Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

T├╝rkiye'ye b├╝y├╝k oyun!

T├╝rkiye'ye b├╝y├╝k oyun!
T├╝rkiye, Do─ču Akdeniz'deki yeralt─▒ hazinesini kaybetmek ├╝zere!
29.11.2011 / 10:02

Rum Yönetimi, 2003'ten bu yana k─▒y─▒da┼č oldu─ču tüm ülkelerle anla┼čma imzalad─▒. Uzmanlara göre Türkiye'nin denizleri ba┼čkalar─▒n─▒n tapusuna geçiriliyor. Acilen somut ad─▒m at─▒lmal─▒...GüneyK─▒br─▒sRum Yönetimi'nin ─░srail'le yapt─▒─č─▒ anla┼čma Do─ču Akdeniz'de ihmal edilmi┼č petrol vedo─čalgazyataklar─▒n─▒ gündeme ta┼č─▒d─▒. Tart─▒┼čmalar Mavi Marmara bask─▒n─▒yla 1,5 y─▒ld─▒r Türkiye ile ili┼čkileri krize dönmü┼č─░srailve Rum Yönetimi üzerinde yo─čunla┼č─▒rken gerçekler perde arkas─▒nda kald─▒. Rum yönetiminin 2003'ten bu yana Akdeniz'de k─▒y─▒da┼č oldu─ču ülkelerle tek tek Münhas─▒r Ekonomik Bölge (MEB) anla┼čmalar─▒ yaparken D─▒┼či┼čleri bürokratlar─▒n─▒n 17 Aral─▒k 2010'daki Rum-─░srail anla┼čmas─▒na kadar bu konuda somut bir ad─▒m atmad─▒─č─▒ ortaya ç─▒kt─▒. Uzmanlar, “Türkiye'nin denizleri ba┼čkalar─▒n─▒n tapusuna geçiriliyor” uyar─▒s─▒ yapt─▒.ÜSTÜNKÖRÜ D─░LE GET─░R─░LD─░Türkiye'nin mevcut konjonktürde henüz Do─ču Akdeniz'de münhas─▒r ekonomik bölgesini ilan etmemesi ve k─▒y─▒da┼č devletlerle yetki alanlar─▒n─▒n s─▒n─▒rland─▒r─▒lmas─▒na yönelik bir anla┼čma yapmamas─▒n─▒n siyasi ve ekonomik aç─▒dan risk oldu─ču belirtiliyor. Türkiye'nin sadece 32,1618 boylam─▒n─▒n bat─▒s─▒ ile 33,40 enleminin kuzeyini kapsayan deniz alanlar─▒nda uluslararas─▒ hukuktan kaynaklanan me┼čru hak ve menfaatleri oldu─čunu üstün körü bir ┼čekilde dile getirdi─či i┼čaret ediliyor.Türkiye için Prof. Dr. Sertaç Hami Ba┼čeren taraf─▒ndan çizilen ve toplam 145 bin kilometrekarelik bir alan─▒ kapsayan münhas─▒r ekonomik bölgenin de Yunanistan'─▒n son giri┼čimleriyle tehlikeye girdi─či belirtildi. Özellikle Yunanistan'─▒n Güney K─▒br─▒s ve Do─ču Akdeniz'e di─čer k─▒y─▒da┼č devletlerle yatay hat esas─▒na göre s─▒n─▒rland─▒rma anla┼čmas─▒ yapmas─▒ durumunda Türkiye'nin münhas─▒r ekonomik bölgesinin 41 bin kilometrekarelik Antalya Körfezi'yle s─▒n─▒rlanaca─č─▒na dikkat çekildi. Uzmanlar, Türkiye'nin asgari 104 bin kilometre karelik deniz yetki alan─▒n─▒n Yunanistan ve di─čer devletler taraf─▒ndan iç edilece─či tehlikesiyle kar┼č─▒ kar┼č─▒ya oldu─čuna i┼čaret etti.50 B─░N KM ARTAB─░L─░RProf. Ba┼čeren taraf─▒ndan minimalist bir yakla┼č─▒mla çizilen haritan─▒n, yatay hat yerine dü┼čey hatla çizildi─či ve Suriye, KKTC ile M─▒s─▒r'─▒n k─▒y─▒da┼č ülke esas al─▒narak haz─▒rland─▒─č─▒ ifade ediliyor. Uzmanlar yeni bir haritan─▒n çizilmesini isterken bu haritan─▒n dü┼čey hatlarla de─čil t─▒pk─▒ Güney K─▒br─▒s Rum Yönetimi'nin yapt─▒─č─▒ gibi yatay hatlarla çizilmesi gerekti─čine i┼čaret ediyor. Bu durumda Türkiye'nin münhas─▒r ekonomik bölge alan─▒ 50 bin kilometrekare art─▒yor.Türkiye'nin 572 y─▒ll─▒k ihtiyac─▒n─▒ kar┼č─▒l─▒yorABD Jeoloji Ara┼čt─▒rmalar Merkezi ba┼čta olmak üzere bir çok ülke ve kurulu┼čun yapt─▒─č─▒ çal─▒┼čmalar Do─ču Akdeniz'de toplam de─čeri 1.5 trilyon dolar─▒ bulan 30 milyar varil petrole e┼čde─čer hidrokarbon yataklar─▒n─▒n oldu─čunu ortaya koyuyor. 