Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

ABDÔÇÖde G├╝lenÔÇÖe ┼čok dava!

ABDÔÇÖde G├╝lenÔÇÖe ┼čok dava!
Uluslararas─▒ hukuk firmas─▒ Amsterdam&LL PartnersÔÇÖin avukatlar─▒ WashingtonÔÇÖda d├╝zenledikleri bas─▒n toplant─▒s─▒nda PennsylvaniaÔÇÖda Fethullah G├╝len hakk─▒nda insan haklar─▒n─▒ ihlal eden su├žlar i┼čledi─či gerek├žesiyle dava a├ž─▒ld─▒─č─▒n─▒ a├ž─▒klad─▒.
10.12.2015 / 08:59


ABD’de bulunan Uluslararas─▒ Hukuk Firmas─▒ Amsterdam&LL Partners, Washington’da Fethullah Gülen ve liderli─čini yapt─▒─č─▒ FETÖ’ya kar┼č─▒ ABD’nin geni┼čletti─či hukuki sürece ili┼čkin bas─▒n aç─▒klamas─▒ yapt─▒. Hukuk firmas─▒n─▒n sahibi Robert Amsterdam, Pennsylvania’da Gülen’e kar┼č─▒ aç─▒lan davay─▒ yürüten Fox Rothschild firmas─▒n─▒n avukatlar─▒ndan Patrick J. Egan ile birlikte bas─▒n toplant─▒s─▒ düzenlendi.Egan’─▒n, Fethullah Gülen’e kar┼č─▒ Pennsylvania’daki davada çal─▒┼čt─▒─č─▒n─▒ belirten Amsterdam, toplant─▒da ABD’deki Gülen’e kar┼č─▒ davaya bakacaklar─▒n─▒ belirterek, “Çe┼čitli insan haklar─▒ ihlallerinden dolay─▒ aç─▒lan bir dava bu. Dini muhaliflerini yasad─▒┼č─▒ cezaevine koydu─ču için ve ayn─▒ zamanda polisi ve yarg─▒y─▒ kendi amaçlar─▒ do─črultusunda kulland─▒─č─▒ için. Ard─▒ndan Gülen örgütünün ABD’deki faaliyetlerinden bahsedece─čiz. San─▒yorum Gülen örgütü, Amerikan siyasetine buradaki en büyük yabanc─▒ müdahaleci yabanc─▒lardan biri asl─▒nda. Gülen örgütünün 130 sözle┼čmeli okulu var ve vergi ödeyenlerin 100 milyonlarca dolar─▒ bu okullara gidiyor. Bu okullar─▒n nas─▒l kullan─▒ld─▒─č─▒ndan bahsedece─čiz, Gülen hareketinin hangi amaçlara nas─▒l hizmet etti─činden ancak öncelikle Fethullah Gülen kimdir? Bu soruyla ba┼člamak istiyorum” dedi.

