Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

K├Âseo─člu'ndan, E─čitim ├ľ─čretim Y─▒l─▒ A├ž─▒klamas─▒

K├Âseo─člu'ndan, E─čitim ├ľ─čretim Y─▒l─▒ A├ž─▒klamas─▒
2018-2019 E─čitim-├ľ─čretim Y─▒l─▒n─▒n ba┼člamas─▒ dolay─▒s─▒yla, T├╝rk E─čitim-Sen Rize ─░l Ba┼čkan─▒ Murat K├Âseo─člu bir a├ž─▒klama yapt─▒.
06.09.2018 / 11:03


Ba┼čkan Köseo─člu, sene ba┼č─▒ Ö─čretmenler Kurulu Toplant─▒s─▒n─▒n ve seminer çal─▒┼čmalar─▒ sürecinin ö─čretmenler için çok önemli oldu─čunu belirtti. Bu süreçte okulun e─čitim-ö─čretim politikalar─▒n─▒n de─čerlendirildi─čini ve geli┼čtirildi─čini belirten Köseo─člu sözlerine ┼čöyle devam etti: “E─čitim Çal─▒┼čanlar─▒ ve Ö─čretmenler olarak öncelikle haklar─▒m─▒z─▒ bilmemiz gerekmektedir. Haklar─▒n─▒ bilmeyenler ise dayatmalara boyun e─čmek zorunda kal─▒rlar. Yine haklar─▒n─▒ bilmeyenler angarya uygulamalar─▒n muhatab─▒ olurlar.Türk E─čitim-Sen olarak, e─čitim çal─▒┼čanlar─▒n─▒n görevini yap─▒p kamu hizmeti üretirken haklar─▒n─▒ bilmesi, kendini ezdirmemesi, haks─▒zl─▒klar kar┼č─▒s─▒nda susmamas─▒ ve görevini onurlu bir ┼čekilde yerine getirmesi için mücadele vermekteyiz. Türk memurunun boynu bükük olmamal─▒d─▒r. Türk memuru Türkiye Cumhuriyeti Devletini temsil etmektedir. Bu nedenle görevini yaparken ezik bir ┼čekilde de─čil, ba┼č─▒ dik bir ┼čekilde görevini yapmal─▒d─▒r. Bunun için de haklar─▒m─▒z─▒ bilmemiz gerekmektedir.Biz; ┼čefiz, büroda memuruz, veri haz─▒rlama ve kontrol i┼čletmeniyiz, ┼čoförüz, güvenlik görevlisiyiz, a┼čç─▒y─▒z, ambar memuruyuz, teknisyeniz, hizmetliyiz k─▒saca emekçiyiz ama köle de─čiliz. Görev tan─▒mlar─▒m─▒z yap─▒lmayal─▒ y─▒llar oldu, verilen sözler yerine getirilmiyor.Biz ö─čretmeniz; bak─▒c─▒, güvenlikçi, temizlikçi, boyac─▒, badanac─▒, büro memuru de─čiliz. Kald─▒ ki 1739 say─▒l─▒ Milli E─čitim Temel Kanunu'nun "Ö─čretmenlik" ba┼čl─▒kl─▒ 43/1 maddesindeki "Ö─čretmenlik, Devletin e─čitim, ö─čretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesle─čidir." hükümlerine göre; ö─čretmenlik Devletin e─čitim, ö─čretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesle─čidir.Ayr─▒ca 12.01.1961 tarih ve 10705 say─▒l─▒ Resmi Gazetede yay─▒mlanan 222 say─▒l─▒ ─░lkö─čretim ve E─čitim Kanununun 44. maddesindeki; "Ö─čretmenler kanunlarla kendilerine verilen i┼člerden ba┼čka, meslek d─▒┼č─▒ her hangi bir görevle yükümlü tutulamazlar." hükümlerine göre; ö─čretmenlik mesle─či d─▒┼č─▒nda kendilerine verilen i┼člerden ba┼čka, meslek d─▒┼č─▒ her hangi bir görevle yükümlü tutulamazlar.Genel Ba┼čkan─▒m─▒z Talip Geylan’─▒n “Ö─čretmenin itibar─▒ MEB’in namusudur.” sözü üzerine Ders veren ö─čretmenlerimizin 2018-2019 e─čitim ö─čretim y─▒l─▒n─▒ kutlarken "Her s─▒n─▒ftan bir Atatürk ç─▒kartaca─č─▒z" hedefiyle göreve ba┼člayacaklar─▒ndan eminiz.Ö─čretmen yalvarmaz,

