Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

Kendisini Hakim yerine Koyan Baro Ba┼čkan─▒na OLAY53 'ten cevap

Kendisini Hakim yerine Koyan Baro Ba┼čkan─▒na OLAY53 'ten cevap
Çıkar Avukatlık Cübbeni, Gir Hakimlik Sınavına!
29.08.2017 / 10:48


─░┼čte OLAY53 'ün Yaz─▒s─▒:Rize’nin ya┼čanabilir ┼čehirler aras─▒nda üst s─▒ralarda yer edinebilmesi için ilin ve vatanda┼člar─▒n sorunlar─▒n─▒  dile getirmekten aciz insanlar─▒n bir tak─▒m ç─▒kar oyunlar─▒n─▒ bozdu─čundan hedef tahtas─▒ haline getirilmeye çal─▒┼č─▒lan olay53 haber portal─▒m─▒za yönelik geçti─čimiz günlerde baz─▒ bas─▒n yay─▒n organlar─▒nca yap─▒lan çirkef haberlere ne yaz─▒k ki Rize Baro Ba┼čkan─▒ Av. Mehmet Ç─▒rako─člu’nun da alet edildi─čini görmekteyiz. Bahse konu haberde Ç─▒rako─člu’nun olay53’ü hedef alan haber içeri─činde, baro ba┼čkan─▒n─▒n kulland─▒─č─▒ “a─č─▒r suç” ve “a─č─▒r tazminat cezas─▒ ödeyecekler” cümlelerinin hukuki kar┼č─▒l─▒klar─▒n─▒n olmad─▒─č─▒, ne ceza yasas─▒nda "a─č─▒r ceza" tabirinin bulundu─ču, ne de medeni hukukta "a─č─▒r tazminat" cümlesinin olmad─▒─č─▒ bilinirken, bu haber metninin hukukla ilgisi olmayan birilerince yaz─▒l─▒p Av. Ç─▒rako─člu ad─▒na servis edildi─či a┼čikar ortadad─▒r. Anayasan─▒n 138. Maddesinde “Hiçbir organ, makam, merci veya ki┼či, yarg─▒ yetkisinin kullan─▒lmas─▒nda mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz” ifadeleri yer almas─▒na ra─čmen Baro Ba┼čkan─▒ Av. Ç─▒rako─člu, olay53’e yönelik aç─▒klamalar─▒nda bu maddeye aleyhte davranarak suç i┼člemekle beraber hukukla alakal─▒ olmayan kelimeleri kullanmas─▒ da bu haber metninin ba┼čkalar─▒ taraf─▒ndan yaz─▒ld─▒─č─▒n─▒ aç─▒kca ortaya koyarak, suç i┼čleyen bu ki┼čilerin suçuna ortak olmaktad─▒r.  Hal böyle iken Rize’de birçok bankan─▒n icra i┼člerini yapan avukat olarak bilinen Baro Ba┼čkan─▒n─▒n, bu güne kadar kendi meslek mensuplar─▒n─▒n birçok sorunu bulunmas─▒na kar┼č─▒n i┼činin gere─či kendi meslek mensuplar─▒n─▒n sorunlar─▒n─▒ çözmek yerine  (Bunlarla ilgili bu güne kadar bir tek kelime aç─▒klama yapmam─▒┼čt─▒r.) Emniyet Müdürü ile ilgili haber yap─▒l─▒nca yarg─▒ ba─č─▒ms─▒zl─▒─č─▒ ile ilgili anayasal düzenlemeyi bir kenara koyarak yarg─▒ya talimat verircesine beyanat vermesi dü┼čündürücüdür. Ayr─▒ca, Rize’de suç oranlar─▒n─▒n kat ve kat artt─▒─č─▒, bo┼čanma oranlar─▒n─▒n yükseldi─či, kamula┼čt─▒rma ile ilgili birçok insan─▒n ma─čdur oldu─ču ve bunlar─▒n hukuksal çözümü için tek kelime etmeyen Baro Ba┼čkan─▒n─▒n, Emniyet Müdürü söz konusu oldu─čunda ┼čahin kesilmesi, sadece güçlünün yan─▒nda yer ald─▒─č─▒n─▒, hak hukuk pe┼činde ko┼čmad─▒─č─▒n─▒ gözler önüne sermektedir. Baro Ba┼čkan─▒n─▒n