Amsterdam, ABD’de hangi yorumlar yap─▒l─▒rsa ─░slam’a olan sayg─▒ya etkisi olmayaca─č─▒n─▒ ifade ederek, ┼čunlar─▒ kaydetti:“Mevcut durumla ilintili de─čildir. Bugün bahsedeceklerimiz Say─▒n Trump’─▒n çok kötü ifadeleriyle ba─člant─▒l─▒ de─čildir. Gülen, baz─▒ kesimler taraf─▒ndan insan haklar─▒ kahraman─▒ olarak adland─▒r─▒l─▒yor. Türkiye’de yaz─▒lan ifade özgürlü─čü ile ilgili bir kitapta böyle bir ifade yer al─▒yor. Öte yandan Türkiye’ye bakacak olursak, Türkiye’de yolsuzluk yapan birisi olarak biliniyor. Polise ve yarg─▒ya s─▒zm─▒┼č durumda. Yaz─▒lan bir makalede bu ifadeler y─▒llar önce belirtilmi┼čti. ‘Biz ─░slam’─▒n gelece─či böylece garanti alt─▒na al─▒yoruz. Dolay─▒s─▒yla sivil hizmette ve di─čer hizmet sektörlerinde bulunmam─▒z, bizim arkada┼člar─▒m─▒z─▒n, Gülen’in arkada┼člar─▒n─▒n bulunmas─▒ bireysel gerekliliklerden de─čil gelece─čin teminat─▒ içindir. Anayasal alanlarda güçlü bir taraf olu┼čturmadan bunu yapamayaca─č─▒z. Do─čru doygunlu─čuna ula┼čana kadar ve dünyay─▒ s─▒rt─▒m─▒zda ta┼č─▒yana kadar ve gücü temsil eden tam anlam─▒yla yer alana kadar, güçlü bir cephe olu┼čturana kadar tüm anayasal mahkemelerde Türkiye devletinde att─▒─č─▒n─▒z her ad─▒m çok erken bir ad─▒m olacakt─▒r’ denilmekte makalede. Dolay─▒s─▒yla siyasi durumundaki aktif yer almas─▒na bakacak olursak Gülen’in asl─▒nda Türkiye’de yapt─▒klar─▒n─▒n ABD’deki faaliyetlerin yaln─▒zca bir örne─čini te┼čkil etti─čini görüyoruz. 100 küsur okul dedik devasa bir siyasi katk─▒ program─▒nda yer al─▒yor. Bu konuya da de─činece─čiz. Ancak öncelikle Egan’a vermek istiyorum sözü ve Pennsylvania’daki davadan bahsedecek kendisi.”“AMACIMIZ AMER─░KAN MAHKEMELER─░NDE DE SONUCA G─░TMEK”Patrick J. Egan ise konu┼čmas─▒na Pennsylvania’da aç─▒lan davan─▒n dini bir grubun üyesi olan 3 davac─▒n─▒n bulundu─čunu ifade ederek, “Bu 3 davac─▒ Gülen’in ö─čretilerine yönelik dava açm─▒┼č durumunda. Dolay─▒s─▒yla burada Mehmet Do─čan’─▒n ö─čretilerinin söz konusu oldu─ču söylenmekte. Gülen okullar─▒na giden ö─črenciler mevcut ve Pennsylvania eyaletinde aç─▒lan bir dava Gülen’in de Pennsylvania’da oturdu─čunu biliyoruz. Öncelikle bireylerin Do─čan’─▒n takipçilerinin yanl─▒┼č biçimde cezaevinde yer ald─▒klar─▒ belirtilmekte. Ayn─▒ zamanda Gülen hareketinin, Gülen’in bunu gerçekle┼čtirdi─či belirtilmekte ve ABD’de bir tüzük var. Bu tüzükte ABD’de hareket eden bireyler ba┼čka ülkelerde Uluslararas─▒ ─░nsan Haklar─▒ Normlar─▒n─▒ ihlal eden ki┼čiler bu tüzük alt─▒nda yarg─▒lanabilmekte. Bu 3 birey asl─▒nda herhangi bir kan─▒t olmaks─▒z─▒n cezaevine konuldu. Bunlar do─črultusunda özgürlükleri 24 aya kadar ellerinden al─▒nd─▒. Böylece bu dini inançlar─▒ndan dolay─▒ yap─▒ld─▒─č─▒ belirtilmekte. Yani bu ki┼čilere komplo kuruldu. Sonuç olarak, bu 3 birey Gülen’e kar┼č─▒ ve baz─▒ örgütlere kar┼č─▒ dava açt─▒lar. ┼×imdi Do─čan isminin yer almas─▒na bakacak olursak, di─čer bireylerin hepsinin ismini henüz bilmiyoruz. Yeterli bilgimiz oldu─čunu söyleyemeyece─čiz bu ┼čikayette yer almas─▒ için. Ancak elimizdeki kan─▒tlara bakacak olursak, yap─▒lan mülakatlar sonucu elde etti─čimiz sonuçlara bakacak olursak ve soru┼čturmayla ilgili olarak d─▒┼č kan─▒tlara bakacak olursak. Bu Pennsylvania’da aç─▒lan bir dava ┼ču an ve umuyorum bu eyalette aç─▒lan davan─▒n sonucunda Amerikan devleti davlar─▒nda da bir sonuç al─▒nabilecek. Amac─▒m─▒z Amerikan mahkemelerinde de sonuca gitmek” aç─▒klamas─▒n─▒ yapt─▒.Robert Amsterdam, bu davan─▒n Türkiye’de önemsenmesi gerekti─čini bildirerek, “Bu dava asl─▒nda Türkiye’deki davalarla da ba─člant─▒l─▒. Gülen ve takipçileri Türkiye’de pek çok ki┼činin cezaevinde bulunmas─▒na neden oldular ve burada El Kaide ile k─▒yaslan─▒yor. Bir ┼čekilde ┼čiddet aktivitelerde yer ald─▒─č─▒na dair videolar var. ABD’ye bakacak olursak ilk bas─▒n toplant─▒m─▒zdan bu yana pek çok geli┼čme ya┼čand─▒. Öncelikle Gülen’in takipçileri taraf─▒ndan sitemli yasad─▒┼č─▒, siyasi katk─▒ söz konusu ve ard─▒ndan ABD’de çe┼čitli muhbirlerden önemli say─▒da kan─▒t elde ettik. Bunlar da Gülen okullar─▒ndaki Türk ö─čretmenlerin durumuyla ilgiliydi. Hükümetimiz bize belli ba┼čl─▒ faaliyetleri takip edebilmek için telefonlar─▒m─▒z─▒ dinlemeleri gerekti─čini söyledi─činde Gülen okullar─▒yla ilgili file getirilen tüm bu ┼čikayetlerin nas─▒l oldu─čuna bakmak gerekiyor. Umuyorum örgütün neler yapt─▒─č─▒n─▒ gösterebilece─čiz ve ABD’de vergi mükelleflerinin paralar─▒n─▒n bu okullarda nas─▒l kullan─▒ld─▒─č─▒n─▒ gösterebilmeyi umuyorum. Çünkü 2005’in ba┼č─▒na dönecek olursak A─čustos tarihinde Wikileaks doküman─▒na bakacak olursak, Ankara’daki bir doküman ┼čunu iletmekte. ‘buradaki Amerikan yetkilisi ┼čunu söylüyor: ABD’deki okullar dahil olmak üzere Gülen hareketinin okullar─▒n─▒ kullanmas─▒yla ilgili çoklu güvenilir raporlar var. Hassa ö─črencileri al─▒yorlar, kendileri yeti┼čtiriyorlar, ┼čekil veriyorlar. Ayn─▒ zamanda istikrarl─▒ olarak bu okullar─▒n ö─črencileri nas─▒l endokrin ettikleriyle ilgili bilgi bulunmakta elimizde’” ifadelerini kulland─▒.“SOMUT KANITLAR GEL─░┼×T─░RME A┼×AMASINDAYIZAmsterdam suçlamalar─▒n halen mevcut oldu─čunu belirterek, “Asl─▒nda ┼čunu söyleyebilirim. Asl─▒nda biz son derece somut kan─▒tlar geli┼čtirme a┼čamas─▒nday─▒z bunu kan─▒tlayabilmek için. ┼×imdi burada tahta göreceksiniz. Bu muhbirlerden biri taraf─▒ndan bize verildi ve gelen bilgilere bakacak olarak ayl─▒k faaliyetlere i┼čaret etmekte. Bu faaliyetlerde de asl─▒nda ö─čretmenler var ve ö─čretmenler 3-4 temel ö─črenciyi hedef al─▒yorlar. Ö─čretmenler taraf─▒ndan bu ö─črenciler ve aileleri için temel olarak ek programlar olu┼čturuluyor. Ö─črencilerle ilgili bir puanlama sistemi yap─▒yorlar. Burada okulda d─▒┼č─▒ faaliyetlerde de─čerlendirilmekte. Yani bunu doldurursan─▒z muhtemelen ayda 100-150 ekstra saat demek bu. Bu asl─▒nda 2 konuyu gündeme getiriyor. Öncelikle neden bu durum gizli yap─▒l─▒yor. Çünkü bize asl─▒nda ┼ču söyleniyor. Gülen okullar─▒nda Türk ö─čretmenlerin asl─▒nda belli grup olu┼čturuyorlar. Haftal─▒k olarak bir araya geliyorlar ve burada ba┼čar─▒lar─▒n─▒ tart─▒┼č─▒yorlar. Bu hareket konusu ile ilgili olarak. Asl─▒nda burada ald─▒klar─▒ ödül ziyaret oluyor. Burada ald─▒klar─▒ ödül Pennsylvania’daki lidere yap─▒lan bir ziyaret oluyor. Burada soru ┼ču. E─čer bu faaliyet masumsa neden gizli?” dedi.“MÜLTEC─░L─░K ─░Ç─░N 200 B─░N DOLAR ÖDEME YAPILMI┼×”En büyük sorulardan birinin bu oldu─čunu sözlerine ekleyen Amsterdam, konu┼čmas─▒n─▒ ┼ču ┼čekilde sürdürdü:

“Burada mutlak iki durum var asl─▒nda, her durumda geçerli olan. Hem bunu sizi Amerikal─▒ ö─čretmenler söyleyecektir hem de Türk ö─čretmenler söyleyecekler. ─░kili durum ┼ču ┼čekilde. Türk ö─čretmenler asl─▒nda hizmetli olarak görülüyor, hizmetli muamelesi yap─▒l─▒yor. Deneyim olmadan ö─čretmenler i┼če al─▒n─▒yor buralarda. Çünkü, akademik geli┼čme ile çok ilgilenmiyorlar. Daha ö─črencileri endoktrine etmeyle ilgilenmekteler. Bana bir Amerikal─▒ ö─čretmen ┼čunu söyledi: ‘Gülen okulunda y─▒llarca çal─▒┼čt─▒ktan sonra Türkiye’de tek bir ö─čretmen yok Türkiye’de. ┼×unu sorman─▒z gerekiyor kendinize bu ki┼čiler H-1B vizesi sahibi ve genç erkekler özellikle Türkiye’den ö─čretmen olarak çal─▒┼čmak için bu vizeyle Kuzey Amerika’ya geliyorlar. Gülen hareketi Google’dan daha fazla ki┼čiyi i ABD’ye sokuyor. Bu nas─▒l mümkündür ABD’de? Bu olguyla mücadele edebilmek için çok az ┼čey yap─▒ld─▒. Çünkü, net olarak konu┼čacak olursak ABD’nin bu kadar çok ö─čretmene, bu kadar ö─čretme seviyesine ihtiyac─▒ yok. Ayn─▒ zamanda belli ba┼čl─▒ denetmelerde hem Georgia hem de Los Angeles’ta yapt─▒─č─▒m─▒z denetimlerde ┼čununla kar┼č─▒la┼čt─▒k. Bu Los Angeles’tan geliyor. Geçti─čimiz 4 y─▒lda ödenen miktar son derece fazla. Mültecilik için 200 bin dolar ödeme yap─▒lm─▒┼č. Dolays─▒yla vergilerden bu ödemeler yap─▒l─▒yor. ABD’deki vergi mükelleflerinin paralar─▒ i┼čte bu okullara gidiyor. Mültecilik için gidiyor. Daha da kötü asl─▒nda çünkü siyasi katk─▒s─▒na bakacak olursak iki taraftardaki adaylara bakacak olursak, baz─▒ vak─▒flar mevcut tabi ki. Tüm bu para, asl─▒nda bu paran─▒n hepsi bile de─čil. Ö─čretmenlerden gelirlerinden harekete ödemeleri isteniyor. Yani bu ö─čretmenler gelirlerinden harekete ödeme yap─▒yor. Yani gelirlerinin yüzde 102u ya da yüzde 40’─▒ bir ┼čekilde harekete geri dönüyor.”“TÜRK Ö─×RETMEN─░ BU ÜLKEDE KALIRKEN ASLINDA KORKU ─░Ç─░NDE YA┼×IYOR”Amsterdam, paran─▒n geri dönü┼čüne ek olarak siyasi etkileri artt─▒rmak için bunu yapt─▒klar─▒n─▒ bildirerek, “Bu duruma ek olarak Türk ö─čretmenlerinin ko┼čullar─▒na da bakacak olursak. ┼×unu söylüyorlar. Türk ö─čretmenlerinin ABD’deki çal─▒┼čmalar─▒ aç─▒s─▒ndan ço─čunun çok az kontrolü var. ─░nan─▒lmaz bir i┼č yükü var üstlerinde. Her hafta, her ay inan─▒lmaz derecece fazla çal─▒┼č─▒yorlar. Bunu kontrol edemiyor ö─čretmenler. Bu sorgulanabilir H-1B vizesi ile gelirlerin harekete geri gönderilmesini bir araya getirecek olursan─▒z burada kesinlikle bir ihlal söz konusu. Bunu insan kaçakç─▒l─▒─č─▒ olarak ifade edebiliriz. Son derece ciddi bir suçlama asl─▒nda. Ama tan─▒mlar─▒ ile okudu─čunuzda tam da bununla kar┼č─▒la┼č─▒yorsunuz. Yani zorlama ile gelen i┼č gücü anlam─▒na geliyor. Asl─▒nda belli ba┼čl─▒ plan var ve buna göre insanlar ┼čuna inand─▒r─▒l─▒yorlar. ─░nsanlar hizmet ya da i┼č gücü temin etmezlerse bu ki┼čiler, bir ba┼čka ki┼či ciddi bir k─▒s─▒tlama ile kar┼č─▒la┼čacak ya da herhangi bir zarar gelecek. Fiziksel ya da psikolojik bir zarar olabilir. Bu kesinlikle ┼čunu gösteriyor. Son derece önemli bir finansal kaynak ö─čretmenlerden al─▒n─▒yor ve ya siyasi güçlerini daha da artt─▒rmak ya da faaliyetlerini artt─▒rabilmek için hareketin eline veriliyor. Size söyleyebilece─čim ┼čeylerde biri ┼ču. Hareket bir korku atmosferinde çal─▒┼č─▒yor ve bu asl─▒nda en fazla