Ö─čretmen boyun e─čmez,

Ö─čretmen el açmaz,

Ö─čretmen ders verir.─░stiklal Mar┼č─▒m─▒z─▒n Sözsüz Müzik E┼čli─činde Okunmas─▒─░lgili mevzuat hükümlerindeki “sözlü/sözsüz müzi─či e┼čli─činde” ibaresinden hareketle okul idarecileri genelde sözlü olarak ses kay─▒t araçlar─▒na kaydedilmi┼č ─░stiklal Mar┼č─▒'n─▒ tören esnas─▒nda haz─▒r ol komutuyla birlikte yüksek sesle çal─▒┼čt─▒rmaktad─▒r. Tabi törene kat─▒lan ö─črencilerin ─░stiklal Mar┼č─▒'n─▒ söyleyip söylemedikleri yoksa playback mi yapt─▒klar─▒ belli olmamaktad─▒r.─░darecilerimizin bu durumu seçme nedeni düzgün bir tören yap─▒lmas─▒ ve töreni yönetecek beden e─čitimi ö─čretmeni, müzik ö─čretmeni veya müzik bilgisi ve yetene─či olan bir ö─čretmenin bulunmamas─▒ndan kaynaklanmaktad─▒r. Bu durumun gelecekte ─░stiklal Mar┼č─▒'n─▒ do─čru düzgün okuyamayan bir nesil yeti┼čtirece─či a┼čikârd─▒r. Bir seslendirme cihaz─▒ taraf─▒ndan sözlü olarak seslendirilen bir müzik parças─▒n─▒n kat─▒l─▒mc─▒lar taraf─▒ndan söylenmesi yerinde olmayan bir uygulamad─▒r. Bu yöntemle ─░stiklal Mar┼č─▒'m─▒z─▒n söylenmesi de uygun de─čildir. As─▒l olan seslendirilecek parçan─▒n sözsüz müzik e┼čli─činde icra edilmesidir.And─▒m─▒z─▒n Okullar─▒m─▒zda Okutulmas─▒7 ya┼č─▒nda ya─čmurun alt─▒nda so─čukta titreyerek "Varl─▒─č─▒m Türk Varl─▒─č─▒na" arma─čan olsun diyerek etti─čimiz yemin And─▒m─▒z─▒n okullar─▒m─▒zda tekrar okunmas─▒ ad─▒na tavsiye karar─▒ al─▒nmas─▒ için önerilmesi gerekmektedir. Önerelim ki kim milliyetçi, kim de─čil ortaya ç─▒ks─▒n.Nöbet Görev Yerlerinin Ö─čretmenler Kurulunda Belirlenmesi GerekmektedirNöbet görev yerleri ö─čretmen kurulunda belirlenir. Abart─▒l─▒ gere─činden fazla nöbet görev yeri ve nöbetçi ö─čretmen görevlendirilmesi yap─▒lamaz azami derecede, Nöbet görevi, ilk dersten 15 dakika önce ba┼člar, son ders bitiminden 15 dakika sonra biter. Engelli ö─čretmenler ile engelli çocu─ču bulunan ö─čretmenlerin nöbetlerinin belirlenmesinde gün ve saat tercihlerine öncelik verilerek düzenleme yap─▒l─▒r.Ö─čretmen Nöbeti, Bir Güvenlik Hizmeti De─čildirTürk Silahl─▒ Kuvvetleri Nöbeti "belli bir s─▒ra ve süre ile" diye tan─▒mlayarak belirli bir süre içerisinde nöbetin tutulmas─▒n─▒ öngörmesine ra─čmen Mili E─čitim Bakanl─▒─č─▒ yönetmeliklerinde hayat─▒n ola─čan ak─▒┼č─▒na ayk─▒r─▒ olarak "normal e─čitim yapan okullarda gün süresince" diyerek belirli bir süre k─▒s─▒tlamas─▒ olmadan tan─▒mlama yapmakta, sabah 06:30’da ba┼člayan e─čitim ö─čretimin ak┼čam 18:30 da bitti─či göz önünde bulundurulacak olursa ö─čretmeni Süpermen yerine koymaktad─▒r. Birçok okul kurum yöneticisi, milli e─čitim müdürlü─čü ve bakanl─▒k yetkilileri ne yaz─▒k ki Ö─čretmen ile koruma memuru veya güvenlik görevlisini kar─▒┼čt─▒rmaktad─▒rlar. Ö─čretmen Koruma memuru veya güvenlik görevlisi de─čildirÖ─čretmenin Bo┼č Gününe Nöbet Görevi Yaz─▒lamazÖncelikle mevzuat─▒n nöbetle ilgili hiçbir maddesinde ö─čretmenin bo┼č gününe nöbet verilece─či hükmü bulunmamaktad─▒r.Ö─čretmenin bo┼č gününe nöbet görevi verilmesi için Ö─čretmenin haftal─▒k ders program─▒nda bo┼č gün b─▒rak─▒larak bu bo┼č gününe nöbet görevi verilmesi uygulamas─▒ ö─čretmenin di─čer günlerdeki ders yükünü art─▒racak ve bu i┼člem e─čitim kalitesini zay─▒flatacak, ö─čretmenlerin verimini dü┼čürecek ve olumsuz sonuçlara yol açacakt─▒r.Ayr─▒ca bu mevzuat hükümlerinde nöbetin tan─▒m─▒n─▒n yap─▒lmad─▒─č─▒ gibi ö─čretmenin tutaca─č─▒ nöbetin s─▒n─▒rlar─▒n─▒n ne oldu─ču da yap─▒lmam─▒┼čt─▒r.Ö─čretmenler Kurulunda Mevzuata Ayk─▒r─▒ Karar Al─▒namazÖ─čretmenler Kurulu toplant─▒lar─▒nda ö─čretmenlere; oy çoklu─ču ile kanun, tüzük, yönetmelik, Yönerge, genelge ve talimatlar içerisinde olmayan "Angarya" olarak nitelendirilebilecek görevi olmayan yeni görevler yüklemeye yönelik ba─člay─▒c─▒ kararlar al─▒nmas─▒, bir ba┼čkas─▒n─▒n oyu ile bir di─čerine Angarya yüklenmesi yasal ve hukuki de─čildir.Haftal─▒k Ders Programlar─▒ Ö─čretmenler Kurulunda, Görü┼čülmeden, Tart─▒┼č─▒lmadan De─čerlendirilmeden Yap─▒lamazÖ─čretmenlerin haftal─▒k ders programlar─▒; ö─čretmenler kurulunda, görü┼čülmeden, tart─▒┼č─▒lmadan de─čerlendirilmeden yap─▒lamaz. Haftal─▒k ders programlar─▒n─▒n ö─čretmenlerin de görü┼čü al─▒narak ö─čretmenler kurulunda belirlenmesi gerekmektedir.Engelli ve Engelli Çocu─ču Olan Ö─čretmenlerin Haftal─▒k Ders Programlar─▒ ─░ste─čine Göre DüzenlenirHaftal─▒k ders program─▒ haz─▒rlan─▒rken engelli ö─čretmenler ile engelli çocu─ču bulunan ö─čretmenlerin bu durumlar─▒ dikkate al─▒nmal─▒d─▒r.Süt ─░zni ─░stenilen Ders Saatlerine VerilmelidirÖ─čretmenin istedi─či saatlere süt izni verilmemesinin, süt izni istenilen saatlere denk gelen ders saati görevlerinin yerine getirilmeye zorlanmas─▒n─▒n kanuna ayk─▒r─▒ oldu─ču aç─▒kt─▒r.S─▒n─▒flar Birle┼čtirilerek Ö─čretmenler Norm Fazlas─▒ Yap─▒lamazNorm kadro güncellemelerinde ise iller baz─▒nda farkl─▒ uygulamalar yap─▒larak norm kadro fazlas─▒ olmad─▒─č─▒ halde fazlal─▒k durumuna ö─čretmen ç─▒kar─▒larak, ö─čretmenlerin ma─čduriyetine sebebiyet verilmektedir. Bu durum ise zaman zaman kamu hizmetlerinin aksamas─▒na, e─čitim ö─čretimde ö─čretmen verimlili─činin ve e─čitim ö─čretim hizmetlerinde kalitenin dü┼čürülmesine sebebiyet vermektedir.Geçti─čimiz y─▒llarda sene ba┼č─▒nda s─▒n─▒flar olu┼čturulurken ve norm kadrolar belirlenirken ┼čubelerimizden elde etti─čimiz bilgilere göre; norm kadro fazlas─▒ çok say─▒da s─▒n─▒f ö─čretmenimiz varken, okul bütünlü─čünde ö─čretmen, ö─črenci ve s─▒n─▒f varken, sözlü talimatlarla s─▒n─▒f say─▒lar─▒n─▒n 20‘nin üzerinde belirlenmesi, 20’nin alt─▒ndaki s─▒n─▒flar─▒n birle┼čtirilmesi istenmektedir. Bu ┼čekilde ara s─▒n─▒flar birle┼čtirerek ö─črencilerin ö─čretmenlerinden ayr─▒lmas─▒na ve pedagojik olarak e─čitime zarar verilmesine neden olunmakta ve ö─čretmenler norm kadro fazlas─▒ yap─▒larak huzursuzluk yarat─▒lmaktad─▒r.Halbuki, ara s─▒n─▒flarda mücbir sebep olmad─▒kça s─▒n─▒f birle┼čtirme i┼člemi yap─▒lamaz. Ancak, e─čitim ö─čretimin ba┼člad─▒─č─▒ ayda s─▒n─▒f planlamalar─▒n─▒n yap─▒ld─▒─č─▒ zamanlarda; 1. s─▒n─▒f, 5. s─▒n─▒f ve 9. s─▒n─▒flar olu┼čturuluyorken, ö─črenci say─▒lar─▒ ilgili mevzuatta yazan s─▒n─▒rlar içinde belirlenebilir; fakat, s─▒n─▒f olu┼čtuktan sonra ve ö─črenci say─▒s─▒ yasal olarak s─▒n─▒fta bulunmas─▒ gereken ö─črenci say─▒s─▒n─▒n alt─▒na dü┼čmedikçe s─▒n─▒flar birle┼čtirilemez.Ö─čretmenlere Ö─čle Tatilinde Nöbet Görevi VerilemezNormal ö─čretim yapan okullar─▒m─▒zda, ö─čle aras─▒ süresinin, ö─črenci ve e─čitim çal─▒┼čanlar─▒n─▒n yemek ve dinlenme ihtiyaçlar─▒n─▒ kar┼č─▒layacak ┼čekilde belirlenmesi gerekti─činden ö─čretmenlere ö─čle tatilinde nöbet görevi verilmesi yasal ve hukuki de─čildir. Ö─čretmenin tam gün nöbet süresi içinde kesintisiz olarak hiç ara vermeden hizmet vermesi beklenemez. Ö─čretmen ö─čle dinlenmesi süresini serbestçe kullanabilir, bu süre içinde nöbet tutmaya zorlanamaz.