sergiledi─či bu durum, bizlerde, Baro Ba┼čkan─▒n─▒n kendisinin de baz─▒ kesimlerce korunup kollanmas─▒ gerekti─činden yapmas─▒ gereken bir aç─▒klamayd─▒ gibi bir izlenim olu┼čtursa da in┼čallah böyle bir durum söz konusu de─čildir. Zira, bizler ba─č─▒ms─▒z ve tarafs─▒z yarg─▒ önünde hesap vermekten çekinmeyece─čimiz gibi bu haberlerle ilgili gerekli yasal müracaatlar─▒ da yapaca─č─▒m─▒z─▒ bilmelerini isteriz.“Baro Aksoy’a Sahip Ç─▒kt─▒ Yalan Habere Sert Tepki Gösterdi” ba┼čl─▒kl─▒ yaz─▒ içeri─činde Rize Barosu Ba┼čkan─▒ Avukat Mehmet Ç─▒rako─člu’nun Çank─▒r─▒’ya atanan Emniyet Müdürü Saadettin Aksoy hakk─▒nda FETÖ’nün internet haber sitesinde daha önce yay─▒nlanan as─▒ls─▒z haberi alarak yapt─▒─č─▒ eklemelerle “kendisi Erdo─čan dü┼čman─▒, k─▒z─▒ ÖDTÜ eylemcisi” ba┼čl─▒─č─▒ ile yeniden haber yapan Rize’deki asparagasç─▒ bir site hakk─▒nda sert aç─▒klamalarda bulundu. Baro ba┼čkan─▒ Ç─▒rako─člu, “Asl─▒ astar─▒ olmayan tamamen bir karalama kampanyas─▒ niteli─čindeki haber a─č─▒r suç te┼čkil ediyor. Bu haberi yapanlar a─č─▒r tazminat cezas─▒ ödeyecekler. Dedi ve bu sitenin yapt─▒─č─▒ bu tür as─▒ls─▒z haberlere maruz kalanlar hukuki yollara ba┼čvurmalar─▒n─▒ istedi. ┼×eklinde anasayfa haberinin 6. Sayfas─▒ndaki detay─▒nda; Asl─▒ astar─▒ olmayan tamamen bir karalama kampanyas─▒ niteli─čindeki haber a─č─▒r suç te┼čkil ediyor. Bu haberi yapanlar a─č─▒r tazminat cezas─▒ ödeyecekler. ┼×eklindeki ibarenin hukukçu kaleminden ç─▒kmad─▒─č─▒ anla┼č─▒lmaktad─▒r.Bilinmesini isteriz ki;“Anayasam─▒zda;VII.  Dü┼čünce ve kanaat hürriyeti ba┼čl─▒─č─▒ alt─▒ndaMADDE 25. – Herkes, dü┼čünce ve kanaat hürriyetine sahiptir.Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, dü┼čünce ve kanaatlerini aç─▒klamaya zorlanamaz; dü┼čünce ve kanaatleri sebebiyle k─▒nanamaz ve suçlanamaz.VIII.  Dü┼čünceyi aç─▒klama ve yayma hürriyetiMADDE 26. – Herkes, dü┼čünce ve kanaatlerini söz, yaz─▒, resim veya ba┼čka yollarla tek ba┼č─▒na veya toplu olarak aç─▒klama ve yayma hakk─▒na sahiptir. Bu hürriyet resmî makamlar─▒n müdahalesi olmaks─▒z─▒n haber veya fikir almak ya da vermek serbestli─čini de kapsar. Bu f─▒kra hükmü, radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollarla yap─▒lan yay─▒mlar─▒n izin sistemine ba─članmas─▒na engel de─čildir.(De─či┼čik: 3.10.2001-4709/9 md.) Bu hürriyetlerin kullan─▒lmas─▒, millî güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenli─či, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlü─čünün korunmas─▒, suçlar─▒n önlenmesi, suçlular─▒n cezaland─▒r─▒lmas─▒, Devlet s─▒rr─▒ olarak usulünce belirtilmi┼č bilgilerin aç─▒klanmamas─▒, ba┼čkalar─▒n─▒n ┼čöhret veya haklar─▒n─▒n, özel ve aile hayatlar─▒n─▒n yahut kanunun öngördü─čü meslek s─▒rlar─▒n─▒n korunmas─▒ veya yarg─▒lama görevinin gere─čine uygun olarak yerine getirilmesi amaçlar─▒yla s─▒n─▒rlanabilir.