Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

YSK Gerekli A├ž─▒klama

YSK Gerekli A├ž─▒klama
Yok h├╝km├╝nde 30 bin 281 oy ─░ptal edilen ─░stanbul se├žimine ili┼čkin gerek├želi karar a├ž─▒kland─▒: 754 sand─▒k ba┼čkan─▒ kamu ├žal─▒┼čan─▒ de─čil. Bu sand─▒klarda oy kullanan se├žmen say─▒s─▒ 212 bin 276. Ayr─▒ca 108 sand─▒kta say─▒m d├Âk├╝m cetveli d├╝zenlenmemi┼č, 30 bin 281 oy ÔÇśyok h├╝km├╝ndeÔÇÖ.
23.05.2019 / 12:38


Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 6 May─▒s’ta ─░stanbul seçimlerini iptal eden karar─▒n─▒n gerekçesi aç─▒kland─▒. Gerekçede, sand─▒k kurullar─▒n─▒n kanuna ayk─▒r─▒ olu┼čmas─▒n─▒n seçimin güvenilirli─čini ortadan kald─▒rd─▒─č─▒ belirtildi. Say─▒m-döküm cetvellerindeki usulsüzlüklerle birlikte de─čerlendirildi─činde, her iki olay─▒n seçim sonucunu etkiledi─čine dikkat çekildi.YSK’n─▒n gerekçesinde, sand─▒k kurulu ba┼čkanlar─▒n─▒n mülki amir taraf─▒ndan bildirilen kamu görevlileri aras─▒ndan seçilmesinin yasal zorunluluk oldu─ču hat─▒rlat─▒ld─▒. Buna uyulmamas─▒n─▒n seçim güvenilirli─čini ortadan kald─▒rd─▒─č─▒ belirtilerek, kanuna ayk─▒r─▒ olu┼čan sand─▒k kurullar─▒n─▒n yapt─▒─č─▒ seçim i┼č ve i┼člemlerine itibar edilmesinin mümkün olmad─▒─č─▒ belirtildi. Gerekçede, sand─▒k kurulu ba┼čkanlar─▒n─▒n oy verme düzeninin sa─članmas─▒, oy verme i┼člemleri, seçim sonucunun belirlenmesi gibi seçim sonucuna müessir i┼člem yapt─▒klar─▒ vurguland─▒. ─░lçe seçim kurullar─▒n─▒n sand─▒k kurullar─▒n─▒n belirlenmesinde görevlerini kanuna uygun yerine getirmediklerinin, yap─▒lan incelemelerde tespit edildi─či kaydedildi. Sand─▒k kurullar─▒ ile ilgili itirazlar─▒n 2 Mart 2019’da doldu─čuna dair iddialar─▒ ise, YSK listelerin siyasi partilere verilmemesi nedeniyle, partilerin bu hakk─▒n─▒ kullanamad─▒─č─▒ belirtildi. Sand─▒k kurullar─▒n─▒n olu┼čturulmas─▒n─▒n yan─▒nda, sand─▒k kurullar─▒n─▒n toplanma yeter say─▒s─▒nda da kanunun getirdi─či hükümlere ayk─▒r─▒l─▒k hâlinin, bu sand─▒klardaki seçmen say─▒s─▒n─▒n seçim sonucunu de─či┼čtirecek nitelikte olmas─▒ hâlinde seçimin iptaline yol açt─▒─č─▒na dikkat çekildi. 220 B─░N KAMU GÖREVL─░S─░ TESP─░T─░

Gerekçede, ─░stanbul seçimi için toplamda 93 bin 558 kamu görevlisine ihtiyaç duyuldu─ču, ─░stanbul genelinde 657 say─▒l─▒ Devlet Memurlar─▒ Kanununa göre ayl─▒k ödenen ve sand─▒k kurullar─▒nda görev alabilecek durumda olan yakla┼č─▒k 220 bin kamu görevlisinin bulundu─ču bunun da sand─▒k kurullar─▒nda ihtiyaç duyulan kamu görevlisi say─▒s─▒n─▒n 7 kat─▒ oldu─ču hat─▒rlat─▒ld─▒.754 SANDIK, 212 B─░N SEÇMEN