Ö─čretmenlere Okul Giri┼č Ve Ç─▒k─▒┼č Kap─▒lar─▒nda Nöbet Görevi VerilemezÖ─čretmenlere okul giri┼č ve ç─▒k─▒┼č kap─▒lar─▒nda nöbet görevi verilmesi yasal ve hukuki de─čildir.Haftada Birden Fazla Güne Nöbet Görevi Verilemez1982 Anayasa's─▒n─▒n "II. Zorla çal─▒┼čt─▒rma yasa─č─▒" ba┼čl─▒kl─▒ 18. maddesindeki; "Hiç kimse zorla çal─▒┼čt─▒r─▒lamaz. Angarya yasakt─▒r" hükümlerine göre kar┼č─▒l─▒─č─▒nda ücret ödenmeyen ikinci nöbetler yasal de─čildir.Mesai Saatleri D─▒┼č─▒nda Nöbet Görevi VerilemezYar─▒y─▒l ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile mesai günleri saat 17.00'den sonra ba┼člayan saatlerde her türlü e─čitim ö─čretim faaliyetlerinde ö─čretmenlere nöbet görevi verilmesi yasal ve hukuki de─čildir.Ö─čretmenler ─░dari Çal─▒┼čmalarda GörevlendirilemezAyl─▒k ve zorunlu ek ders saatlerini dolduramayan ö─čretmenler ile norm kadro fazlas─▒ ö─čretmenlere "ayl─▒k ve zorunlu ek ders kar┼č─▒l─▒─č─▒n─▒ doldurmuyorsunuz." denilerek idari çal─▒┼čmalarda görev verilmesi yasal ve hukuki de─čildir.Ö─čretmenlere Mesai Saatleri D─▒┼č─▒nda Ayl─▒k Kar┼č─▒l─▒─č─▒ Ders VerilemezÖ─čretmenlere, yar─▒y─▒l ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile mesai günleri saat 17.00'den sonra ba┼člayan saatlerde ayl─▒k kar┼č─▒l─▒─č─▒ ders verilemezÖ─čretmenlere, Ev Ziyaret Etme Görevi VerilemezÖ─čretmenlere ö─črencilerin evlerini resen ziyaret etme görevi verilmesi yasal ve hukuki de─čildir.Ö─čretmenler Resen E─čitim Koçu Olarak GörevlendirilemezÖ─čretmenlerin s─▒n─▒f ö─čretmenli─či kapsam─▒ d─▒┼č─▒nda resen Ö─črenci/E─čitim Koçu olarak görevlendirilmeleri yasal ve hukuki de─čildir.Ö─čretmenler Bak─▒m, Onar─▒m Ve Kontrol ─░┼člerinde Resen GörevlendirilemezÖ─čretmenlere bak─▒m, onar─▒m ve kontrol i┼člerinde resen görev verilmesi yasal ve hukuki de─čildir. Örne─čin Endüstri Meslek Liseleri'nde ve Mesleki E─čitim Merkezleri'nde görev yapan Bilgisayar, Elektrik, Elektrik-Elektronik Ö─čretmenlerine okullar─▒n elektrik tesisatlar─▒n─▒n kontrolü, bilgisayar ve fotokopi makinalar─▒n─▒n bak─▒m ve onar─▒m i┼člerinde resen görevlendirilmektedirler.Rehber Ö─čretmen Geçici GörevlendirilemezRehber Ö─čretmenlerin ayl─▒k kar┼č─▒l─▒─č─▒ ders ve zorunlu ek ders saatlerini görev yapt─▒klar─▒ okulda/kurumda doldurmalar─▒ halinde ba┼čka okulda/kurumda geçici olarak görevlendirilmesi yasal ve hukuki de─čildir.Rehber Ö─čretmenler Hükümlü Ve Çocuklar─▒n ─░fadesinin Al─▒nmas─▒ ─░┼člerinde Resen Görevlendirilemez.Rehber Ö─čretmenlerin özellikle mesai saatleri d─▒┼č─▒nda Adalet Bakanl─▒─č─▒na ba─čl─▒ kurumlarda hükümlüye rehberlik etmek ve çocuklar─▒n ifadesinin al─▒nmas─▒ i┼člerinde resen görevlendirilmeleri yasal ve hukuki de─čildir.Ö─čretmenler Komisyon Vb Kurullarda Resen GörevlendirilemezÖ─čretmenlere Fatih Projesi Muayene ve Geçici Kabul Komisyonlar─▒ ile her türlü komisyon ve kurullarda resen görev verilemez.Ö─čretmenlere Servise ─░ndirme Ve Bindirme Görevi VerilemezÖ─čretmenlerin, ö─črencilerin servis ve ta┼č─▒ma araçlar─▒na indirme ve bindirme i┼člerinde görevlendirilmesi yasal ve hukuki de─čildir.Mesai Saatleri D─▒┼č─▒nda Toplant─▒ Yap─▒lamazYar─▒y─▒l ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile mesai günleri saat 17.00'den sonra ba┼člayan saatlerde e─čitim ö─čretimi aksatmamak ad─▒na yap─▒lan her türlü toplant─▒ ve faaliyetlere ö─čretmenlerin ve personelin resen kat─▒lmaya zorlanamaz.Okul-Aile Birli─či Ve Veli Toplant─▒lar─▒ Mesai Saatleri D─▒┼č─▒nda Yap─▒lamazYar─▒y─▒l ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile mesai günleri saat 17.00'den sonra ba┼člayan saatlerde e─čitim ö─čretimi aksatmamak ad─▒na yap─▒lan okul aile birli─či ve veli toplant─▒lar─▒na ö─čretmenlerin ve personelin kat─▒lmaya zorlanamaz.Özel E─čitim Ö─čretmenleri Teneffüs Hakk─▒nda Mahrum B─▒rak─▒lamazÖzel ö─čretim bran┼č─▒ ö─čretmenlerinin dinlenme saatleri olan teneffüs saatlerinde ö─črencilerin takibini yapmakla görevlendirilmeleri ve nöbet görevi verilmesi yasal ve hukuki de─čildir.Ki┼čisel Veriler Kullan─▒larak Mesai Takibi Yap─▒lamazParmak izi, retina taramas─▒, yüz, iris, avuç içi tan─▒ma gibi biyometrik verilerin ba┼čkalar─▒na aktar─▒lma imkân─▒ bulundu─čundan ki┼čilerin iste─či olmaks─▒z─▒n mesai takibinde kullan─▒lmas─▒ yasal ve hukuki de─čildir.
Ba┼čkan Köseo─člu, sene ba┼č─▒ Ö─čretmenler Kurulu Toplant─▒s─▒n─▒n ve seminer çal─▒┼čmalar─▒ sürecinin ö─čretmenler için çok önemli oldu─čunu belirtti. Bu süreçte okulun e─čitim-ö─čretim politikalar─▒n─▒n de─čerlendirildi─čini ve geli┼čtirildi─čini belirten Köseo─člu sözlerine ┼čöyle devam etti: “E─čitim Çal─▒┼čanlar─▒ ve Ö─čretmenler olarak öncelikle haklar─▒m─▒z─▒ bilmemiz gerekmektedir. Haklar─▒n─▒ bilmeyenler ise dayatmalara boyun e─čmek zorunda kal─▒rlar. Yine haklar─▒n─▒ bilmeyenler angarya uygulamalar─▒n muhatab─▒ olurlar.Türk E─čitim-Sen olarak, e─čitim çal─▒┼čanlar─▒n─▒n görevini yap─▒p kamu hizmeti üretirken haklar─▒n─▒ bilmesi, kendini ezdirmemesi, haks─▒zl─▒klar kar┼č─▒s─▒nda susmamas─▒ ve görevini onurlu bir ┼čekilde yerine getirmesi için mücadele vermekteyiz. Türk memurunun boynu bükük olmamal─▒d─▒r. Türk memuru Türkiye Cumhuriyeti Devletini temsil etmektedir. Bu nedenle görevini yaparken ezik bir ┼čekilde de─čil, ba┼č─▒ dik bir ┼čekilde görevini yapmal─▒d─▒r. Bunun için de haklar─▒m─▒z─▒ bilmemiz gerekmektedir.Biz; ┼čefiz, büroda memuruz, veri haz─▒rlama ve kontrol i┼čletmeniyiz, ┼čoförüz, güvenlik görevlisiyiz, a┼čç─▒y─▒z, ambar memuruyuz, teknisyeniz, hizmetliyiz k─▒saca emekçiyiz ama köle de─čiliz. Görev tan─▒mlar─▒m─▒z yap─▒lmayal─▒ y─▒llar oldu, verilen sözler yerine getirilmiyor.Biz ö─čretmeniz; bak─▒c─▒, güvenlikçi, temizlikçi, boyac─▒, badanac─▒, büro memuru de─čiliz. Kald─▒ ki 1739 say─▒l─▒ Milli E─čitim Temel Kanunu'nun "Ö─čretmenlik" ba┼čl─▒kl─▒ 43/1 maddesindeki "Ö─čretmenlik, Devletin e─čitim, ö─čretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesle─čidir." hükümlerine göre; ö─čretmenlik Devletin e─čitim, ö─čretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesle─čidir.Ayr─▒ca 12.01.1961 tarih ve 10705 say─▒l─▒ Resmi Gazetede yay─▒mlanan 222 say─▒l─▒ ─░lkö─čretim ve E─čitim Kanununun 44. maddesindeki; "Ö─čretmenler kanunlarla kendilerine verilen i┼člerden ba┼čka, meslek d─▒┼č─▒ her hangi bir görevle yükümlü tutulamazlar." hükümlerine göre; ö─čretmenlik mesle─či d─▒┼č─▒nda kendilerine verilen i┼člerden ba┼čka, meslek d─▒┼č─▒ her hangi bir görevle yükümlü tutulamazlar.Genel Ba┼čkan─▒m─▒z Talip Geylan’─▒n “Ö─čretmenin itibar─▒ MEB’in namusudur.” sözü üzerine Ders veren ö─čretmenlerimizin 2018-2019 e─čitim ö─čretim y─▒l─▒n─▒ kutlarken "Her s─▒n─▒ftan bir Atatürk ç─▒kartaca─č─▒z" hedefiyle göreve ba┼člayacaklar─▒ndan eminiz.Ö─čretmen yalvarmaz,

