Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

Y─▒ld─▒z, 2013 Hedef ve Projelerini A├ž─▒klad─▒

Y─▒ld─▒z, 2013 Hedef ve Projelerini A├ž─▒klad─▒
G├╝ndo─čdu Belediye Ba┼čkan─▒ S├╝leyman Y─▒ld─▒z, 2012 y─▒l─▒n─▒n de─čerlendirmesini yapt─▒─č─▒ a├ž─▒klamas─▒nda, 2012 y─▒l─▒n─▒n 26 A─čustos 2010 tarihinde G├╝ndo─čdu'da...
01.01.2013 / 18:28


Gündo─čdu Belediye Ba┼čkan─▒ Süleyman Y─▒ld─▒z, 2012 y─▒l─▒n─▒n de─čerlendirmesini yapt─▒─č─▒ aç─▒klamas─▒nda, 2012 y─▒l─▒n─▒n 26 A─čustos 2010 tarihinde Gündo─čdu'da meydana gelen afet ve sonras─▒ olumsuzluklar─▒n büyük ölçüde ortadan kald─▒r─▒ld─▒─č─▒ dönem olarak geride kald─▒─č─▒n─▒ belirtti. 2013 y─▒l─▒n─▒n hay─▒rlar getirmesini dileyen Ba┼čkan Y─▒ld─▒z, 2013 y─▒l─▒ hedefleri ile y─▒l içerisinde yap─▒lacak ve yap─▒m─▒ devam eden projelerini anlatt─▒.GÜNDO─×DU’NUN 2013 YILI HEDEF VE PROJELER─░Gündo─čdu halk─▒n─▒n kendi bölgesi için hizmet ad─▒na sosyal, siyasi ve ekonomik olaylar─▒ analiz ve sentez edebilecek güce ve olgunlu─ča sahip oldu─čunu vurgulayan Ba┼čkan Y─▒ld─▒z, "Gündo─čdu halk─▒ yap─▒lacak hizmetlerde kendi görü┼čüne yer verilmesini, projelerde katk─▒s─▒n─▒n olmas─▒n─▒ ister. Halk─▒n─▒n ne istedi─čini göz önüne alarak yönetme ve yönetilme dengesi içinde hizmetleri yap─▒land─▒rma ad─▒na kadrosu ve belediye organlar─▒ ile sosyal belediyecilik ilkesi içinde hiçbir ay─▒r─▒m gözetmeksizin hedef koyan uygulayan bir anlay─▒┼č içinde bu güne kadar hareket edilmi┼č, bundan sonrada ayn─▒ ölçüler dahilinde uygulamalar─▒n yürütülmesi planlanm─▒┼čt─▒r." dedi.2013 YILI PROJELER─░─░ÇME SUYU ─░Ç ┼×EBEKE HATTIRizeli hem┼čehrilerimizin ticari ve ikamet hususunda Gündo─čdu’yu tercih etmelerinin takdire ┼čayan oldu─čunu aç─▒klayan Gündo─čdu Belediye Ba┼čkan─▒ Süleyman Y─▒ld─▒z, ┼čunlar─▒ kaydetti: Özellikle 2009 y─▒l─▒ mahalli seçimlerinden sonra yat─▒r─▒mc─▒y─▒ bölgeye çekme ad─▒na yap─▒lan olumlu planlamalar, Gündo─čdu’daki yap─▒ sektörünü büyük ölçüde öne ç─▒kartm─▒┼č ve bu geli┼čim sonucu beraberinde kaç─▒n─▒lmaz olan baz─▒ ihtiyaçlar─▒ tetiklemi┼čtir. 1990’l─▒ y─▒llarda tesis edilen iç hat içmesuyu ┼čebekesi belki günün ihtiyaçlar─▒n─▒ ┼ču anda kar┼č─▒l─▒yor olabilir ama gelecek y─▒l ve önümüzdeki y─▒llarda sosyal hayat─▒n en büyük ihtiyac─▒ olan içme suyunun bölge içinde teknik olarak talebi kar┼č─▒layamayaca─č─▒ aç─▒kt─▒r. Bunun için ─░ller Bankas─▒ Genel Müdürlü─čü nezdinde ve SUKAP kapsam─▒nda Gündo─čdu