2010 y─▒l─▒ tüketim miktarlar─▒ dikkate al─▒nd─▒─č─▒nda bölgedeki hidrokarbon rezervinin Türkiye'nin 572 y─▒ll─▒k, Avrupa'n─▒n ise 30 y─▒ll─▒k do─čalgaz ihtiyac─▒n─▒ kar┼č─▒layabilecek seviyede oldu─čuna dikkat çekiliyor. Bu veriler eylül ay─▒nda KKTC'deki ODTÜ kampüsünde yap─▒lan Do─ču Akdeniz Enerji Sempozyumu'nda gündeme getirildi.Türkiye bu a┼čamadan sonra ne yapmal─▒?Türkiye'nin vakit geçirmeden Do─ču Akdeniz'e k─▒y─▒da┼č ülkelerle MEB anla┼čmalar─▒ yapmas─▒ gerekiyor. Uzmanlar, Rum Yönetimi taraf─▒ndan ilan edilen 13 bölgeden 5'inde Türkiye'nin hakk─▒ oldu─čuna da i┼čaret ediyor. Ayr─▒ca K─▒br─▒s Rum Yönetimi'nin ba┼čta Lübnan olmak üzere s─▒n─▒rland─▒rma antla┼čmas─▒ imzalad─▒─č─▒ ülkelerin deniz alanlar─▒n─▒ bu ülkelerin uluslararas─▒ hukuktan kaynaklanan hak vemenfaatlerine ayk─▒r─▒ bir ┼čekilde elde etti─či belirtiliyor.─░mzalanan bu anla┼čmalarla ─░srail, Lübnan ve M─▒s─▒r'─▒n binlerce kilometrekarelik deniz yetki alanlar─▒n─▒n Güney K─▒br─▒s taraf─▒ndan sahiplenildi─či ifade ediliyor. Uzmanlar bu gerçeklerin uluslararas─▒ kamuoyu ve ilgili k─▒y─▒da┼č ülkeler nezdinde gündeme getirilmesinin Türkiye'nin pazarl─▒k gücünü art─▒raca─č─▒na i┼čaret ediyor. Arnavutluk ve Yunanistan aras─▒nda 2009'da imzalanan deniz yetki alanlar─▒ anla┼čmas─▒n─▒n bu nedenle ArnavutlukAnayasa Mahkemesitaraf─▒ndan 2010 y─▒l─▒nda iptal edildi─či hat─▒rlat─▒l─▒yor.Uzmanlar, uluslararas─▒ deniz hukukuna at─▒f yap─▒yor. Buna göre deniz yetki alanlar─▒ s─▒n─▒rland─▒rmas─▒n─▒n, devletlerin ilgili k─▒y─▒ uzunluklar─▒n─▒n orant─▒s─▒na göre adalar─▒n ana k─▒talar─▒n önünü kapatmayacak ┼čekilde ve ters yönde olup olmamalar─▒ dikkate al─▒narak yap─▒lmas─▒ gerekiyor. Bu durum Türkiye'nin K─▒br─▒s Adas─▒'n─▒n güneyinde hak vemenfaatlerinin bulundu─čunu ortaya koyarken, Türkiye'nin M─▒s─▒r, Suriye ve KKTC'nin yan─▒ s─▒ra Libya, ─░srail hatta Lübnan ile de k─▒y─▒da┼č devlet olarak anla┼čma imzalayabilece─čini gösteriyor. Türkiye'nin söz konusu k─▒y─▒da┼č ülkelerin Güney K─▒br─▒s ile imzalad─▒klar─▒ anla┼čmalarda kaybettiklerini tekrar alabilece─či vurgulan─▒yor.Sessiz sedas─▒z a┼čama kaydettiDo─ču Akdeniz'deki yeralt─▒ zenginli─činin fark─▒na varan Güney K─▒br─▒s Rum Yönetimi, ─░srail, Lübnan, M─▒s─▒r ve hatta Suriye'nin hidrokarbon yataklar─▒n─▒n oldu─ču bölgeleri aralar─▒nda imzalad─▒klar─▒ MEB anla┼čmalar─▒yla payla┼čmak üzere olduklar─▒na dikkat çekiliyor. Do─ču Akdeniz'deki müthi┼č servet Türkiye'nin gündemine K─▒br─▒s adas─▒n─▒n tek sorumlusu gibi