Ö─čretmen boyun e─čmez,

Ö─čretmen el açmaz,

Ö─čretmen ders verir.─░stiklal Mar┼č─▒m─▒z─▒n Sözsüz Müzik E┼čli─činde Okunmas─▒─░lgili mevzuat hükümlerindeki “sözlü/sözsüz müzi─či e┼čli─činde” ibaresinden hareketle okul idarecileri genelde sözlü olarak ses kay─▒t araçlar─▒na kaydedilmi┼č ─░stiklal Mar┼č─▒'n─▒ tören esnas─▒nda haz─▒r ol komutuyla birlikte yüksek sesle çal─▒┼čt─▒rmaktad─▒r. Tabi törene kat─▒lan ö─črencilerin ─░stiklal Mar┼č─▒'n─▒ söyleyip söylemedikleri yoksa playback mi yapt─▒klar─▒ belli olmamaktad─▒r.─░darecilerimizin bu durumu seçme nedeni düzgün bir tören yap─▒lmas─▒ ve töreni yönetecek beden e─čitimi ö─čretmeni, müzik ö─čretmeni veya müzik bilgisi ve yetene─či olan bir ö─čretmenin bulunmamas─▒ndan kaynaklanmaktad─▒r. Bu durumun gelecekte ─░stiklal Mar┼č─▒'n─▒ do─čru düzgün okuyamayan bir nesil yeti┼čtirece─či a┼čikârd─▒r. Bir seslendirme cihaz─▒ taraf─▒ndan sözlü olarak seslendirilen bir müzik parças─▒n─▒n kat─▒l─▒mc─▒lar taraf─▒ndan söylenmesi yerinde olmayan bir uygulamad─▒r. Bu yöntemle ─░stiklal Mar┼č─▒'m─▒z─▒n söylenmesi de uygun de─čildir. As─▒l olan seslendirilecek parçan─▒n sözsüz müzik e┼čli─činde icra edilmesidir.And─▒m─▒z─▒n Okullar─▒m─▒zda Okutulmas─▒7 ya┼č─▒nda ya─čmurun alt─▒nda so─čukta titreyerek "Varl─▒─č─▒m Türk Varl─▒─č─▒na" arma─čan olsun diyerek etti─čimiz yemin And─▒m─▒z─▒n okullar─▒m─▒zda tekrar okunmas─▒ ad─▒na tavsiye karar─▒ al─▒nmas─▒ için önerilmesi gerekmektedir. Önerelim ki kim milliyetçi, kim de─čil ortaya ç─▒ks─▒n.Nöbet Görev Yerlerinin Ö─čretmenler Kurulunda Belirlenmesi GerekmektedirNöbet görev yerleri ö─čretmen kurulunda belirlenir. Abart─▒l─▒ gere─činden fazla nöbet görev yeri ve nöbetçi ö─čretmen görevlendirilmesi yap─▒lamaz azami derecede, Nöbet görevi, ilk dersten 15 dakika önce ba┼člar, son ders bitiminden 15 dakika sonra biter. Engelli ö─čretmenler ile engelli çocu─ču bulunan ö─čretmenlerin nöbetlerinin belirlenmesinde gün ve saat tercihlerine öncelik verilerek düzenleme yap─▒l─▒r.Ö─čretmen Nöbeti, Bir Güvenlik Hizmeti De─čildirTürk Silahl─▒ Kuvvetleri Nöbeti "belli bir s─▒ra ve süre ile" diye tan─▒mlayarak belirli bir süre içerisinde nöbetin tutulmas─▒n─▒ öngörmesine ra─čmen Mili E─čitim Bakanl─▒─č─▒ yönetmeliklerinde hayat─▒n ola─čan ak─▒┼č─▒na ayk─▒r─▒ olarak "normal e─čitim yapan okullarda gün süresince" diyerek belirli bir süre k─▒s─▒tlamas─▒ olmadan tan─▒mlama yapmakta, sabah 06:30’da ba┼člayan e─čitim ö─čretimin ak┼čam 18:30 da bitti─či göz önünde bulundurulacak olursa ö─čretmeni Süpermen yerine koymaktad─▒r. Birçok okul kurum yöneticisi, milli e─čitim müdürlü─čü ve bakanl─▒k yetkilileri ne yaz─▒k ki Ö─čretmen ile koruma memuru veya güvenlik görevlisini kar─▒┼čt─▒rmaktad─▒rlar. Ö─čretmen Koruma memuru veya güvenlik görevlisi de─čildirÖ─čretmenin Bo┼č Gününe Nöbet Görevi Yaz─▒lamazÖncelikle mevzuat─▒n nöbetle ilgili hiçbir maddesinde ö─čretmenin bo┼č gününe nöbet verilece─či hükmü bulunmamaktad─▒r.Ö─čretmenin bo┼č gününe nöbet görevi verilmesi için Ö─čretmenin haftal─▒k ders program─▒nda bo┼č gün b─▒rak─▒larak bu bo┼č gününe nöbet görevi verilmesi uygulamas─▒ ö─čretmenin di─čer günlerdeki ders yükünü art─▒racak ve bu i┼člem e─čitim kalitesini zay─▒flatacak, ö─čretmenlerin verimini dü┼čürecek ve olumsuz sonuçlara yol açacakt─▒r.Ayr─▒ca bu mevzuat hükümlerinde nöbetin tan─▒m─▒n─▒n yap─▒lmad─▒─č─▒ gibi ö─čretmenin tutaca─č─▒ nöbetin s─▒n─▒rlar─▒n─▒n ne oldu─ču da yap─▒lmam─▒┼čt─▒r.Ö─čretmenler Kurulunda Mevzuata Ayk─▒r─▒ Karar Al─▒namazÖ─čretmenler Kurulu toplant─▒lar─▒nda ö─čretmenlere; oy çoklu─ču ile kanun, tüzük, yönetmelik, Yönerge, genelge ve talimatlar içerisinde olmayan "Angarya" olarak nitelendirilebilecek görevi olmayan yeni görevler yüklemeye yönelik ba─člay─▒c─▒ kararlar al─▒nmas─▒, bir ba┼čkas─▒n─▒n oyu ile bir di─čerine Angarya yüklenmesi yasal ve hukuki de─čildir.Haftal─▒k Ders Programlar─▒ Ö─čretmenler Kurulunda, Görü┼čülmeden, Tart─▒┼č─▒lmadan De─čerlendirilmeden Yap─▒lamazÖ─čretmenlerin haftal─▒k ders programlar─▒; ö─čretmenler kurulunda, görü┼čülmeden, tart─▒┼č─▒lmadan de─čerlendirilmeden yap─▒lamaz. Haftal─▒k ders programlar─▒n─▒n ö─čretmenlerin de görü┼čü al─▒narak ö─čretmenler kurulunda belirlenmesi gerekmektedir.Engelli ve Engelli Çocu─ču Olan Ö─čretmenlerin Haftal─▒k Ders Programlar─▒ ─░ste─čine Göre DüzenlenirHaftal─▒k ders program─▒ haz─▒rlan─▒rken engelli ö─čretmenler ile engelli çocu─ču bulunan ö─čretmenlerin bu durumlar─▒ dikkate al─▒nmal─▒d─▒r.Süt ─░zni ─░stenilen Ders Saatlerine VerilmelidirÖ─čretmenin istedi─či saatlere süt izni verilmemesinin, süt izni istenilen saatlere denk gelen ders saati görevlerinin yerine getirilmeye zorlanmas─▒n─▒n kanuna ayk─▒r─▒ oldu─ču aç─▒kt─▒r.S─▒n─▒flar Birle┼čtirilerek Ö─čretmenler Norm Fazlas─▒ Yap─▒lamazNorm kadro güncellemelerinde ise iller baz─▒nda farkl─▒ uygulamalar yap─▒larak norm kadro fazlas─▒ olmad─▒─č─▒ halde fazlal─▒k durumuna ö─čretmen ç─▒kar─▒larak, ö─čretmenlerin ma─čduriyetine sebebiyet verilmektedir. Bu durum ise zaman zaman kamu hizmetlerinin aksamas─▒na, e─čitim ö─čretimde ö─čretmen verimlili─činin ve e─čitim ö─čretim hizmetlerinde kalitenin dü┼čürülmesine sebebiyet vermektedir.Geçti─čimiz y─▒llarda sene ba┼č─▒nda s─▒n─▒flar olu┼čturulurken ve norm kadrolar belirlenirken ┼čubelerimizden elde etti─čimiz bilgilere göre; norm kadro fazlas─▒ çok say─▒da s─▒n─▒f ö─čretmenimiz varken, okul bütünlü─čünde ö─čretmen, ö─črenci ve s─▒n─▒f varken, sözlü talimatlarla s─▒n─▒f say─▒lar─▒n─▒n 20‘nin üzerinde belirlenmesi, 20’nin alt─▒ndaki s─▒n─▒flar─▒n birle┼čtirilmesi istenmektedir. Bu ┼čekilde ara s─▒n─▒flar birle┼čtirerek ö─črencilerin ö─čretmenlerinden ayr─▒lmas─▒na ve pedagojik olarak e─čitime zarar verilmesine neden olunmakta ve ö─čretmenler norm kadro fazlas─▒ yap─▒larak huzursuzluk yarat─▒lmaktad─▒r.Halbuki, ara s─▒n─▒flarda mücbir sebep olmad─▒kça s─▒n─▒f birle┼čtirme i┼člemi yap─▒lamaz. Ancak, e─čitim ö─čretimin ba┼člad─▒─č─▒ ayda s─▒n─▒f planlamalar─▒n─▒n yap─▒ld─▒─č─▒ zamanlarda; 1. s─▒n─▒f, 5. s─▒n─▒f ve 9. s─▒n─▒flar olu┼čturuluyorken, ö─črenci say─▒lar─▒ ilgili mevzuatta yazan s─▒n─▒rlar içinde belirlenebilir; fakat, s─▒n─▒f olu┼čtuktan sonra ve ö─črenci say─▒s─▒ yasal olarak s─▒n─▒fta bulunmas─▒ gereken ö─črenci say─▒s─▒n─▒n alt─▒na dü┼čmedikçe s─▒n─▒flar birle┼čtirilemez.Ö─čretmenlere Ö─čle Tatilinde Nöbet Görevi VerilemezNormal ö─čretim yapan okullar─▒m─▒zda, ö─čle aras─▒ süresinin, ö─črenci ve e─čitim çal─▒┼čanlar─▒n─▒n yemek ve dinlenme ihtiyaçlar─▒n─▒ kar┼č─▒layacak ┼čekilde belirlenmesi gerekti─činden ö─čretmenlere ö─čle tatilinde nöbet görevi verilmesi yasal ve hukuki de─čildir. Ö─čretmenin tam gün nöbet süresi içinde kesintisiz olarak hiç ara vermeden hizmet vermesi beklenemez. Ö─čretmen ö─čle dinlenmesi süresini serbestçe kullanabilir, bu süre içinde nöbet tutmaya zorlanamaz.