Belediyesi iç hat içme suyu projesi otomasyon yap─▒land─▒r─▒lmas─▒ içinde projelendirilmi┼č olup; yakla┼č─▒k yap─▒m maliyeti 4.5 milyon lira olmak üzere ─░ller Bankas─▒ kâr─▒ndan %50’si geriye kalan k─▒sm─▒ ise Belediyemizce kar┼č─▒lanmak üzere kredilendirilmi┼č, konu ile ilgili kredi onay─▒ ─░çi┼čleri Bakanl─▒─č─▒ Makamlar─▒ndan al─▒nm─▒┼čt─▒r. Yap─▒m i┼či için ─░ller Bankas─▒ Genel Müdürlü─čü taraf─▒ndan ihale sürecine ba┼član─▒lacakt─▒r. Özellikle Andon içme suyunun ula┼čamad─▒─č─▒ yüksek mahalleler proje kapsam─▒nda dü┼čünülmü┼č, su israf─▒n─▒n önlenmesi ad─▒na bilgisayar üzerinden takip yap─▒labilecek otomasyon sistemi proje kapsam─▒nda planlanm─▒┼čt─▒r.suleyman-yildiz-gundogdu-belediye-baskani.20121231103547.jpgKANAL─░AZSYON VE YA─×MURSUYU KANALLARIBölgemizdeki yap─▒ stokunun her geçen gün artmas─▒ sonucu beraberinde ihtiyaçlar─▒ da getirdi─čini sözlerine ekleyen Ba┼čkan Süleyman Y─▒ld─▒z, "Trabzon ─░ller Bankas─▒ Bölge Müdürlü─čü ile yap─▒lan çal─▒┼čma sonucu 1990’l─▒ y─▒llarda tesis edilen kanalizasyon ┼čebekesinin yetersizli─či dikkate al─▒narak, proje kapsam─▒nda ya─čmur suyu kanallar─▒n─▒n yap─▒labilece─či iç hat kanalizasyon ┼čebekesinin su ┼čebekesinde oldu─ču gibi ─░ller Bankas─▒ nezdinde ve SUKAP kapsam─▒nda %50’si banka kâr─▒ndan geriye kalan─▒ belediyemizce kredilendirme suretiyle kar┼č─▒lanmas─▒ planlanm─▒┼č olup; ─░ller Bankas─▒ Genel Müdürlü─čünce projesinin ihalesi yap─▒larak çal─▒┼čmalar ba┼člat─▒lm─▒┼čt─▒r.Mevcut ┼čebekemizde, özellikle TOK─░ afet konutlar─▒n─▒n ve 29 Ekim ─░lkö─čretim okulunun bulundu─ču alan ile Gündo─čdu ┼čehir içi terfi merkezi ile sahildeki köprülü kav┼ča─č─▒n bulundu─ču alanda olmak üzere dere ─▒slah çal─▒┼čmas─▒ yap─▒lan bölgelerde zorunlu olarak yap─▒lmas─▒ gerekli ilave hatlar─▒n tesisi çok acil ve zorunlu oldu─čundan özellikle Çevre ve ┼×ehircilik Bakan─▒m─▒z Say─▒n Erdo─čan BAYRAKTAR ‘─▒n bizzat destek ve katk─▒lar─▒yla ad─▒ geçen Bakanl─▒─č─▒m─▒zdan proje kar┼č─▒l─▒─č─▒ 321 bin lira ödenek talebinde bulunulmu┼č 2012 y─▒l─▒ aral─▒k ay─▒ içinde yap─▒m ihalesi yap─▒larak 2013 y─▒l─▒ Ocak veya ┼čubat aylar─▒nda in┼čaat yap─▒m i┼čine ba┼član─▒lacakt─▒r." dedi.SAH─░L DOLGU ALANI 1.KISIM SOSYAL TES─░SY─▒ld─▒z 2013 y─▒l─▒ hedef ve projelerinin yer ald─▒─č─▒ aç─▒klamalar─▒na ┼čöyle devam etti: Maliye Bakanl─▒─č─▒ Milli Emlak Genel Müdürlü─čü’nce 2009 y─▒l─▒ içinde Belediyemizce yap─▒lan protokol sonucu