hareket eden Rum Yönetimi'nin ─░srail'le imzalad─▒─č─▒ MEB anla┼čmas─▒yla geldi. Türk diplomatlar─▒n─▒n konuyla yeterince ilgilenmedi─či dönemde Rumlar ilk olarak 17 ┼×ubat 2003'te M─▒s─▒r'la, ard─▒ndan 17 Ocak 2007'de Lübnan ile son olarak da 17 Aral─▒k 2010'da ─░srail'le MEB s─▒n─▒rland─▒rma anla┼čmas─▒ imzalad─▒.AB'N─░N DESTE─×─░N─░ ALDIAyr─▒ca Avrupa Birli─či'nin de deste─čini alan Rum Yönetimi 2 Nisan 2004'te K─▒br─▒s Cumhuriyeti ad─▒na 21 Mart 2003'ten geçerli olmak üzere Münhas─▒r Ekonomik Bölge ilan─▒nda bulundu. Yine Güney K─▒br─▒s Rum Yönetimi'nin Suriye ile de MEB anla┼čmas─▒ için müzakereler yürüttü─čü belirtiliyor. Türk diplomasisinin etkisizli─činden cesaret alan Rum Yönetimi, 26 Ocak 2007'de K─▒br─▒s'─▒n güneyinde 13 adet petrol arama ruhsat sahas─▒ ilan ederek bu sahalar─▒ ihaleye açt─▒. ─░hale edilen sahalardan 12 Numaral─▒ sahaya ait haklar ABD'nin Noble Energy ┼čirketi taraf─▒ndan al─▒nd─▒.Rum Yönetimi'nin d─▒┼č─▒nda Do─ču Akdeniz'e k─▒y─▒s─▒ bulunan Yunanistan, Suriye, Lübnan ve ─░srail de konuyla ilgili olarak çok önemli ad─▒mlar att─▒. Yunanistan'─▒n uluslararas─▒ hukuk normlar─▒yla ba─čda┼čmasa da Girit, Ka┼čot, Kerpe, Rodos ve Meis hatt─▒n─▒ esas alarak MEB çal─▒┼čmalar─▒n─▒ tamamlamak üzere oldu─ču belirtiliyor. Konuyla ilgili olarak Atina yönetiminin, M─▒s─▒r ve Libya ile görü┼čmelere ba┼člad─▒─č─▒, Rum yönetimi ile s─▒n─▒rland─▒rma anla┼čmas─▒n─▒ yapmas─▒na ramak kald─▒─č─▒na dikkat çekiliyor. Suriye de 19 Kas─▒m 2003'te 'karasular─▒n─▒n esas hatlar─▒ndan itibaren 12 deniz mili, biti┼čik bölgesinin ise 200 denizmilini a┼čmayacak ┼čekildemünhas─▒r ekonomik bölge olu┼čturarak' BM'ye deklare etti. Konuyu yak─▒ndan takip eden uzmanlar Suriye taraf─▒ndan ilan edilen petrol arama sahalar─▒n─▒n kuzey s─▒n─▒r─▒n─▒n Türkiye'nin karasular─▒n─▒ bile kapsad─▒─č─▒ uyar─▒s─▒nda bulunuyor.─░SRA─░L HIZLI DAVRANDIBu süreçte en h─▒zl─▒ hareket ülke yar─▒┼ča son virajda giren ─░srail oldu. ─░srail de Rum yönetimi ile imzalad─▒─č─▒ anla┼čmadan yakla┼č─▒k 7 ay sonra 12 Temmuz 2011'de münhas─▒r ekonomik bölgesini ilan etti. Ayr─▒ca iki sahadan hidrokarbon kaynaklar─▒n─▒ ç─▒karmaya ba┼člad─▒. Bu kaynaklar─▒ Rum Yönetimi ve Yunanistan arac─▒l─▒─č─▒ ile Avrupa'ya iletmek için görü┼čmeler yapt─▒─č─▒ ifade ediliyor. Rum yönetimi, Lübnan ile de 19 Ekim 2010'da MEB anla┼čmas─▒ yapt─▒. Türk diplomatlar─▒n giri┼čimiyle anla┼čma Lübnan Meclisi'nde onaylanmad─▒. Ancak uluslar aras─▒ ili┼čkiler uzmanlar─▒ Do─ču Akdeniz'deki son geli┼čmelerin ard─▒ndan Lübnan Meclisi'nin onaylay─▒p onaylamamas─▒n─▒ önemsiz hale getirdi─čine vurgu yapt─▒.KKTC'N─░N HAKKINI DA GASP ETT─░LERRum yönetimi her ne kadar Ada'n─▒n tamam─▒ için çal─▒┼čmalar yürüttü─čünü belirtse de uzmanlar Rum yönetiminin hiçbir anla┼čmas─▒ndan haberi olmayan KKTC'nin müstakil ve