Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

REAH Eski Ba┼čhekimi T├╝r├╝t: "Rize ┼×ehir Hastanesinin Yeri Derinlikle M├╝taala Edilmesi Gereken Bir Konudur"

REAH Eski Ba┼čhekimi T├╝r├╝t:
Recep Tayyip Erdo─čan ├ťniversitesi E─čitim ve Ara┼čt─▒rma Hastanesi Eski Ba┼čhekimi Prof. Dr. Hasan T├╝r├╝t, 2020 Y─▒l─▒ yat─▒r─▒m program─▒na al─▒nan Rize ┼×ehir Hastanesinin yap─▒laca─č─▒ alan─▒n derinlikle m├╝talaa edilmesi gereken bir konu oldu─čunu kaydetti.
18.02.2020 / 17:10


Recep Tayyip Erdo─čan Üniversitesi E─čitim ve Ara┼čt─▒rma Hastanesi Eski Ba┼čhekimi ve ayn─▒ hastanenin Gö─čüs Cerrahisi Anabilim Dal─▒ Ö─čretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Türüt, 2020 Y─▒l─▒ yat─▒r─▒m program─▒na al─▒nan ve henüz nerede yap─▒laca─č─▒ belli olmayan Rize ┼×ehir Hastanesinin yap─▒laca─č─▒ alanla ilgili olarak, “Rizemizin en az 30-40 y─▒l─▒na hitap edece─činden; yeri, projesi ve muhteviyat─▒ bak─▒m─▒ndan sa─čl─▒k profesyonelleri, ┼čehir planc─▒lar─▒, in┼čaat mühendisleri, Rize’nin tüm STK’lar─▒, hastalar ve hasta yak─▒nlar─▒ taraf─▒ndan üzerinde çokça dü┼čünülmesi, görü┼č ve geri bildirimlerin al─▒nmas─▒ marifetiyle derinlikle mütalaa edilmesi gereken bir mevzudur diye dü┼čünüyorum.” dedi.Rize E─čitim ve Ara┼čt─▒rma Hastanesi (REAH) Eski Ba┼čhekimi ve Ö─čretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Türüt, sosyal medya hesab─▒ndan yapt─▒─č─▒ aç─▒klamada, Rize ┼×ehir Hastanesinin Rize için bir ihtiyaç oldu─čunu belirterek, “Rize ilinde yine Üniversitemiz T─▒p Fakültesi ile afiliasyon (ortak kullan─▒m) modeli ile i┼čletilmesi planlanan, kan─▒mca yap─▒m─▒nda geç kal─▒nm─▒┼č yeni bir hastanenin gereklili─či tart─▒┼čmalar─▒ art─▒k bir kenara b─▒rak─▒lm─▒┼č; yap─▒m─▒ bir ihtiyaç oldu─ču herkesçe hem fikir oldu─čundan 2020 yat─▒r─▒m plan─▒na zaten al─▒nm─▒┼č olan bu tesisin nereye yap─▒laca─č─▒ konusu üzerinde tart─▒┼č─▒lmaya devam edilmektedir. Yap─▒lacak olan hastane Rizemizin en az 30-40 y─▒l─▒na hitap edece─činden; yeri, projesi ve muhteviyat─▒ bak─▒m─▒ndan sa─čl─▒k profesyonelleri, ┼čehir planc─▒lar─▒, in┼čaat mühendisleri, Rize’nin tüm STK’lar─▒, hastalar ve hasta yak─▒nlar─▒ taraf─▒ndan üzerinde çokça dü┼čünülmesi, görü┼č ve geri bildirimlerin al─▒nmas─▒ marifetiyle derinlikle mütalaa edilmesi gereken bir mevzudur diye dü┼čünüyorum.” diye konu┼čtu.Yap─▒lacak hastanenin en az 300 dönümlük bir alana sahip olmas─▒ gerekti─čini kaydeden Türüt, bu alan─▒n sadece hastane hizmet binas─▒ olarak dü┼čünülmemesi gerekti─čini ifade ederek, “┼×ahsen Rize dertlisi biri olarak, acizane kendi birikimim ve tecrübelerimin ─▒┼č─▒─č─▒nda görü┼člerimin bir k─▒sm─▒n─▒ k─▒saca arz ediyorum: Hastanelerin ayn─▒ zamanda ya┼čam alanlar─▒ olmas─▒ gerekti─či gerçe─či göz ard─▒ edilmeksizin i┼čgal edece─či minimum alan 300-350 dönüm olmal─▒d─▒r. Zira bu kompleks sadece hastane hizmet binas─▒ olarak dü┼čünülmemeli, di─čer sa─čl─▒k e─čitimi binalar─▒ (di┼č hekimli─či, sa─čl─▒k bilimleri fakültesi, sa─čl─▒k meslek yüksekokullar─▒ gibi), hasta yak─▒n─▒ oteli, destek personeli lojmanlar─▒, camisi, kre┼či, restoranlar─▒, sa─čl─▒k turizmi bürolar─▒, rent a car ofisleri, banka, postane, berber vs. türlü yat─▒r─▒m tesislerini ihtiva etmelidir. Di─čer taraftan 2019 y─▒l─▒ itibari ile sadece E─čitim Ara┼čt─▒rma hastanesinde bak─▒lan hasta say─▒s─▒n─▒n 1 milyon 200 bin civar─▒nda oldu─ču dikkati nazara al─▒n─▒rsa, y─▒llar içerisinde hem artan hasta potansiyeli hem de sa─čl─▒k hizmeti çe┼čitlili─či art─▒┼č─▒na paralel olarak, geni┼člemeye müsait modüler bir alan bu tesis için planlanmal─▒d─▒r. ─░stendi─či zaman, acil veya elektif ihtiyaç has─▒l oldu─čunda ek binalar yapabilmeye müsait bir alan dü┼čünülmelidir.Hastaneler bizim gibi ┼čehirler için vizyon projeler olmal─▒d─▒r. Hele hele Cumhurba┼čkan─▒m─▒z, Sn. Recep Tayyip Erdo─čan’─▒n bizzat kendisi taraf─▒ndan 2012 y─▒l─▒nda hedef olarak i┼čaret edilmi┼č sa─čl─▒k alan─▒nda marka bir üniversite hastanesi (cazibe ve