aldatan örgüt. Rusya’da, Afrika’da 35 y─▒ld─▒r faaliyetteyken bu kadar çok aldatan bir örgüt görmedim. Ki┼čiler bazen Amerikal─▒ sahte isimler al─▒yor. Bu okullarda Türk olan ki┼čiler isimlerini de─či┼čtirmeye çal─▒┼č─▒yorlar ki böylece sitelerinde Amerikal─▒ görünebilsinler. Okullar─▒n kendileri Gülen okullar─▒ olduklar─▒n─▒ kabul etmiyorlar. Gülen’den biz ilham ald─▒k diyorlar. Halbuki asl─▒nda temel olarak her bölge için bu okullar─▒ kontrol eden imamlar da oldu─čunu biliyoruz” ifadelerini kulland─▒.Asl─▒nda tüm bu okullar aras─▒nda geçi┼čkenlik oldu─čunu bildiren Amsterdam, “Önemli olan ┼čey ┼ču. Bu aldatma, bu hareket tam da bir cezai örgütüne uyuyor. Gülen zaten davran─▒┼č─▒n─▒n do─čru olmad─▒─č─▒n─▒n fark─▒nda. Çünkü kendi çal─▒┼čanlar─▒ var, arkas─▒ndan temizleyen ki┼čiler var. Okullara geliyorlar, bilgisayarlardan bir ┼čeyler indiriyorlar, Türk ö─čretmenlerinin telefonlar─▒na giriyorlar. Ki böylece hiçbir ba─člant─▒ anla┼č─▒lmas─▒n. Amerikal─▒ düzenleyiciler ve polis onlar hakk─▒nda soru┼čturma yapamas─▒n. Pek çok Türk ö─čretmeni bu ülkede kal─▒rken asl─▒nda korku içinde ya┼č─▒yor” dedi. ─░nternet hesab─▒ üzerinden bir rapor sunacaklar─▒n─▒ sözlerine ekleyen Amsterdam, “Türk ö─čretmenleri bize ula┼čabilirler. Bu okullardaki ö─čretmenler bize soru┼čturmayla ilgili bilgi sa─člamak isterse onlar─▒ memnuniyetle kar┼č─▒layaca─č─▒z. Bu okullar─▒n yönetimi hakk─▒nda söylediklerimiz asl─▒nda kamu dokümanlar─▒yla ayr─▒ ayr─▒ teyit edilebilir. Burada Georgia’daki ve Los Angeles’taki okullar─▒ görüyorsunuz. Finansal disiplini olmad─▒─č─▒n─▒ görüyorsunuz. Endoktrine etme durumunu görüyorsunuz. Bu okullarda ya┼čananlar─▒ zaten muhbirlerimizden ediniyoruz. Bilgi kaynaklar─▒m─▒z ABD’de soru┼čturma geni┼čledikçe bize daha fazla kaynak temin ediyorlar. Bugün avukatlar─▒m─▒zdan biri California’da bulunuyor. Bu a─č─▒n daha fazla geni┼člemesi ile ilgili olarak kamu davas─▒na kat─▒l─▒yor. Tüm bu FBI çal─▒┼čmalar─▒na ve denetlemelere bakacak olacak olursak, Ohio’da ve di─čer eyaletlerde yap─▒lanlara bakacak olursak bu okullar standartlar─▒ kar┼č─▒lamamaktad─▒r, geri kalmaktad─▒r. Ancak bir ┼čekilde hale çal─▒┼čmalar─▒n─▒ sürdürüyorlar” ifadelerini kulland─▒.“TÜRK─░YE’DE MÜR─░TLER─░N─░N YAPTIKLARIYLA ─░LG─░L─░ OLARAK DA DAVALAR AÇILAB─░L─░YOR”Asl─▒nda ilk dili ─░ngilizce olmayan Türk ö─čretmenlerin buraya geldi─čini belirten Robert Amsterdam, “Kötü kalitedeki ö─čretmenler buraya geliyorlar. Amerika’daki siyasetçiler neden sürekli Gülen örgütünün sponsor etti─či okullara yol açt─▒. Ya da para nas─▒l gülen hareketine geri dönüyor. Bunu sorman─▒z laz─▒m. Yerel ve federal seviyede bu iddialarla aç─▒lan davalar, iddialar var. Neden Amerikal─▒ ö─črenciler böyle endoktrine olabiliyorlar. Bir dini kurulu┼č Amerikan topraklar─▒nda, Amerikan mükellefi paras─▒yla nas─▒l çal─▒┼čabiliyor, nas─▒l faaliyetlerini sürdürebiliyor? ABD hükümeti 2005’ten bu yana neden bu kadar az ilgilendi bu konuyla? Bunlar─▒ sormak gerekiyor. ‘Biz fark etmedik’ diyen siyasetçilere art─▒k ┼čunu söyleyebiliriz. Parayla ilgili iddias─▒ndan beri bu durum önemlidir. Türkiye önemli bir müttefik. Türkiye ABD ile birlikte al─▒┼čmakta ve belli ba┼čl─▒ dosyalar─▒ ABD ile payla┼čt─▒. Bu faaliyetler soru┼čturulana kadar biz çabalar─▒m─▒z─▒ sürdürece─čiz” dedi.

