Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

Temel Ali Uzun'dan Bomba A├ž─▒klamalar

Temel Ali Uzun'dan Bomba A├ž─▒klamalar
├çaykur ├ľzelle┼čecek, Oda Aidatlar─▒ Kalkacak
14.01.2015 / 09:30


9 Ocak 2015 tarihinde Müsiat binas─▒nda bas─▒n aç─▒klmas─▒ yapan temel Ali Uzun Ziraat odas─▒na ba┼čkan ady─▒ oldu─čunu ifade etmi┼čti.Ziraat Odas─▒ ne i┼če yarar:Ziraat Odalar─▒, bu Kanunda yaz─▒l─▒ esaslar uyar─▒nca meslek hizmetleri görmek,tar─▒m sektörünün her alanda genel menfaatlere uygun olarak geli┼čmesine ve Devletin tar─▒msal plan ve programlar─▒n─▒n gerçekle┼čtirilmesine yard─▒mc─▒ olmak, çiftçilerin mü┼čterek ihtiyaçlar─▒n─▒ kar┼č─▒lamak mesleki faaliyetlerini kolayla┼čt─▒rmak, tar─▒mda i┼č, meslek disiplin ve ahlak─▒ ile birli─čini korumak, çiftçilerin birbirleri ile ve halk ile olan ili┼čkilerinde, dürüstlü─čü ve güveni hakim k─▒lmak amac─▒yla kurulan tüzelki┼čili─če sahip kamu kurumu niteli─činde meslek kurulu┼člar─▒d─▒r.(Ek: 14/2/1984 - 2979/2 md; (De─či┼čik: 18/6/1997-4276/11 md.) Ziraat odalar─▒,kurulu┼č amaçlar─▒ d─▒┼č─▒nda faaliyette bulunamazlar.I - Mecburi vazifeler:a) Ziraat ve ziraatle u─čra┼čan çiftçi ve i┼čçiyi alakadar eden bilümum bilgileri, haberleri toplamak ve bu mevzularda her türlü incelemeler, endeksler, kendi çevrelerine mahsus istatistikler yapmak ve ne┼čretmek ve alakal─▒larca istenilen bilgi ve kay─▒tlar─▒ vermek;

b) Vekaletlere veya bunlara ba─čl─▒ müesseselere, idari makamlara, belediyelere, bankalara ve di─čer mesleki odalara faaliyet mevzular─▒na mütaallik tekliflerde bulunmak; ticaret ve sanayi odalar─▒na, borsa, hal ve mezbahalara, umumi sergilere ve lüzum gördü─čü di─čer yerlere temsilci göndermek;

c) Ziraatin geli┼čmesi için gerekli gördü─čü mevzuat de─či┼čikliklerinin yap─▒labilmesi veya yeni mevzuat─▒n tedvini maksadiyle Odalar Birli─čine teklifte bulunmak;

ç) Köylerin içtimai ve iktisadi kalk─▒nmas─▒na dair plan ve programlar─▒n haz─▒rlanmas─▒nda ilgili idare ve te┼čekküllerle i┼čbirli─či yapmak ve yard─▒mc─▒ olmak;

d) Çiftçiye pratik bilgiler vermek üzere ziraat kurslar─▒, k─▒┼č dershaneleri tesis ve konferanslar tertibetmek; ziraat tahsilini te┼čvik eylemek; ziraat ö─čretim ve e─čitim sistemi hakk─▒nda mü┼čahede ve mütalaalar─▒n─▒ ilgililere bildirmek;

e) Bölgelerindeki ormanlar─▒n korunmas─▒, ç─▒plak yerlerin a─čaçland─▒r─▒lmas─▒ elveri┼čli yerlerde kavakl─▒k, sö─čütlük vesair a─čaçl─▒klar─▒n tesis edilmesi hususlar─▒nda halk─▒ te┼čvik etmek ve gerekli telkinlerde bulunmak; a─čaç ve orman sevgisini yaymak;

f) Çiftçi kütüklerini tutmak, çiftçilere aç─▒lacak kredilere ve verilecek tohumluklara esas olmak üzere gerekli malümat─▒, krediyi ve tohumlu─ču verecek te┼čekküllere bildirmek ve bunlar─▒n yerlerine sarf edilip edilmedi─čini mahallinde tetkik ve takibetmek, neticelerini ilgili te┼čekküllere haber vermek;

g) Fenni ve modern ziraat i┼čletmesi kurmak istiyenlere yol göstermek, bunlar─▒n plan ve hesaplar─▒n─▒ yapt─▒rmak, kredi imkanlar─▒n─▒ haz─▒rlamak; çiftçilerin her türlü ziraat faaliyetleriyle ilgili ihtiyaçlar─▒n─▒n giderilmesi ve Odaca temin edilen mütahass─▒s ve ustalardan paras─▒z faydalanmas─▒n─▒ eldeki imkan nispetinde sa─člamak;

h) Sergiler, panay─▒rlar açmak, müsabakalar tertibetmek, mahsullerin standartla┼čmas─▒na çal─▒┼čmak;