ba─č─▒ms─▒z bir devlet olarak kendi yetki alanlar─▒na sahip oldu─čunun uluslar aras─▒ kamuoyu ve ilgili k─▒y─▒da┼č ülkeler nezdinde somut olarak ifade edilmesi gerekti─čini vurguluyor. KKTC'nin Türkiye, Suriye, Lübnan, ─░srail ve M─▒s─▒r'la deniz yetki alan─▒ s─▒n─▒rland─▒rmas─▒na esas olan kar┼č─▒l─▒kl─▒ k─▒y─▒lar─▒n─▒n bulundu─čunu belirten uzmanlar, Rum Yönetimi'nin ilan etti─či 3 ve 13 numaral─▒ parsellerin tümü ile 2, 9 ve ┼čuanda sondaj faaliyetlerini sürdürdü─čü 12 numaral─▒ parsellerin bir k─▒sm─▒nda KKTC'nin do─črudan haklar─▒ bulundu─ču kaydederek, KKCT'nin deniz yetki alanlar─▒n─▒n Rumlar taraf─▒ndan hukuka ayk─▒r─▒ olarak gasp edildi─čini dile getiriyor.Rumlar bildi─čini okuduUzmanlar Türkiye'nin yetki alanlar─▒n─▒n tüm k─▒y─▒ devletlerin bir araya gelerek yapaca─č─▒ anla┼čmalarla belirlenmesi tezinin i┼člerli─činin olmad─▒─č─▒ görü┼čünde. D─▒┼či┼čleri bürokratlar─▒n─▒n “Askeri müdahale olmayacak” diye ABD'ye garanti verdi─či iddia edilirken, Türkiye'nin cayd─▒r─▒c─▒l─▒─č─▒n─▒n kalmad─▒─č─▒na dikkat çekiliyor. Türkiye'nin tepkisine ra─čmen Rum Yönetimi, ABD'nin Noble Energy ┼čirketiyle sondaj çal─▒┼čmalar─▒na ba┼člad─▒. 8 Kas─▒m'da da do─čalgaz─▒ buldu.PROF. BA┼×EREN: TÜRK─░YE DEN─░ZLERDE DAHA ETK─░N OLMALIAnkara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararas─▒ Hukuk Anabilim Dal─▒ Ö─čretim Üyesi Prof. Dr. Sertaç Hami Ba┼čeren, Yunanistan ile K─▒br─▒sl─▒ Rumlar'─▒n aralar─▒nda anla┼čarak Türkiye'yi Antalya Körfezi aç─▒klar─▒na mahkum etmeye çal─▒┼čt─▒klar─▒n─▒ belirtti. "Bu bölgede Türkiye'ye ait olabilecek 145 bin kilometre civar─▒nda k─▒ta sahanl─▒─č─▒ ve münhas─▒r ekonomik bölge alan─▒ var" diyen Prof. Dr. Ba┼čeren, bunun 70 bin kilometrekarelik k─▒sm─▒n─▒ Yunanistan'─▒n, 40 bin kilometrekarelik k─▒sm─▒n─▒ da Rum Yönetimi'nin ele geçirmeye çal─▒┼čt─▒─č─▒n─▒ kaydetti. Ba┼čeren ┼ču ifadeleri kulland─▒: "Türkiye'nin denizlerde daha etkin olmas─▒ gerekiyor. Anla┼čma iki tarafl─▒ olur. Güney K─▒br─▒s Rum Yönetimi'nin resmi bir ad─▒ olmas─▒ itibariyle daha çok ikili ili┼čkiye girebilme ┼čans─▒ var. Türkiye ile M─▒s─▒r'─▒ dü┼čündü─čünüzde K─▒br─▒s, Türkiye'ye daha yak─▒n oldu─ču için bizim k─▒ta sahanl─▒─č─▒m─▒z─▒ daralt─▒yor. Ayr─▒ca K─▒br─▒s Rum Yönetimi'nin M─▒s─▒r ile bir problemi yok."Doç. Dr. Gökhan Bac─▒k: Zirve Üniversitesi Uluslararas─▒ ─░li┼čkiler Ö─čretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Bac─▒k, Türkiye'nin karasular─▒n─▒n ba┼člad─▒─č─▒ yerden itibaren 200 mile kadar MEB olarak ilan edilebilece─čini söyledi. Bac─▒k, “BM Uluslararas─▒ Ticaret Sözle┼čmesine ABD ve Türkiye çekimser kald─▒. Ayr─▒ca Türkiye 2000'li y─▒llara kadar uluslararas─▒ hukuka yabanc─▒ bir ülkeydi” dedi. Bac─▒k, Türkiye'nin çekimser tutumu yüzünden imzalanan anla┼čmalara geç kald─▒─č─▒n─▒ savundu.
BUGÜN GAZETES─░