Sorular─▒ yan─▒tlayan Amsterdam, Mehmet Do─čan ile ilgili soruya, “Asl─▒nda tart─▒┼čmal─▒ ve tam da Gülen’in söyledi─či ┼ču. Biz ┼čunu gördük. Gülen’in yay─▒n─▒ gördük ve oraya yerle┼čtirilen silahlar─▒ gördük” yan─▒t─▒n─▒ verdi.

Amsterdam Pennsylvania’da aç─▒lan dava ile ilgili olarak Türkiye’de ne yap─▒labilece─čine dair soru üzerine, “ABD’nin d─▒┼č─▒nda yap─▒lan faaliyetler içinde ABD’de dava aç─▒labiliyor. Bu hareket alt─▒nda iddialar Türkiye’de müritlerinin yapt─▒klar─▒yla ilgili olarak da davalar aç─▒labiliyor. Ayn─▒ zamanda Türkiye’de polis ve yarg─▒ya s─▒zd─▒─č─▒n─▒ biliyoruz. Davalar bununla ilgili” dedi. Amsterdam, Harvard’l─▒ bir profesörün blog üzerinde Ergenekon davas─▒nda Gülen’in rolü ile ilgili yaz─▒s─▒ oldu─čunu belirterek, bu profesörün güçlü iddialarda bulundu─čunu, benzer eylemlerin yer ald─▒─č─▒, polisin mobilize edilmesinin, mahkemelerin Ergenekon’da mobilize edilmesinin yer ald─▒─č─▒n─▒ ifade etti. Bas─▒n toplant─▒s─▒ndan birkaç hafta sonra birinin emir verdi─čini bildiren Amsterdam, bu tehditlerin son derece a┼ča─č─▒lay─▒c─▒ oldu─čunu ve bas─▒n toplant─▒s─▒ndan sonra bu tehditlerin azald─▒─č─▒n─▒ bildirdi. 35 y─▒ld─▒r oldukça siyasi davalarla ilgilendi─čini ve hiçbir zaman bu davada gördü─čü kadar korkutma görmedi─čini ve tehdit almad─▒─č─▒n─▒ bildiren Amsterdam, bize bilgi temin eden ki┼čiler hiçbir zaman isimlerinin verilmemesini istediklerini hat─▒rlatt─▒. Soru┼čturman─▒n ba┼člat─▒lmas─▒n─▒n ard─▒ndan neler oldu─ču sorusunu yan─▒tlayan Amsterdam, “Fonlar─▒ geriye veren bir ki┼činin oldu─čunu biliyoruz. Umuyorum ki, daha fazla olur. Özellikle bu fonlar geliri çok fazla olmayan ö─čretmenler olabilir. Bu paray─▒ ba─č─▒┼člayan ki┼čilerin baz─▒lar─▒ Amerika’da ya┼čam─▒yorlar. Ko┼čullar─▒n neler oldu─čunu bile bilmiyorlar. Dolays─▒yla bu paralar─▒ veren ki┼čiler daha fazla Amerikan soru┼čturmalar─▒na maruz kalacaklar. Çünkü bu Amerikan yasalar─▒n─▒n ihlal edilmesi anlam─▒na geliyor” dedi.