Ö─čretmenlere Okul Giri┼č Ve Ç─▒k─▒┼č Kap─▒lar─▒nda Nöbet Görevi VerilemezÖ─čretmenlere okul giri┼č ve ç─▒k─▒┼č kap─▒lar─▒nda nöbet görevi verilmesi yasal ve hukuki de─čildir.Haftada Birden Fazla Güne Nöbet Görevi Verilemez1982 Anayasa's─▒n─▒n "II. Zorla çal─▒┼čt─▒rma yasa─č─▒" ba┼čl─▒kl─▒ 18. maddesindeki; "Hiç kimse zorla çal─▒┼čt─▒r─▒lamaz. Angarya yasakt─▒r" hükümlerine göre kar┼č─▒l─▒─č─▒nda ücret ödenmeyen ikinci nöbetler yasal de─čildir.Mesai Saatleri D─▒┼č─▒nda Nöbet Görevi VerilemezYar─▒y─▒l ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile mesai günleri saat 17.00'den sonra ba┼člayan saatlerde her türlü e─čitim ö─čretim faaliyetlerinde ö─čretmenlere nöbet görevi verilmesi yasal ve hukuki de─čildir.Ö─čretmenler ─░dari Çal─▒┼čmalarda GörevlendirilemezAyl─▒k ve zorunlu ek ders saatlerini dolduramayan ö─čretmenler ile norm kadro fazlas─▒ ö─čretmenlere "ayl─▒k ve zorunlu ek ders kar┼č─▒l─▒─č─▒n─▒ doldurmuyorsunuz." denilerek idari çal─▒┼čmalarda görev verilmesi yasal ve hukuki de─čildir.Ö─čretmenlere Mesai Saatleri D─▒┼č─▒nda Ayl─▒k Kar┼č─▒l─▒─č─▒ Ders VerilemezÖ─čretmenlere, yar─▒y─▒l ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile mesai günleri saat 17.00'den sonra ba┼člayan saatlerde ayl─▒k kar┼č─▒l─▒─č─▒ ders verilemezÖ─čretmenlere, Ev Ziyaret Etme Görevi VerilemezÖ─čretmenlere ö─črencilerin evlerini resen ziyaret etme görevi verilmesi yasal ve hukuki de─čildir.Ö─čretmenler Resen E─čitim Koçu Olarak GörevlendirilemezÖ─čretmenlerin s─▒n─▒f ö─čretmenli─či kapsam─▒ d─▒┼č─▒nda resen Ö─črenci/E─čitim Koçu olarak görevlendirilmeleri yasal ve hukuki de─čildir.Ö─čretmenler Bak─▒m, Onar─▒m Ve Kontrol ─░┼člerinde Resen GörevlendirilemezÖ─čretmenlere bak─▒m, onar─▒m ve kontrol i┼člerinde resen görev verilmesi yasal ve hukuki de─čildir. Örne─čin Endüstri Meslek Liseleri'nde ve Mesleki E─čitim Merkezleri'nde görev yapan Bilgisayar, Elektrik, Elektrik-Elektronik Ö─čretmenlerine okullar─▒n elektrik tesisatlar─▒n─▒n kontrolü, bilgisayar ve fotokopi makinalar─▒n─▒n bak─▒m ve onar─▒m i┼člerinde resen görevlendirilmektedirler.Rehber Ö─čretmen Geçici GörevlendirilemezRehber Ö─čretmenlerin ayl─▒k kar┼č─▒l─▒─č─▒ ders ve zorunlu ek ders saatlerini görev yapt─▒klar─▒ okulda/kurumda doldurmalar─▒ halinde ba┼čka okulda/kurumda geçici olarak görevlendirilmesi yasal ve hukuki de─čildir.Rehber Ö─čretmenler Hükümlü Ve Çocuklar─▒n ─░fadesinin Al─▒nmas─▒ ─░┼člerinde Resen Görevlendirilemez.Rehber Ö─čretmenlerin özellikle mesai saatleri d─▒┼č─▒nda Adalet Bakanl─▒─č─▒na ba─čl─▒ kurumlarda hükümlüye rehberlik etmek ve çocuklar─▒n ifadesinin al─▒nmas─▒ i┼člerinde resen görevlendirilmeleri yasal ve hukuki de─čildir.Ö─čretmenler Komisyon Vb Kurullarda Resen GörevlendirilemezÖ─čretmenlere Fatih Projesi Muayene ve Geçici Kabul Komisyonlar─▒ ile her türlü komisyon ve kurullarda resen görev verilemez.Ö─čretmenlere Servise ─░ndirme Ve Bindirme Görevi VerilemezÖ─čretmenlerin, ö─črencilerin servis ve ta┼č─▒ma araçlar─▒na indirme ve bindirme i┼člerinde görevlendirilmesi yasal ve hukuki de─čildir.Mesai Saatleri D─▒┼č─▒nda Toplant─▒ Yap─▒lamazYar─▒y─▒l ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile mesai günleri saat 17.00'den sonra ba┼člayan saatlerde e─čitim ö─čretimi aksatmamak ad─▒na yap─▒lan her türlü toplant─▒ ve faaliyetlere ö─čretmenlerin ve personelin resen kat─▒lmaya zorlanamaz.Okul-Aile Birli─či Ve Veli Toplant─▒lar─▒ Mesai Saatleri D─▒┼č─▒nda Yap─▒lamazYar─▒y─▒l ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile mesai günleri saat 17.00'den sonra ba┼člayan saatlerde e─čitim ö─čretimi aksatmamak ad─▒na yap─▒lan okul aile birli─či ve veli toplant─▒lar─▒na ö─čretmenlerin ve personelin kat─▒lmaya zorlanamaz.Özel E─čitim Ö─čretmenleri Teneffüs Hakk─▒nda Mahrum B─▒rak─▒lamazÖzel ö─čretim bran┼č─▒ ö─čretmenlerinin dinlenme saatleri olan teneffüs saatlerinde ö─črencilerin takibini yapmakla görevlendirilmeleri ve nöbet görevi verilmesi yasal ve hukuki de─čildir.Ki┼čisel Veriler Kullan─▒larak Mesai Takibi Yap─▒lamazParmak izi, retina taramas─▒, yüz, iris, avuç içi tan─▒ma gibi biyometrik verilerin ba┼čkalar─▒na aktar─▒lma imkân─▒ bulundu─čundan ki┼čilerin iste─či olmaks─▒z─▒n mesai takibinde kullan─▒lmas─▒ yasal ve hukuki de─čildir.
Ba┼čkan Köseo─člu, sene ba┼č─▒ Ö─čretmenler Kurulu Toplant─▒s─▒n─▒n ve seminer çal─▒┼čmalar─▒ sürecinin ö─čretmenler için çok önemli oldu─čunu belirtti. Bu süreçte okulun e─čitim-ö─čretim politikalar─▒n─▒n de─čerlendirildi─čini ve geli┼čtirildi─čini belirten Köseo─člu sözlerine ┼čöyle devam etti: “E─čitim Çal─▒┼čanlar─▒ ve Ö─čretmenler olarak öncelikle haklar─▒m─▒z─▒ bilmemiz gerekmektedir. Haklar─▒n─▒ bilmeyenler ise dayatmalara boyun e─čmek zorunda kal─▒rlar. Yine haklar─▒n─▒ bilmeyenler angarya uygulamalar─▒n muhatab─▒ olurlar.Türk E─čitim-Sen olarak, e─čitim çal─▒┼čanlar─▒n─▒n görevini yap─▒p kamu hizmeti üretirken haklar─▒n─▒ bilmesi, kendini ezdirmemesi, haks─▒zl─▒klar kar┼č─▒s─▒nda susmamas─▒ ve görevini onurlu bir ┼čekilde yerine getirmesi için mücadele vermekteyiz. Türk memurunun boynu bükük olmamal─▒d─▒r. Türk memuru Türkiye Cumhuriyeti Devletini temsil etmektedir. Bu nedenle görevini yaparken ezik bir ┼čekilde de─čil, ba┼č─▒ dik bir ┼čekilde görevini yapmal─▒d─▒r. Bunun için de haklar─▒m─▒z─▒ bilmemiz gerekmektedir.Biz; ┼čefiz, büroda memuruz, veri haz─▒rlama ve kontrol i┼čletmeniyiz, ┼čoförüz, güvenlik görevlisiyiz, a┼čç─▒y─▒z, ambar memuruyuz, teknisyeniz, hizmetliyiz k─▒saca emekçiyiz ama köle de─čiliz. Görev tan─▒mlar─▒m─▒z yap─▒lmayal─▒ y─▒llar oldu, verilen sözler yerine getirilmiyor.Biz ö─čretmeniz; bak─▒c─▒, güvenlikçi, temizlikçi, boyac─▒, badanac─▒, büro memuru de─čiliz. Kald─▒ ki 1739 say─▒l─▒ Milli E─čitim Temel Kanunu'nun "Ö─čretmenlik" ba┼čl─▒kl─▒ 43/1 maddesindeki "Ö─čretmenlik, Devletin e─čitim, ö─čretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesle─čidir." hükümlerine göre; ö─čretmenlik Devletin e─čitim, ö─čretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesle─čidir.Ayr─▒ca 12.01.1961 tarih ve 10705 say─▒l─▒ Resmi Gazetede yay─▒mlanan 222 say─▒l─▒ ─░lkö─čretim ve E─čitim Kanununun 44. maddesindeki; "Ö─čretmenler kanunlarla kendilerine verilen i┼člerden ba┼čka, meslek d─▒┼č─▒ her hangi bir görevle yükümlü tutulamazlar." hükümlerine göre; ö─čretmenlik mesle─či d─▒┼č─▒nda kendilerine verilen i┼člerden ba┼čka, meslek d─▒┼č─▒ her hangi bir görevle yükümlü tutulamazlar.Genel Ba┼čkan─▒m─▒z Talip Geylan’─▒n “Ö─čretmenin itibar─▒ MEB’in namusudur.” sözü üzerine Ders veren ö─čretmenlerimizin 2018-2019 e─čitim ö─čretim y─▒l─▒n─▒ kutlarken "Her s─▒n─▒ftan bir Atatürk ç─▒kartaca─č─▒z" hedefiyle göreve ba┼člayacaklar─▒ndan eminiz.Ö─čretmen yalvarmaz,