─▒) ─░lgililerin ve resmi makamlar─▒n talebi üzerine meslek ihtilaflar─▒nda hakem olmak, mahkemelere ehlivukuf listesi göndermek;

i) Di─čer meslek odalar─▒ ve te┼čekkülleriyle kendi sahas─▒ dahilinde i┼čbirli─či yapmak.Giri┼č ücretleri ve y─▒ll─▒k aidat:

Madde 20 - (De─či┼čik: 14/2/1984 - 2979/11 md.)Dördüncü maddenin birinci f─▒kras─▒n─▒n (a) bendine göre Odalara kay─▒tl─▒ olanlardan tahsil edilecek y─▒ll─▒k aidat miktarlar─▒na göre üyeler be┼č dereceye ayr─▒l─▒r. Derecelerinin belirlenmesinde üyenin herhangi bir masraf indirimine yer verilmeyen gelirini ifade eden, y─▒ll─▒k gayrisafi çiftçilik geliri dikkate al─▒n─▒r.a) 3 000 000 lira veya daha yukar─▒ gayrisafi çiftçilik geliri olanlar birinci derece,

b) 1 500 000 ile 3 000 000 liraya kadar gayrisafi çiftçilik geliri olanlar (1 500 000 lira dahil) ikinci derece,

c) 600 000 ile 1 500 000 liraya kadar gayrisafi çiftçilik geliri olanlar (600 000 lira dahil) üçüncü derece,

ç) 300 000 ile 600 000 liraya kadar gayrisafi çiftçilik geliri olanlar (300 000 lira dahil) dördüncü derece,

d) 300 000 liradan az gayrisafi çiftçilik geliri olanlar be┼činci derece,

Çiftçi say─▒l─▒rlar.Bunlardan tahsil olunacak y─▒ll─▒k aidat miktar─▒, birinci derece çiftçiler için binde be┼č, ikinci derece çiftçiler için binde dört, üçüncü derece çiftçiler için binde üç dördüncü derece çiftçiler için binde iki, be┼činci derece çiftçiler için binde bir nispetine göre hesaplan─▒r.Dördüncü maddenin birinci f─▒kras─▒n─▒n (b) ve (c) bendlerine göre Odalara kaydedilen üyeler ise, y─▒ll─▒k gayrisafi çiftçilik gelirlerine göre üç dereceye ayr─▒l─▒r.a) 9 000 000 lira veya daha yukar─▒ gayrisafi çiftçilik geliri olanlar birinci derece,

b) 3 000 000 ile 9 000 000 liraya kadar gayrisafi çiftçilik geliri olanlar (3 000 000 lira dahil) ikinci derece,

c) 3 000 000 liradan a┼ča─č─▒ gayrisafi çiftçilik geliri olanlar üçüncü derece,

Çiftçi say─▒l─▒rlar.Bunlardan al─▒nacak y─▒ll─▒k aidat miktar─▒ da, birinci derece çiftçiler için binde yedi, ikinci derece çiftçiler için binde alt─▒, üçüncü derece çiftciler için binde be┼č nispetine göre hesaplan─▒r.Her iki grup üyelerden al─▒nacak giri┼č ücretleri; birinci derece çiftçilerden 1 000 lira, ikinci derece çiftçilerden 500 lira, üçüncü derece çiftcilerden 200 lira, dördüncü derece çiftcilerden 100 lira ve be┼činci derece çiftçilerden 50 lirad─▒r.Yukar─▒daki esaslara göre tespit edilecek y─▒ll─▒k aidat miktarlar─▒ ellibin liradan çok ikiyüzelli liradan az olamaz. Ancak, bu miktarlar Bakanlar Kurulu Karar─▒yla üç kat─▒na kadar art─▒r─▒labilir.Resen yap─▒lacak kay─▒tlar─▒n─▒ ve tespit olunacak derecelerini durumlar─▒na uygun bulmayanlar nizamnamede tespit edilecek usuller dairesinde Oda Meclisine itiraz edebilirler.Odalara kay─▒tl─▒ olmad─▒─č─▒ anla┼č─▒lan kimselerle i┼čletme ve kurulu┼člara, içinde bulunulan y─▒l hariç olmak üzere, geçmi┼č üç y─▒ldan önceki y─▒llar için aidat tahakkuk ettirilemez.Tahakkuk y─▒l─▒n─▒ takip eden y─▒l─▒n ba┼č─▒ndan itibaren be┼č y─▒l içinde tahsil edilemeyen giri┼č ücretleri ve y─▒ll─▒k aidatlar zaman a┼č─▒m─▒na u─črar.Giri┼č ücretleri ve y─▒ll─▒k aidat─▒n tahsiline ili┼čkin usuller nizamnamede belirtilir.----Temel Ali Uzun Ziraat odas─▒na aday oldu.Geçmi┼čte yer alan bir haber sitesinde yazd─▒─č─▒ kö┼če yaz─▒s─▒nda ''Çaykur'un Özelle┼čmesi laz─▒m ''demi┼čti.Alttaki link'e t─▒klayaran 12 Eylül 2012 Y─▒l─▒nda yazd─▒─č─▒ yaz─▒.