YSK’n─▒n gerekçesinde, tüm tespitler ve de─čerlendirmelerden sonra, 754 sand─▒k kurulu ba┼čkan─▒n─▒n yasal zorunlulu─ča uyulmadan belirlendi─či, bunun neden yap─▒ld─▒─č─▒n─▒n da ilçe seçim kurullar─▒ taraf─▒ndan izah edilemedi─či belirtildi. KHK ile ihraç edilen 6 sand─▒k kurulu ba┼čkan─▒ ve 3 sand─▒k kurulu üyesi oldu─čunun da tespit edildi─či hat─▒rlat─▒ld─▒. Sand─▒k kurulu ba┼čkanlar─▒n─▒n kanun hükmüne ayk─▒r─▒ olarak belirlendi─či 754 adet sand─▒kta oy kullanan seçmen say─▒s─▒n─▒n 212 bin 276, AK Parti ve CHP aday─▒ aras─▒ndaki oy fark─▒n─▒n ise 13 bin 729 oldu─čuna dikkat çekilen gerekçede, “Kanuna ayk─▒r─▒ olu┼čan sand─▒k kurullar─▒n─▒n yapt─▒klar─▒ seçim i┼č ve i┼člemlerine itibar edilemeyecek olmas─▒, sonuca müessir olay ve hâller kapsam─▒nda de─čerlendirilerek seçimin neticesine müessir görülmü┼čtür” denildi.SAYIM DÖKÜM CETVELLER─░

YSK’n─▒n gerekçesinde ─░stanbul seçimlerinin iptal edilmesine yol açan say─▒m-döküm cetvelleri ile ilgili de─čerlendirmelere de yer verildi. Gerekçede, usulüne uygun düzenlenmeyen bir say─▒m döküm cetveli olmadan, partinin veya aday─▒n ald─▒─č─▒ oylar─▒n do─čru tespit edildi─činden ve tutana─ča do─čru geçirilmi┼č olmas─▒ndan bahsedilemeyece─či belirtildi.108 SANDIKTA CETVELLER SORUNLU

Gerekçede, say─▒m döküm cetvelleri ile ilgili ┼ču bilgilere yer verildi: “18 adet sand─▒kta say─▒m döküm cetvelinin hiç bulunmad─▒─č─▒, 90 adet sand─▒kta ise say─▒m döküm cetvellerinde sand─▒k kurulu imzalar─▒n─▒n bulunmad─▒─č─▒ görülmü┼čtür. Say─▒m döküm cetveli olmayan veya imzas─▒z olmakla esasen yok hükmünde olan 108 adet sand─▒ktaki oy kullanan seçmen say─▒s─▒ 30.281’dir. ─░zah edilemeyecek ┼čekilde büyük┼čehir belediye ba┼čkanl─▒─č─▒ için say─▒m ve döküm cetvelinin düzenlenmedi─či 18 sand─▒─č─▒n 16’s─▒nda, ilçe belediye ba┼čkanl─▒─č─▒ ve ilçe belediye meclis üyeli─či için say─▒m döküm cetvelinin düzenlendi─či 90 sand─▒─č─▒n 41’inde ilçe belediye ba┼čkanl─▒─č─▒ için say─▒m ve döküm cetvelinin düzenlendi─či, 90 sand─▒─č─▒n 47’sinde ise ilçe belediye meclis üyeli─či için say─▒m döküm cetvelinin düzenlendi─či görülmektedir. Seçim sonucunun belirlenmesinde en önemli unsurlardan biri olan say─▒m döküm cetvellerinin 108 sand─▒kta düzenlenmemi┼č olmas─▒, bu sand─▒klardaki seçim sonucunun güvenilirli─čini ciddi biçimde zedelemektedir. Say─▒m döküm cetvellerindeki bu eksiklik, tek ba┼č─▒na seçim sonucuna müessir olmamakla birlikte, sand─▒k kurulu ba┼čkanlar─▒n─▒n kanuna ayk─▒r─▒ biçimde belirlenmesi ile birlikte de─čerlendirilmi┼čtir.”GEREKÇE TOPLAM 250 SAYFA