Bu haber toplam 2313 defa okundu
YAZARLAR
 
Anasayfa |

Reklam Verin |

Sitene Haber Ekle |

Bize Ulaşın

  © 2010 YzC Haber Portal─▒                             Yazılım ve Tasarım: Serdar YAZICI
Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklar─▒na ve ki┼čilik haklar─▒na sayg─▒l─▒ olmay─▒ ama├ž edinmi┼čtir. Sitemiz, 5651 say─▒l─▒ yasada tan─▒mlanan .yer sa─člay─▒c─▒. olarak hizmet vermektedir. ─░lgili yasaya g├Âre, site y├Ânetiminin hukuka ayk─▒r─▒ i├žerikleri kontrol etme y├╝k├╝ml├╝l├╝─č├╝ yoktur. Bu sebeple, sitemiz .uyar ve kald─▒r. prensibini benimsemi┼čtir. Telif hakk─▒na konu olan eserlerin yasal olmayan bir bi├žimde payla┼č─▒ld─▒─č─▒n─▒ ve yasal haklar─▒n─▒n ├ži─čnendi─čini d├╝┼č├╝nen hak sahipleri veya meslek birlikleri, ─░leti┼čim b├Âl├╝m├╝nden bize ula┼čabilirler | Rize G├╝ndo─čdu Haber | Rize | Rize Haberleri haberler