çekim merkezi, yani sevk alan bir hastane) olabilmek için, en az mimari kadar belki daha da elzem ┼čekilde dikkat celp etmesi gereken husus hastanenin lokasyonudur.” dedi.Rize’nin sa─čl─▒k hizmetlerinde 1 milyona yak─▒n insana hizmet verebilecek bir konumda bulundu─čuna vurgu yaparak, yap─▒lacak hastanenin afiliasyon modeli ile i┼čletilece─činden T─▒p Fakültesi ile mutlak entegre bir yap─▒ya sahip olmas─▒ gerekti─čini ve T─▒p Fakültesi ile hastanenin ayn─▒ kampüs içerisinde olmas─▒ gerekti─činden bunun hastanenin yerinin belirlenmesinde önemli bir parametre olmas─▒ gerekti─čini ifade eden 8 y─▒l ba┼čar─▒l─▒ bir ba┼čhekimlik dönemi geçiren Türüt, ┼čunlar─▒ kaydetti: “┼×öyle ki; Rize asl─▒nda ka─č─▒t üzerinde gözüktü─čü gibi sa─čl─▒k hinterland─▒ olarak 320 bin ki┼čiye hitap eden bir il konumunda de─čildir. E─čer do─čru bir konsept ve her türlü ekipman aç─▒s─▒ndan uygun bir donan─▒ma sahip bir yap─▒ ortaya konabilirse, Artvin ilinin tamam─▒, Trabzon ili Of ve Sürmene ilçeleri, Erzurum’un kuzeyi ve daha da önemlisi Nisan-Ekim sürecinde d─▒┼čar─▒dan gelen hem┼čehrilerimizi ve turistleri de ilave edersek yakla┼č─▒k 750 bin ki┼čilik bir popülasyona hizmet verebilecek bir potansiyele sahiptir Rizemiz. Di─čer taraftan ┼čehrimizin ekonomik girdisi ve istihdam olanaklar─▒ aç─▒s─▒ndan büyük potansiyele sahip olabilece─čini dü┼čündü─čüm, Kafkas co─črafyas─▒ndaki yakla┼č─▒k 4 milyonluk bir nüfusa sahip olan bu bölgeden sa─čl─▒k turizmi kapsam─▒nda gelecek olan hastalar─▒ da dü┼čündü─čümüzde potansiyelin ne kadar yüksek olaca─č─▒n─▒ tahayyül edelim.Planlanan hastane mutlak ve mutlak ana arterler ile i┼čtirakl─▒ olan lokasyonlarda dü┼čünülmelidir. Hasta transportunda nakil h─▒z─▒ ve nakil kalitesi hayati öneme haizdir. Nakilden kas─▒t sadece kara ambulans─▒ de─čil, helikopter ve deniz ambulanslar─▒ da Rize ve bölgesinin co─črafi yap─▒s─▒ da göz önüne al─▒nd─▒─č─▒nda hasta transportu için art─▒k olmazsa olmaz seçeneklerdir. Rize ölçe─činde dü┼čünüldü─čünde; sa─čl─▒k turizmini de göz önüne al─▒rsak oldukça yüksek bir nüfusa sahip olan ┼čehrin do─ču taraf─▒n─▒, bat─▒ ilçelerini ve yine yüksek nüfusun bulundu─ču Güneysu ve Salarha vadileri ile ┼čehrimizin güney k─▒s─▒mlar─▒n─▒ eziyetsiz, h─▒zl─▒ bir ┼čekilde drene edebilen, alternatif ula┼č─▒m a─člar─▒na sahip (yani hem ┼čehrin içinden hem sahilden direkt olarak rahatl─▒kla ula┼č─▒m imkan─▒ olan) k─▒┼č aylar─▒nda da rahatl─▒kla ula┼č─▒labilen, düz ayak bir lokasyon olmal─▒d─▒r. Zira acil bir hasta için 30 dakikal─▒k bir yolda bekleme bile bazen tolere edilemeyebilir. Ayr─▒ca, gere─činde normal (otobüs vs.) veya h─▒zl─▒ toplu ta┼č─▒ma araçlar─▒n─▒n (örne─čin imkanlar müsait oldu─čunda hafif rayl─▒ sistem) ula┼č─▒m a─č─▒na uygun bir yer belirlenmesi trafik yo─čunlu─čunu ve otopark s─▒k─▒nt─▒s─▒n─▒ azaltmas─▒ bak─▒m─▒ndan önemlidir diye dü┼čünüyorum.Sn. Cumhurba┼čkan─▒m─▒z ve Üniversite vakf─▒m─▒z─▒n büyük gayretleri ile Güneysu ilçesinde yap─▒m─▒ tamamlanm─▒┼č bulunan ve ö─čretim üyeleri ile idari personelin kullan─▒m─▒na sunulan lojmanlar da hastanenin yerinin belirlenmesinde mutlaka göz önünde bulundurulmal─▒d─▒r. Bu bölgeye çok uzak yerler h─▒zl─▒ ula┼č─▒m ve motivasyon bak─▒m─▒ndan s─▒k─▒nt─▒ yarat─▒r diye dü┼čünüyorum. Hastane, afiliasyon modeli ile i┼čletilece─činden T─▒p Fakültesi ile mutlak entegre bir yap─▒ya sahip olmal─▒d─▒r. T─▒p Fakültesi ile hastane ayn─▒ kampüs içerisinde olmak durumundad─▒r. Bu konuda yerin belirlenmesinde önemli bir parametre olmal─▒d─▒r.Sonuçta uzun y─▒llard─▒r özlemini çekti─čimiz, T─▒p Fakültemiz ve Üniversitemizin en büyük itici gücü olaca─č─▒n─▒ dü┼čündü─čüm modern ve ferah bir hastanenin yat─▒r─▒m program─▒na al─▒nm─▒┼č olmas─▒ndan dolay─▒ eme─či geçenlere te┼čekkür ediyor, Rize’de sa─čl─▒k alan─▒nda yap─▒lacak çok daha büyük at─▒l─▒mlar oldu─čunu ve herkesin buna katk─▒ sunmas─▒ gerekti─čini ifade etmek istiyorum. Tüm Rizeli hem┼čehrilerimize sa─čl─▒kl─▒ günler dilerim.”