Ö─čretmen boyun e─čmez,

Ö─čretmen el açmaz,

Ö─čretmen ders verir.─░stiklal Mar┼č─▒m─▒z─▒n Sözsüz Müzik E┼čli─činde Okunmas─▒─░lgili mevzuat hükümlerindeki “sözlü/sözsüz müzi─či e┼čli─činde” ibaresinden hareketle okul idarecileri genelde sözlü olarak ses kay─▒t araçlar─▒na kaydedilmi┼č ─░stiklal Mar┼č─▒'n─▒ tören esnas─▒nda haz─▒r ol komutuyla birlikte yüksek sesle çal─▒┼čt─▒rmaktad─▒r. Tabi törene kat─▒lan ö─črencilerin ─░stiklal Mar┼č─▒'n─▒ söyleyip söylemedikleri yoksa playback mi yapt─▒klar─▒ belli olmamaktad─▒r.─░darecilerimizin bu durumu seçme nedeni düzgün bir tören yap─▒lmas─▒ ve töreni yönetecek beden e─čitimi ö─čretmeni, müzik ö─čretmeni veya müzik bilgisi ve yetene─či olan bir ö─čretmenin bulunmamas─▒ndan kaynaklanmaktad─▒r. Bu durumun gelecekte ─░stiklal Mar┼č─▒'n─▒ do─čru düzgün okuyamayan bir nesil yeti┼čtirece─či a┼čikârd─▒r. Bir seslendirme cihaz─▒ taraf─▒ndan sözlü olarak seslendirilen bir müzik parças─▒n─▒n kat─▒l─▒mc─▒lar taraf─▒ndan söylenmesi yerinde olmayan bir uygulamad─▒r. Bu yöntemle ─░stiklal Mar┼č─▒'m─▒z─▒n söylenmesi de uygun de─čildir. As─▒l olan seslendirilecek parçan─▒n sözsüz müzik e┼čli─činde icra edilmesidir.And─▒m─▒z─▒n Okullar─▒m─▒zda Okutulmas─▒7 ya┼č─▒nda ya─čmurun alt─▒nda so─čukta titreyerek "Varl─▒─č─▒m Türk Varl─▒─č─▒na" arma─čan olsun diyerek etti─čimiz yemin And─▒m─▒z─▒n okullar─▒m─▒zda tekrar okunmas─▒ ad─▒na tavsiye karar─▒ al─▒nmas─▒ için önerilmesi gerekmektedir. Önerelim ki kim milliyetçi, kim de─čil ortaya ç─▒ks─▒n.Nöbet Görev Yerlerinin Ö─čretmenler Kurulunda Belirlenmesi GerekmektedirNöbet görev yerleri ö─čretmen kurulunda belirlenir. Abart─▒l─▒ gere─činden fazla nöbet görev yeri ve nöbetçi ö─čretmen görevlendirilmesi yap─▒lamaz azami derecede, Nöbet görevi, ilk dersten 15 dakika önce ba┼člar, son ders bitiminden 15 dakika sonra biter. Engelli ö─čretmenler ile engelli çocu─ču bulunan ö─čretmenlerin nöbetlerinin belirlenmesinde gün ve saat tercihlerine öncelik verilerek düzenleme yap─▒l─▒r.Ö─čretmen Nöbeti, Bir Güvenlik Hizmeti De─čildirTürk Silahl─▒ Kuvvetleri Nöbeti "belli bir s─▒ra ve süre ile" diye tan─▒mlayarak belirli bir süre içerisinde nöbetin tutulmas─▒n─▒ öngörmesine ra─čmen Mili E─čitim Bakanl─▒─č─▒ yönetmeliklerinde hayat─▒n ola─čan ak─▒┼č─▒na ayk─▒r─▒ olarak "normal e─čitim yapan okullarda gün süresince" diyerek belirli bir süre k─▒s─▒tlamas─▒ olmadan tan─▒mlama yapmakta, sabah 06:30’da ba┼člayan e─čitim ö─čretimin ak┼čam 18:30 da bitti─či göz önünde bulundurulacak olursa ö─čretmeni Süpermen yerine koymaktad─▒r. Birçok okul kurum yöneticisi, milli e─čitim müdürlü─čü ve bakanl─▒k yetkilileri ne yaz─▒k ki Ö─čretmen ile koruma memuru veya güvenlik görevlisini kar─▒┼čt─▒rmaktad─▒rlar. Ö─čretmen Koruma memuru veya güvenlik görevlisi de─čildirÖ─čretmenin Bo┼č Gününe Nöbet Görevi Yaz─▒lamazÖncelikle mevzuat─▒n nöbetle ilgili hiçbir maddesinde ö─čretmenin bo┼č gününe nöbet verilece─či hükmü bulunmamaktad─▒r.Ö─čretmenin bo┼č gününe nöbet görevi verilmesi için Ö─čretmenin haftal─▒k ders program─▒nda bo┼č gün b─▒rak─▒larak bu bo┼č gününe nöbet görevi verilmesi uygulamas─▒ ö─čretmenin di─čer günlerdeki ders yükünü art─▒racak ve bu i┼člem e─čitim kalitesini zay─▒flatacak, ö─čretmenlerin verimini dü┼čürecek ve olumsuz sonuçlara yol açacakt─▒r.Ayr─▒ca bu mevzuat hükümlerinde nöbetin tan─▒m─▒n─▒n yap─▒lmad─▒─č─▒ gibi ö─čretmenin tutaca─č─▒ nöbetin s─▒n─▒rlar─▒n─▒n ne oldu─ču da yap─▒lmam─▒┼čt─▒r.Ö─čretmenler Kurulunda Mevzuata Ayk─▒r─▒ Karar Al─▒namazÖ─čretmenler Kurulu toplant─▒lar─▒nda ö─čretmenlere; oy çoklu─ču ile kanun, tüzük, yönetmelik, Yönerge, genelge ve talimatlar içerisinde olmayan "Angarya" olarak nitelendirilebilecek görevi olmayan yeni görevler yüklemeye yönelik ba─člay─▒c─▒ kararlar al─▒nmas─▒, bir ba┼čkas─▒n─▒n oyu ile bir di─čerine Angarya yüklenmesi yasal ve hukuki de─čildir.Haftal─▒k Ders Programlar─▒ Ö─čretmenler Kurulunda, Görü┼čülmeden, Tart─▒┼č─▒lmadan De─čerlendirilmeden Yap─▒lamazÖ─čretmenlerin haftal─▒k ders programlar─▒; ö─čretmenler kurulunda, görü┼čülmeden, tart─▒┼č─▒lmadan de─čerlendirilmeden yap─▒lamaz. Haftal─▒k ders programlar─▒n─▒n ö─čretmenlerin de görü┼čü al─▒narak ö─čretmenler kurulunda belirlenmesi gerekmektedir.Engelli ve Engelli Çocu─ču Olan Ö─čretmenlerin Haftal─▒k Ders Programlar─▒ ─░ste─čine Göre DüzenlenirHaftal─▒k ders program─▒ haz─▒rlan─▒rken engelli ö─čretmenler ile engelli çocu─ču bulunan ö─čretmenlerin bu durumlar─▒ dikkate al─▒nmal─▒d─▒r.Süt ─░zni ─░stenilen Ders Saatlerine VerilmelidirÖ─čretmenin istedi─či saatlere süt izni verilmemesinin, süt izni istenilen saatlere denk gelen ders saati görevlerinin yerine getirilmeye zorlanmas─▒n─▒n kanuna ayk─▒r─▒ oldu─ču aç─▒kt─▒r.S─▒n─▒flar Birle┼čtirilerek Ö─čretmenler Norm Fazlas─▒ Yap─▒lamazNorm kadro güncellemelerinde ise iller baz─▒nda farkl─▒ uygulamalar yap─▒larak norm kadro fazlas─▒ olmad─▒─č─▒ halde fazlal─▒k durumuna ö─čretmen ç─▒kar─▒larak, ö─čretmenlerin ma─čduriyetine sebebiyet verilmektedir. Bu durum ise zaman zaman kamu hizmetlerinin aksamas─▒na, e─čitim ö─čretimde ö─čretmen verimlili─činin ve e─čitim ö─čretim hizmetlerinde kalitenin dü┼čürülmesine sebebiyet vermektedir.Geçti─čimiz y─▒llarda sene ba┼č─▒nda s─▒n─▒flar olu┼čturulurken ve norm kadrolar belirlenirken ┼čubelerimizden elde etti─čimiz bilgilere göre; norm kadro fazlas─▒ çok say─▒da s─▒n─▒f ö─čretmenimiz varken, okul bütünlü─čünde ö─čretmen, ö─črenci ve s─▒n─▒f varken, sözlü talimatlarla s─▒n─▒f say─▒lar─▒n─▒n 20‘nin üzerinde belirlenmesi, 20’nin alt─▒ndaki s─▒n─▒flar─▒n birle┼čtirilmesi istenmektedir. Bu ┼čekilde ara s─▒n─▒flar birle┼čtirerek ö─črencilerin ö─čretmenlerinden ayr─▒lmas─▒na ve pedagojik olarak e─čitime zarar verilmesine neden olunmakta ve ö─čretmenler norm kadro fazlas─▒ yap─▒larak huzursuzluk yarat─▒lmaktad─▒r.Halbuki, ara s─▒n─▒flarda mücbir sebep olmad─▒kça s─▒n─▒f birle┼čtirme i┼člemi yap─▒lamaz. Ancak, e─čitim ö─čretimin ba┼člad─▒─č─▒ ayda s─▒n─▒f planlamalar─▒n─▒n yap─▒ld─▒─č─▒ zamanlarda; 1. s─▒n─▒f, 5. s─▒n─▒f ve 9. s─▒n─▒flar olu┼čturuluyorken, ö─črenci say─▒lar─▒ ilgili mevzuatta yazan s─▒n─▒rlar içinde belirlenebilir; fakat, s─▒n─▒f olu┼čtuktan sonra ve ö─črenci say─▒s─▒ yasal olarak s─▒n─▒fta bulunmas─▒ gereken ö─črenci say─▒s─▒n─▒n alt─▒na dü┼čmedikçe s─▒n─▒flar birle┼čtirilemez.