Toplam 250 sayfadan olu┼čan gerekçenin, 212 sayfas─▒ AK Parti’nin ─░stanbul seçimlerini iptal ba┼čvurusunda yer alan iddialar, YSK’n─▒n ara karar─▒ do─črultusunda ilçe seçim kurullar─▒n─▒n yapt─▒─č─▒ tespitler ve YSK’n─▒n 7 üyesinin ortak iptal yönündeki de─čerlendirmelerinden olu┼čuyor. Aralar─▒nda YSK Ba┼čkan─▒ Sadi Güven’in de bulundu─ču 4 üye ise 38 sayfal─▒k kar┼č─▒ oy gerekçesi yazd─▒.706 KISITLI SEÇMEN

Gerekçede, ayr─▒ca yap─▒lan incelemeler sonucunda 377 k─▒s─▒tl─▒n─▒n oy kulland─▒─č─▒, 6 sand─▒kta ölü olan ki┼čilerin yerine oy kullan─▒ld─▒─č─▒, 41 sand─▒kta ceza infaz kurumunda bulunan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin yerine oy kullan─▒ld─▒─č─▒, 58 sand─▒kta ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin yerine oy kullan─▒ld─▒─č─▒, 224 zihinsel engelli sebebiyle k─▒s─▒tl─▒ olan ki┼činin oy kulland─▒─č─▒n─▒n tespit edildi─či belirtildi. Bu ┼čekilde oy kullanma hakk─▒ olmamas─▒na kar┼č─▒n oy kulland─▒─č─▒ tespit edilen toplam ki┼či say─▒s─▒ 706 olarak belirlendi. Gerekçenin son bölümünde, “Tüm bu nedenlerle sonuca etkili say─▒daki sand─▒kta, sand─▒k kurulu ba┼čkanlar─▒n─▒n kanun hükümlerine ayk─▒r─▒ olarak görevlendirilmesi ve kanuna ayk─▒r─▒ ┼čekilde olu┼čan sand─▒k kurullar─▒n─▒n yapt─▒─č─▒ seçim i┼č ve i┼člemlerine itibar edilmesinin mümkün bulunmamas─▒ hususu ile bir bütün olarak de─čerlendirilen ve di─čer kanuna ayk─▒r─▒l─▒k ve usulsüzlükler, seçimin güvenilirli─čini ortadan kald─▒ran ve seçim sonucuna müessir olay ve hâller kapsam─▒nda görülmü┼č, bu nedenle seçimin iptali ve yenilenmesine karar verilmesi gerekmi┼čtir” denildi.SONUÇLARI ETK─░LEMEZ

YSK’n─▒n ─░stanbul seçimlerinin iptal gerekçesindeki 4 üyenin kar┼č─▒ oy yaz─▒s─▒nda, sand─▒k kurullar─▒n─▒n olu┼čumu ve oy say─▒m-döküm cetvelleri ile ilgili iddialar─▒n seçim sonuçlar─▒na etki etmeyece─či görü┼čü dile getirildi. YSK Ba┼čkan─▒ Sadi Güven, mühürsüz ve imzas─▒z say─▒m döküm cetvellerinin ait oldu─ču sand─▒klarda AK Parti temsilcisinin de görev yapt─▒─č─▒n─▒ hat─▒rlatarak, yap─▒lan incelemelerde bu cetveller ile tutanaklar aras─▒nda, seçimin iptalini gerektiren bir uyumsuzlu─čun görülmedi─čini savundu. YSK üyeleri Cengiz Topakta┼č ile Kür┼čat Hamurcu da, sand─▒k kurullar─▒ olu┼čumundaki hatan─▒n sorumlulu─čunun seçmene yüklenemeyece─čini belirtti. YSK üyesi Yunus Ayk─▒n da kar┼č─▒ oy gerekçesinde, “Say─▒m döküm cetvellerinde iddia edilen eksiklikler de tek ba┼č─▒na seçim sonucuna müessir de─čildir” görü┼čünü savundu.ELE┼×T─░R─░LERE CEVAP