HABERE G─░TMEK ─░Ç─░N TIKLAYINIZ.........l26 Aral─▒k'taki yaz─▒s─▒nda ise Ziraat odas─▒ usulsüz kesinti yap─▒yor aç─▒klamas─▒nda bulundu.:USULSÜZ KES─░NT─░ YAPILIYOR! Bu yollar─▒ denemeden oda aidat tahsilat─▒ için hiçbir i┼člem yapmadan direk hesab─▒ndan kesinti suretiyle kesilmesi i┼čleminin hiçbir yasal dayana─č─▒ yoktur.

Bununla ilgili yasal süreci ba┼člataca─č─▒m, Hep birlikte yarg─▒n─▒n karar─▒n─▒ bekleyece─čiz.

– ikinci konu ise Müstahsilden kesilen %02 (Bindeiki) oran─▒ndaki Borsa kesintisi

Bu kesintinin ismi Tescil ücretidir.

hukuktaki ve mevzuattaki ismi Borsa Tescil Ücretidir.

Yasal bir kesinti de─čildir.HABERE G─░TMEK ─░Ç─░N TIKLAYINIZ      /   Çaykur'un özelle┼čtirmesini isteyen Okumu┼č, Kültürlü bir insan─▒n , 9 Ocak 2012 de kö┼česinde yazd─▒─č─▒ ''ÇAYKUR  Özelle┼čsin'' diyen birinin Çay müstahsillerine ne kadar yard─▒mc─▒ olur.Müstahsil ne ┼čekilde olursa olsun özelle┼čtirmeye kar┼č─▒ oldu─čunu sa─č─▒r sultan bile bilirken kültürlü insanlardan bu kelimelerin ç─▒kmas─▒ içler ac─▒s─▒.Borsa ba┼čkan─▒n─▒n geçmi┼čte Müsiat Ba┼čkanl─▒─č─▒ yapt─▒─č─▒ ,Temel bey'inde Müsiat üyesi olu┼ču , Temel bey'i kimler aday etti─čini aç─▒kça gösteriyor.Aidat─▒n─▒ Çay müstahsilinden kesti─či fakat seçme hakk─▒ olmad─▒─č─▒, seçme hakk─▒ fabrikatörlerde oldu─ču borsa ve Müsiat'─▒n belli gruplar─▒n─▒n kontrolü ele almak , tamamen söz  sahibi olmak ad─▒na yapt─▒klar─▒ hamlelerin  aç─▒kça göstergesidir. 


Etiketler: temel ali uzun oda aday
Bu haber toplam 3123 defa okundu
YORUMLAR
├žayc─▒: 
"sonuna kadar temel"
Temel bey aday olmu┼č.Vay anas─▒n─▒ .├çayda saat─▒lmak ├╝zere mi kontrat ald─▒ acaba.Ali bayramo─člu tasar─▒y─▒ ge├žiremedi sen mi ge├žirecen. Bi oturun yerinize bakayim
22.01.2015 / 09:17
Ip Adresiniz:78.162.126.156
sad─▒k midilli: 
"T├ťRK─░YEN─░N LOKOMOTIF BANKASI"
─░Y─░K─░ VARSIN ─░┼× BANKASI
14.01.2015 / 12:45
Ip Adresiniz:95.9.175.186
YAZARLAR
 
Anasayfa |

Reklam Verin |

Sitene Haber Ekle |

Bize Ulaşın

  © 2010 YzC Haber Portal─▒                             Yazılım ve Tasarım: Serdar YAZICI
Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklar─▒na ve ki┼čilik haklar─▒na sayg─▒l─▒ olmay─▒ ama├ž edinmi┼čtir. Sitemiz, 5651 say─▒l─▒ yasada tan─▒mlanan .yer sa─člay─▒c─▒. olarak hizmet vermektedir. ─░lgili yasaya g├Âre, site y├Ânetiminin hukuka ayk─▒r─▒ i├žerikleri kontrol etme y├╝k├╝ml├╝l├╝─č├╝ yoktur. Bu sebeple, sitemiz .uyar ve kald─▒r. prensibini benimsemi┼čtir. Telif hakk─▒na konu olan eserlerin yasal olmayan bir bi├žimde payla┼č─▒ld─▒─č─▒n─▒ ve yasal haklar─▒n─▒n ├ži─čnendi─čini d├╝┼č├╝nen hak sahipleri veya meslek birlikleri, ─░leti┼čim b├Âl├╝m├╝nden bize ula┼čabilirler | Rize G├╝ndo─čdu Haber | Rize | Rize Haberleri haberler