(Üçüncü f─▒kra mülga: 3.10.2001-4709/9 md.)Haber ve dü┼čünceleri yayma araçlar─▒n─▒n kullan─▒lmas─▒na ili┼čkin düzenleyici hükümler, bunlar─▒n yay─▒m─▒n─▒ engellememek kayd─▒yla, dü┼čünceyi aç─▒klama ve yayma hürriyetinin s─▒n─▒rlanmas─▒ say─▒lmaz.(Ek: 3.10.2001-4709/9 md.) Dü┼čünceyi aç─▒klama ve yayma hürriyetinin kullan─▒lmas─▒nda uygulanacak ┼čekil, ┼čart ve usuller kanunla düzenlenir.X.  Bas─▒n ve yay─▒mla ilgili hükümlerA.  Bas─▒n hürriyetiMADDE 28. – Bas─▒n hürdür, sansür edilemez. Bas─▒mevi kurmak izin alma ve malî teminat yat─▒rma ┼čart─▒na ba─članamaz.(─░kinci f─▒kra mülga: 3.10.2001-4709/10 md.)Devlet, bas─▒n ve haber alma hürriyetlerini sa─člayacak tedbirleri al─▒r.Bas─▒n hürriyetinin s─▒n─▒rlanmas─▒nda, Anayasan─▒n 26 ve 27 nci maddeleri hükümleri uygulan─▒r.Devletin iç ve d─▒┼č güvenli─čini, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü─čünü tehdit eden veya suç i┼člemeye ya da ayaklanma veya isyana te┼čvik eder nitelikte olan veya Devlete ait gizli bilgilere ili┼čkin bulunan her türlü haber veya yaz─▒y─▒, yazanlar veya bast─▒ranlar veya ayn─▒ amaçla, basanlar, ba┼čkas─▒na verenler, bu suçlara ait kanun hükümleri uyar─▒nca sorumlu olurlar. Tedbir yolu ile da─č─▒t─▒m hâkim karar─▒yla; gecikmesinde sak─▒nca bulunan hallerde de kanunun aç─▒kça yetkili k─▒ld─▒─č─▒ merciin emriyle önlenebilir. Da─č─▒t─▒m─▒ önleyen yetkili merci, bu karar─▒n─▒ en geç yirmidört saat içinde yetkili hâkime bildirir. Yetkili hâkim bu karar─▒ en geç k─▒rksekiz saat içinde onaylamazsa, da─č─▒t─▒m─▒ önleme karar─▒ hükümsüz say─▒l─▒r.Yarg─▒lama görevinin amac─▒na uygun olarak yerine getirilmesi için, kanunla belirtilecek s─▒n─▒rlar içinde, hâkim taraf─▒ndan verilen kararlar sakl─▒ kalmak üzere, olaylar hakk─▒nda yay─▒m yasa─č─▒ konamaz.Süreli veya süresiz yay─▒nlar, kanunun gösterdi─či suçlar─▒n soru┼čturma veya kovu┼čturmas─▒na geçilmi┼č olmas─▒ hallerinde hâkim karar─▒yla; Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü─čünün, millî güvenli─čin, kamu düzeninin, genel ahlâk─▒n korunmas─▒ ve suçlar─▒n önlenmesi bak─▒m─▒ndan gecikmesinde sak─▒nca bulunan hallerde de kanunun aç─▒kça yetkili k─▒ld─▒─č─▒ merciin emriyle toplat─▒labilir. Toplatma karar─▒ veren yetkili merci, bu karar─▒n─▒ en geç yirmidört saat içinde yetkili hâkime bildirir; hâkim bu karar─▒ en geç k─▒rksekiz saat içinde onaylamazsa, toplatma karar─▒ hükümsüz say─▒l─▒r.Süreli veya süresiz yay─▒nlar─▒n suç