Ö─čretmenlere Ö─čle Tatilinde Nöbet Görevi VerilemezNormal ö─čretim yapan okullar─▒m─▒zda, ö─čle aras─▒ süresinin, ö─črenci ve e─čitim çal─▒┼čanlar─▒n─▒n yemek ve dinlenme ihtiyaçlar─▒n─▒ kar┼č─▒layacak ┼čekilde belirlenmesi gerekti─činden ö─čretmenlere ö─čle tatilinde nöbet görevi verilmesi yasal ve hukuki de─čildir. Ö─čretmenin tam gün nöbet süresi içinde kesintisiz olarak hiç ara vermeden hizmet vermesi beklenemez. Ö─čretmen ö─čle dinlenmesi süresini serbestçe kullanabilir, bu süre içinde nöbet tutmaya zorlanamaz.Ö─čretmenlere Okul Giri┼č Ve Ç─▒k─▒┼č Kap─▒lar─▒nda Nöbet Görevi VerilemezÖ─čretmenlere okul giri┼č ve ç─▒k─▒┼č kap─▒lar─▒nda nöbet görevi verilmesi yasal ve hukuki de─čildir.Haftada Birden Fazla Güne Nöbet Görevi Verilemez1982 Anayasa's─▒n─▒n "II. Zorla çal─▒┼čt─▒rma yasa─č─▒" ba┼čl─▒kl─▒ 18. maddesindeki; "Hiç kimse zorla çal─▒┼čt─▒r─▒lamaz. Angarya yasakt─▒r" hükümlerine göre kar┼č─▒l─▒─č─▒nda ücret ödenmeyen ikinci nöbetler yasal de─čildir.Mesai Saatleri D─▒┼č─▒nda Nöbet Görevi VerilemezYar─▒y─▒l ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile mesai günleri saat 17.00'den sonra ba┼člayan saatlerde her türlü e─čitim ö─čretim faaliyetlerinde ö─čretmenlere nöbet görevi verilmesi yasal ve hukuki de─čildir.Ö─čretmenler ─░dari Çal─▒┼čmalarda GörevlendirilemezAyl─▒k ve zorunlu ek ders saatlerini dolduramayan ö─čretmenler ile norm kadro fazlas─▒ ö─čretmenlere "ayl─▒k ve zorunlu ek ders kar┼č─▒l─▒─č─▒n─▒ doldurmuyorsunuz." denilerek idari çal─▒┼čmalarda görev verilmesi yasal ve hukuki de─čildir.Ö─čretmenlere Mesai Saatleri D─▒┼č─▒nda Ayl─▒k Kar┼č─▒l─▒─č─▒ Ders VerilemezÖ─čretmenlere, yar─▒y─▒l ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile mesai günleri saat 17.00'den sonra ba┼člayan saatlerde ayl─▒k kar┼č─▒l─▒─č─▒ ders verilemezÖ─čretmenlere, Ev Ziyaret Etme Görevi VerilemezÖ─čretmenlere ö─črencilerin evlerini resen ziyaret etme görevi verilmesi yasal ve hukuki de─čildir.Ö─čretmenler Resen E─čitim Koçu Olarak GörevlendirilemezÖ─čretmenlerin s─▒n─▒f ö─čretmenli─či kapsam─▒ d─▒┼č─▒nda resen Ö─črenci/E─čitim Koçu olarak görevlendirilmeleri yasal ve hukuki de─čildir.Ö─čretmenler Bak─▒m, Onar─▒m Ve Kontrol ─░┼člerinde Resen GörevlendirilemezÖ─čretmenlere bak─▒m, onar─▒m ve kontrol i┼člerinde resen görev verilmesi yasal ve hukuki de─čildir. Örne─čin Endüstri Meslek Liseleri'nde ve Mesleki E─čitim Merkezleri'nde görev yapan Bilgisayar, Elektrik, Elektrik-Elektronik Ö─čretmenlerine okullar─▒n elektrik tesisatlar─▒n─▒n kontrolü, bilgisayar ve fotokopi makinalar─▒n─▒n bak─▒m ve onar─▒m i┼člerinde resen görevlendirilmektedirler.Rehber Ö─čretmen Geçici GörevlendirilemezRehber Ö─čretmenlerin ayl─▒k kar┼č─▒l─▒─č─▒ ders ve zorunlu ek ders saatlerini görev yapt─▒klar─▒ okulda/kurumda doldurmalar─▒ halinde ba┼čka okulda/kurumda geçici olarak görevlendirilmesi yasal ve hukuki de─čildir.Rehber Ö─čretmenler Hükümlü Ve Çocuklar─▒n ─░fadesinin Al─▒nmas─▒ ─░┼člerinde Resen Görevlendirilemez.Rehber Ö─čretmenlerin özellikle mesai saatleri d─▒┼č─▒nda Adalet Bakanl─▒─č─▒na ba─čl─▒ kurumlarda hükümlüye rehberlik etmek ve çocuklar─▒n ifadesinin al─▒nmas─▒ i┼člerinde resen görevlendirilmeleri yasal ve hukuki de─čildir.Ö─čretmenler Komisyon Vb Kurullarda Resen GörevlendirilemezÖ─čretmenlere Fatih Projesi Muayene ve Geçici Kabul Komisyonlar─▒ ile her türlü komisyon ve kurullarda resen görev verilemez.Ö─čretmenlere Servise ─░ndirme Ve Bindirme Görevi VerilemezÖ─čretmenlerin, ö─črencilerin servis ve ta┼č─▒ma araçlar─▒na indirme ve bindirme i┼člerinde görevlendirilmesi yasal ve hukuki de─čildir.Mesai Saatleri D─▒┼č─▒nda Toplant─▒ Yap─▒lamazYar─▒y─▒l ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile mesai günleri saat 17.00'den sonra ba┼člayan saatlerde e─čitim ö─čretimi aksatmamak ad─▒na yap─▒lan her türlü toplant─▒ ve faaliyetlere ö─čretmenlerin ve personelin resen kat─▒lmaya zorlanamaz.Okul-Aile Birli─či Ve Veli Toplant─▒lar─▒ Mesai Saatleri D─▒┼č─▒nda Yap─▒lamazYar─▒y─▒l ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile mesai günleri saat 17.00'den sonra ba┼člayan saatlerde e─čitim ö─čretimi aksatmamak ad─▒na yap─▒lan okul aile birli─či ve veli toplant─▒lar─▒na ö─čretmenlerin ve personelin kat─▒lmaya zorlanamaz.Özel E─čitim Ö─čretmenleri Teneffüs Hakk─▒nda Mahrum B─▒rak─▒lamazÖzel ö─čretim bran┼č─▒ ö─čretmenlerinin dinlenme saatleri olan teneffüs saatlerinde ö─črencilerin takibini yapmakla görevlendirilmeleri ve nöbet görevi verilmesi yasal ve hukuki de─čildir.Ki┼čisel Veriler Kullan─▒larak Mesai Takibi Yap─▒lamazParmak izi, retina taramas─▒, yüz, iris, avuç içi tan─▒ma gibi biyometrik verilerin ba┼čkalar─▒na aktar─▒lma imkân─▒ bulundu─čundan ki┼čilerin iste─či olmaks─▒z─▒n mesai takibinde kullan─▒lmas─▒ yasal ve hukuki de─čildir.v