Amaçlar─▒n─▒n gizlili─či sonland─▒rabilmek, okullarda neler oldu─čunu anlayabilmek oldu─čunu belirten Amsterdam, inanlar─▒n korkmalar─▒n─▒n kendisini endi┼čelendirdi─čini ve bu korku döngüsünü k─▒rmalar─▒ gerekti─čini bildirdi. Bu haber toplam 1367 defa okundu
YAZARLAR
 
Anasayfa |

Reklam Verin |

Sitene Haber Ekle |

Bize Ulaşın

  © 2010 YzC Haber Portal─▒                             Yazılım ve Tasarım: Serdar YAZICI
Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklar─▒na ve ki┼čilik haklar─▒na sayg─▒l─▒ olmay─▒ ama├ž edinmi┼čtir. Sitemiz, 5651 say─▒l─▒ yasada tan─▒mlanan .yer sa─člay─▒c─▒. olarak hizmet vermektedir. ─░lgili yasaya g├Âre, site y├Ânetiminin hukuka ayk─▒r─▒ i├žerikleri kontrol etme y├╝k├╝ml├╝l├╝─č├╝ yoktur. Bu sebeple, sitemiz .uyar ve kald─▒r. prensibini benimsemi┼čtir. Telif hakk─▒na konu olan eserlerin yasal olmayan bir bi├žimde payla┼č─▒ld─▒─č─▒n─▒ ve yasal haklar─▒n─▒n ├ži─čnendi─čini d├╝┼č├╝nen hak sahipleri veya meslek birlikleri, ─░leti┼čim b├Âl├╝m├╝nden bize ula┼čabilirler | Rize G├╝ndo─čdu Haber | Rize | Rize Haberleri haberler