soru┼čturma veya kovu┼čturmas─▒ sebebiyle zapt ve müsaderesinde genel hükümler uygulan─▒r.Türkiye’de yay─▒mlanan süreli yay─▒nlar, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü─čüne, Cumhuriyetin temel ilkelerine, millî güvenli─če ve genel ahlâka ayk─▒r─▒ yay─▒mlardan mahkûm olma halinde, mahkeme karar─▒yla geçici olarak kapat─▒labilir. Kapat─▒lan süreli yay─▒n─▒n aç─▒kça devam─▒ niteli─čini ta┼č─▒yan her türlü yay─▒n yasakt─▒r; bunlar hâkim karar─▒yla toplat─▒l─▒r.Baro Ba┼čkan─▒, yarg─▒n─▒n kurucu unsuru olan savunmay─▒ temsil etmesi bak─▒m─▒ndan tarafs─▒z olmal─▒d─▒r. Ancak tarafs─▒zl─▒k bir yana adeta haber portal─▒m─▒z yarg─▒ erki kullan─▒larak tehdit edilmi┼čtir.A. Mahkemelerin ba─č─▒ms─▒zl─▒─č─▒ ba┼čl─▒─č─▒ alt─▒nda;MADDE 138. – Hâkimler, görevlerinde ba─č─▒ms─▒zd─▒rlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler.Hiçbir organ, makam, merci veya ki┼či, yarg─▒ yetkisinin kullan─▒lmas─▒nda mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.Görülmekte olan bir dava hakk─▒nda Yasama Meclisinde yarg─▒ yetkisinin kullan─▒lmas─▒ ile ilgili soru sorulamaz, görü┼čme yap─▒lamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz.Yasama ve yürütme organlar─▒ ile idare, mahkeme kararlar─▒na uymak zorundad─▒r; bu organlar ve idare, mahkeme kararlar─▒n─▒ hiçbir suretle de─či┼čtiremez ve bunlar─▒n yerine getirilmesini geciktiremez.” ┼čeklinde aç─▒kca maddeler belirtilmi┼č olmas─▒na ve Baro Ba┼čkan─▒n─▒n aç─▒klamalar─▒n─▒n suç te┼čkil etmesine ra─čmen kendisini hakim olarak görüp, taraf─▒m─▒za tebligat─▒ yap─▒lmayan ve ba┼članmayan bir mahkeme sonucunu sözde ilan eden Baro Ba┼čkan─▒ Ç─▒rako─člu’nu avukatl─▒k cübbesini ç─▒kararak çok hevesli oldu─ču hakimlik görevini yapmas─▒ için hakimlik s─▒nav─▒na girmeye davet ediyoruz. Bu haber toplam 554 defa okundu
YAZARLAR
 
Anasayfa |

Reklam Verin |

Sitene Haber Ekle |

Bize Ulaşın

  © 2010 YzC Haber Portal─▒                             Yazılım ve Tasarım: Serdar YAZICI
Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklar─▒na ve ki┼čilik haklar─▒na sayg─▒l─▒ olmay─▒ ama├ž edinmi┼čtir. Sitemiz, 5651 say─▒l─▒ yasada tan─▒mlanan .yer sa─člay─▒c─▒. olarak hizmet vermektedir. ─░lgili yasaya g├Âre, site y├Ânetiminin hukuka ayk─▒r─▒ i├žerikleri kontrol etme y├╝k├╝ml├╝l├╝─č├╝ yoktur. Bu sebeple, sitemiz .uyar ve kald─▒r. prensibini benimsemi┼čtir. Telif hakk─▒na konu olan eserlerin yasal olmayan bir bi├žimde payla┼č─▒ld─▒─č─▒n─▒ ve yasal haklar─▒n─▒n ├ži─čnendi─čini d├╝┼č├╝nen hak sahipleri veya meslek birlikleri, ─░leti┼čim b├Âl├╝m├╝nden bize ula┼čabilirler | Rize G├╝ndo─čdu Haber | Rize | Rize Haberleri haberler