Bu haber toplam 350 defa okundu
YAZARLAR
 
Anasayfa |

Reklam Verin |

Sitene Haber Ekle |

Bize Ulaşın

  © 2010 YzC Haber Portal─▒                             Yazılım ve Tasarım: Serdar YAZICI
Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklar─▒na ve ki┼čilik haklar─▒na sayg─▒l─▒ olmay─▒ ama├ž edinmi┼čtir. Sitemiz, 5651 say─▒l─▒ yasada tan─▒mlanan .yer sa─člay─▒c─▒. olarak hizmet vermektedir. ─░lgili yasaya g├Âre, site y├Ânetiminin hukuka ayk─▒r─▒ i├žerikleri kontrol etme y├╝k├╝ml├╝l├╝─č├╝ yoktur. Bu sebeple, sitemiz .uyar ve kald─▒r. prensibini benimsemi┼čtir. Telif hakk─▒na konu olan eserlerin yasal olmayan bir bi├žimde payla┼č─▒ld─▒─č─▒n─▒ ve yasal haklar─▒n─▒n ├ži─čnendi─čini d├╝┼č├╝nen hak sahipleri veya meslek birlikleri, ─░leti┼čim b├Âl├╝m├╝nden bize ula┼čabilirler | Rize G├╝ndo─čdu Haber | Rize | Rize Haberleri haberler