YSK’n─▒n gerekçesinde kamuoyunda ele┼čtiri konusu olan baz─▒ itiraz ba┼čvurular─▒na da aç─▒kl─▒k getirildi. Sand─▒k kurullar─▒n─▒n usulsüz olu┼čumu sebebiyle Bursa’n─▒n Mustafakemalpa┼ča, Erzurum’un Pasinler ve Mardin’in Ye┼čilli ilçelerindeki seçim iptali ba┼čvurular─▒n─▒n reddedilmesinin de gerekçelerine yer verildi. YSK, Mustafakemalpa┼ča’daki ba┼čvurunun reddini, “Dosyadaki sand─▒k kurulu ba┼čkanlar─▒n─▒n kamu görevlisi oldu─ču aç─▒kt─▒r ve hukuka ayk─▒r─▒ bir durum yoktur” ┼čeklinde gerekçelendirdi. ─░stanbul itiraz ba┼čvurusuna benzer nitelikte olan Bursa’n─▒n Y─▒ld─▒r─▒m ilçesinde ise, iki aday aras─▒ndaki oy fark─▒n─▒n 67 bin 484 olmas─▒ sebebiyle, itiraz edilen tek sand─▒─č─▒n seçim sonucuna müessir olmayaca─č─▒ sonucuna var─▒ld─▒─č─▒ belirtildi.─░ÇT─░HAT OLACAK

YSK’n─▒n aç─▒klad─▒─č─▒ gerekçe, bundan sonraki seçimler için de önemli bir içtihat olacak. Ba┼čta sand─▒k kurullar─▒n─▒n olu┼čumu olmak üzere, ortaya ç─▒kan hukuki bo┼čluklar aç─▒klanan ─░stanbul gerekçesiyle gideriliyor. Sonraki seçimlerde YSK’n─▒n ald─▒─č─▒ bu karar do─črultusunda, sand─▒k kurulu ba┼čkanlar─▒ ile bir üyenin kamu görevlisi olmas─▒ zorunlu hâle geliyor. Kimin kamu görevlisi say─▒laca─č─▒ yönündeki tart─▒┼čmalara da yine bu gerekçede aç─▒kl─▒k getiriliyor. Gerekçede, ‘657 say─▒l─▒ Devlet Memurlar─▒ Kanununa göre ayl─▒k ödenen ki┼čiler’ kamu görevlisi olarak tarif ediliyor. Türkiye Gazetesi


Etiketler: se├žim ysk
Bu haber toplam 680 defa okundu
YAZARLAR
 
Anasayfa |

Reklam Verin |

Sitene Haber Ekle |

Bize Ulaşın

  © 2010 YzC Haber Portal─▒                             Yazılım ve Tasarım: Serdar YAZICI
Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklar─▒na ve ki┼čilik haklar─▒na sayg─▒l─▒ olmay─▒ ama├ž edinmi┼čtir. Sitemiz, 5651 say─▒l─▒ yasada tan─▒mlanan .yer sa─člay─▒c─▒. olarak hizmet vermektedir. ─░lgili yasaya g├Âre, site y├Ânetiminin hukuka ayk─▒r─▒ i├žerikleri kontrol etme y├╝k├╝ml├╝l├╝─č├╝ yoktur. Bu sebeple, sitemiz .uyar ve kald─▒r. prensibini benimsemi┼čtir. Telif hakk─▒na konu olan eserlerin yasal olmayan bir bi├žimde payla┼č─▒ld─▒─č─▒n─▒ ve yasal haklar─▒n─▒n ├ži─čnendi─čini d├╝┼č├╝nen hak sahipleri veya meslek birlikleri, ─░leti┼čim b├Âl├╝m├╝nden bize ula┼čabilirler | Rize G├╝ndo─čdu Haber | Rize | Rize Haberleri haberler