Bu haber toplam 125 defa okundu
YAZARLAR
 
Anasayfa |

Reklam Verin |

Sitene Haber Ekle |

Bize Ulaşın

  © 2010 YzC Haber Portal─▒                             Yazılım ve Tasarım: Serdar YAZICI
Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklar─▒na ve ki┼čilik haklar─▒na sayg─▒l─▒ olmay─▒ ama├ž edinmi┼čtir. Sitemiz, 5651 say─▒l─▒ yasada tan─▒mlanan .yer sa─člay─▒c─▒. olarak hizmet vermektedir. ─░lgili yasaya g├Âre, site y├Ânetiminin hukuka ayk─▒r─▒ i├žerikleri kontrol etme y├╝k├╝ml├╝l├╝─č├╝ yoktur. Bu sebeple, sitemiz .uyar ve kald─▒r. prensibini benimsemi┼čtir. Telif hakk─▒na konu olan eserlerin yasal olmayan bir bi├žimde payla┼č─▒ld─▒─č─▒n─▒ ve yasal haklar─▒n─▒n ├ži─čnendi─čini d├╝┼č├╝nen hak sahipleri veya meslek birlikleri, ─░leti┼čim b├Âl├╝m├╝nden bize ula┼čabilirler | Rize G├╝ndo─čdu Haber | Rize | Rize Haberleri haberler