devredilen Belediyemiz hizmet binas─▒n─▒n kuzeyinde ve dolgu alan─▒ndaki yakla┼č─▒k 25 bin m2’lik alanda çok iyi bir sahil peyzaj tasar─▒m projesi yap─▒lm─▒┼čt─▒r. Yakla┼č─▒k Maliyeti (T) mahmuzlar hariç 4 milyon lira olan yap─▒m i┼činin finansman temini için gerekli giri┼čimlerde bulunulmu┼čtur. Belediyemizin içinde bulundu─ču hukuki sürecin getirdi─či bir olumsuzluk olarak projenin tamam─▒n─▒n yap─▒m─▒n─▒n zor oldu─ču görülerek, projenin 1. Etap bölümü olarak çocuk oyun alan─▒, sökülebilir tak─▒labilir elemanlardan kurulu ah┼čap a─č─▒rl─▒kl─▒ aile çay bahçesi, bitkilendirme ve a─čaçland─▒rmas─▒ yap─▒lmak kayd─▒yla 1.500 m2’lik alanda yakla┼č─▒k yap─▒m maliyeti 750 bin lira olan tesis projesinin hizmete kazand─▒r─▒lmas─▒ planlanmaktad─▒r.gundogdu-proje.jpgDOLGU ALANI SPOR TES─░S─░ YAPIMIUluslararas─▒ nitelikte bulunan FIFA U20 Dünya Kupas─▒ kapsam─▒ndaki kar┼č─▒la┼čmalar─▒n─▒n ilimizde yap─▒lacak olmas─▒ hususunda belediyemizce çal─▒┼čmalar yap─▒lm─▒┼čt─▒r. Çevre ve ┼×ehircilik Bakanl─▒─č─▒ Mekansal Planlama Genel Müdürlü─čü’nce kurumumuza gönderilen 10 Aral─▒k 2012 gün ve 18793 say─▒l─▒ yaz─▒larda özetle:”Gündo─čdu Beldesi Hamidiye Mahallesi futbol sahas─▒ ve kamp e─čitim merkezi kompleksi ve futbol sahas─▒ soyunma odalar─▒” yap─▒m i┼či için belediyemizce plan düzenlenmeleri yap─▒lm─▒┼č, soyunma odalar─▒ yap─▒m─▒ için ayr─▒ca ek plan düzenleme i┼čleri yap─▒lacak ve teklifler arazi tespit ve de─čerlendirme tutanaklar─▒ ile birlikte 2013 y─▒l─▒nda ilgili Bakanl─▒k Makamlar─▒na sunulacakt─▒r.R─░SKL─░ ALAN VE YAPILARIN DÖNÜ┼×TÜRÜLMES─░Y─▒ld─▒z aç─▒klamalar─▒n─▒, "Çevre ve ┼×ehircilik Bakanl─▒─č─▒ Altyap─▒ ve Kentsel Dönü┼čüm Hizmetleri Genel Müdürlü─čü ile yap─▒lan çal─▒┼čmalar sonucu 05.11.2012 gün ve 1705 say─▒l─▒ yaz─▒larda “Merkez Gündo─čdu Belediyesi Riskli Alan ─░lan─▒ Hakk─▒nda”ki yaz─▒larda belirtildi─či üzere Ta┼čl─▒dere Mahallesinde olup 25 y─▒l─▒ a┼čk─▒n süre önce in┼ča edilen baz─▒ yap─▒lardaki riskli halin giderilmesi ve alan─▒n yeniden dönü┼čtürülmesi hususunda çal─▒┼čmalara ba┼članm─▒┼č olup, 2013 y─▒l─▒ içinde çal─▒┼čmalara devam edilecektir.Belediyemiz ayr─▒ca; mahallelerimizdeki rutin betonlama, asfaltlama ve di─čer çevre düzenlemesi çal─▒┼čmalar─▒na  da 2013 y─▒l─▒ içinde h─▒z verecektir.Bizleri yaln─▒z b─▒rakmayan, destek veren vermeyen herkese 2013 y─▒l─▒n─▒n hay─▒rlar getirmesini diliyorum." ┼čeklinde tamamlad─▒.Etiketler:
Bu haber toplam 9940 defa okundu
YORUMLAR
inanmaz hac─▒: 
"yalan yalan"
hayatunda ba┼čuni kadurmadan gezmede─čun bu tporaklarda nasil ba┼čkan ettile seni anlami┼č de─čil─▒mn.akp sayesinde kazandu─čun ba┼čkanlui yonetemedun.gundogduyi sattun masa ba┼činde.o koltukte nasil oturisun hala anlamayirum.bida haciluk etmi┼č adamsun.din senun gibilerden dolayi k├Ât├╝leniyi.allah senin bildu─či gibi etsun...
11.01.2013 / 09:40
Ip Adresiniz:78.162.127.176
M─░LLET─░N EFEND─░S─░ K├ľYL├ť HALK: 
"G├ťNDO─×DU BABANIZDAN M─░RASM─░ KALD─░K─░"
SAYIN BA┼×KAN SENDE VE SEN─░ND├ť┼×├ťNCENDE ├çEVRENDE DESTEK├ç─░LER─░NDE MENSUBU OLDU─×UN PART─░NDE G├ťNDO─×DU B├ľLGES─░ VE ├çEVRES─░NDE ├çAKILI ├ç─░V─░S─░ YOKTUR S─░Z─░N YATACA─×INIZ TOPRAKTA BELL─░DE─×─░LDIR GELECEK SE├ç─░MDEN SONRA ─░HANET─░N─░Z─░ G├ťNDO─×DU HALKI DAHADA FARK EDECEKTIR E─×ER G├ťNDO─×DUYA YA┼×AMAYI D├ť┼×├ťN├ťYORSANIZ O MAKAM DAN G─░D─░NCE Y├ťZ├ťN├ťZ KIZARMAMASI ─░├çUN EL─░N─░ ├çABUK TUT YOKSA ─░┼× ─░┼×TEN GE├çECEK VE UTANCINIZLA YA┼×AYACAK SINIZ S─░Z─░NK─░S─░ G├ťNDO─×DUYA ─░HANETT─░R YALANDAN KAKARA KUKURA KONU┼×MAYA GEREK YOKTUR
02.01.2013 / 14:34
Ip Adresiniz:
rizeli: 
"omaygattt"
say─▒n ba┼čkan iyi g├╝zel d├╝┼č├╝nuyorsun da...g├╝ndo─čdu gitti.Yakt─▒n g├╝ndo─čduyu.kaderini de─či┼činsen buran─▒n seni hi├ž├ž iyi an─▒lmayacaks─▒n..Bu projeler bo┼č..katlettiniz zaten g├╝ndo─čduyu ne imar b─▒rakt─▒n─▒z ne sat─▒lmam─▒┼č arazi.selimo─člu mahallesine bir yol bile yapamad─▒n─▒z.adam kazma ile yapardini...orada bir yang─▒n ├žiksa nes─▒l hesab─▒n─▒ vereceksiniz.yaz─▒k y├Âneticilere...
02.01.2013 / 11:08
Ip Adresiniz:
YAZARLAR
 
Anasayfa |

Reklam Verin |

Sitene Haber Ekle |

Bize Ulaşın

  © 2010 YzC Haber Portal─▒                             Yazılım ve Tasarım: Serdar YAZICI
Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklar─▒na ve ki┼čilik haklar─▒na sayg─▒l─▒ olmay─▒ ama├ž edinmi┼čtir. Sitemiz, 5651 say─▒l─▒ yasada tan─▒mlanan .yer sa─člay─▒c─▒. olarak hizmet vermektedir. ─░lgili yasaya g├Âre, site y├Ânetiminin hukuka ayk─▒r─▒ i├žerikleri kontrol etme y├╝k├╝ml├╝l├╝─č├╝ yoktur. Bu sebeple, sitemiz .uyar ve kald─▒r. prensibini benimsemi┼čtir. Telif hakk─▒na konu olan eserlerin yasal olmayan bir bi├žimde payla┼č─▒ld─▒─č─▒n─▒ ve yasal haklar─▒n─▒n ├ži─čnendi─čini d├╝┼č├╝nen hak sahipleri veya meslek birlikleri, ─░leti┼čim b├Âl├╝m├╝nden bize ula┼čabilirler | Rize G├╝ndo─čdu Haber | Rize | Rize Haberleri haberler