Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

T├╝rkiye enerjide tarihi e┼čikte!

T├╝rkiye enerjide tarihi e┼čikte!
Enerjide yak─▒n gelecekte dengeler de─či┼čecek gibi g├Âz├╝k├╝yor. Ard─▒ ard─▒na at─▒lan ad─▒mlar ile T├╝rkiye tarihi bir ba┼čar─▒y─▒ yakalaman─▒n e┼či─čindeÔÇŽ
15.10.2014 / 09:37


    Rusya’n─▒n Ukrayna üzerinden Avrupa ile ya┼čad─▒─č─▒ kriz sonras─▒ gaz resti çekmesi ve Ukrayna’ya askeri müdahalede bulunmas─▒ ile birlikte Ortado─ču’da ya┼čanan kritik geli┼čmeler ve enerji üslerinin hakimiyetinde ya┼čanan el de─či┼čtirmeler enerji güvenli─čini yeniden gündeme getirdi. Ba┼čta Avrupa olmak üzere birçok ülke ya┼čanan geli┼čmeler üzerine yeni ve güvenli enerji hat aray─▒┼č─▒ içerisine girdi.Enerji hatlar─▒nda olu┼čan bu kaotik ortam─▒ f─▒rsata çevirmek isteyen Türkiye ise ya┼čanan bo┼člu─ču doldurarak tarihi bir rolü üstlenmenin pe┼čine dü┼čtü.Petrolde Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hatt─▒’ndan sonra çok önemli bir ad─▒m─▒ da gaz taraf─▒nda Trans Anadolu Boru  Hatt─▒ (TANAP) ile atan Türkiye hatt─▒n tamamlanmas─▒ ile birlikte enerjide çok büyük bir avantaj─▒ ele geçirmi┼č olacak ve gelece─čin güvenli enerji koridoru merkezi haline dönü┼čecek.Olu┼čturulacak Güney Gaz Koridoru ile ┼×ahdeniz 2 projesi kapsam─▒nda üretilen Azerbaycan gaz─▒ Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden de Avrupa'ya ta┼č─▒nacak. Bu koridora gelecekte öncelikle Türkmen gaz─▒ olmakla birlikte Kuzey Irak ve Akdeniz gaz─▒n─▒n da eklenmesi hedefleniyor. 27 trilyon metreküp do─čalgaz rezervi ile Rusya’dan sonra dünyan─▒n en büyük rezervine sahip ─░ran’─▒n da ambargolar─▒ndan kurtulmas─▒ halinde gaz─▒n─▒ Türkiye üzerinden tüm dünyaya bu koridor arac─▒l─▒─č─▒ ile sataca─č─▒ dü┼čünülüyor.Türkiye TANAP ile sadece enerji alan─▒nda üstünlük sa─člamayacak. Hat üzerinde bulunan ülkelerin dostluklar─▒n─▒n peki┼čmesine de arac─▒l─▒k ederek bir nevi enerji bar─▒┼č─▒n─▒ da sa─člam─▒┼č olacak. Tabi enerji üzerinden olu┼čacak bu dostluk ba─č─▒ koridorda yer alan ülkelerin ticaretlerini de artt─▒racak. Ancak dev projenin Türkiye'ye en önemli yans─▒mas─▒Türkiye’nin Avrupa Birli─či’ne giri┼č sürecinde elini güçlendirecek olmas─▒ olacak.AVRUPA ─░LE 100 M─░LYAR DOLARLIK SÖZLE┼×ME ─░MZALANDIAsr─▒n projesi TANAP 4 a┼čamada gerçekle┼čecek. 2020’de y─▒ll─▒k 16 milyar metre küp olacak kapasitenin, son a┼čama olan 2026’da ise 31 milyar metre küp seviyesine kadar ula┼čmas─▒ hedefleniyor. Toplamda 45 milyar dolar maliyetli proje için Avrupa ile 100 milyar dolarl─▒k gaz al─▒m sözle┼čmesi de yap─▒lm─▒┼č bulunuyor.Enerji uzmanlar─▒ ise enerjinin gelece─činde Türkiye’nin söz sahibi ülkelerden biri olaca─č─▒na i┼čaret ederek gelecekle ilgili olas─▒ senaryolar─▒ de─čerlendirdi.TÜRK─░YE HIZLA YÜKSELECEKEnerji arz güvenli─činin gittikçe önemli bir hal almaya ba┼člad─▒─č─▒n─▒ ve özellikle Rusya’n─▒n Avrupa ve Ukrayna ile ilgili ili┼čkilerinde s─▒k─▒nt─▒ ya┼čamas─▒ ile birlikte güvenli enerjide Türkiye’nin rolünün de daha fazla artt─▒─č─▒n─▒ dile getiren Siyaset, Ekonomi ve Toplum Ara┼čt─▒rmalar─▒ Vakf─▒ (SETA) Ekonomi Direktörü Erdal Tanas Karagöl, Türkiye’nin konumu itibariyle Do─ču Akdeniz gaz─▒, Türkmen gaz─▒, ─░ran gaz─▒ ve Kuzey Irak Kürt Bölgesi gaz─▒ gibi Güney Gaz koridoruna ek olabilecek birçok kayna─č─▒ da oldu─čunu ve söz konusu kaynaklarla birlikte hem kendi faturas─▒n─▒ azaltma hem de kendi arz güvenli─čini sa─člayabilece─čini belirtirken di─čer taraftan da transit bir ülke olma konumunda h─▒zla yükselebilece─čini söyledi.ENERJ─░ BORSASI KURULUYOREnerji alan─▒nda ya┼čanan geli┼čmeler üzerine Türkiye’de bir enerji borsas─▒ kurulmas─▒na yönelik ad─▒mlar─▒n at─▒ld─▒─č─▒n─▒ ve çal─▒┼čman─▒n alt yap─▒s─▒n─▒n da tamamland─▒─č─▒n─▒ dile getiren Karagöl, ‘’Türkmenistan ve Kuzey Irak bölgesi ile Do─ču Akdeniz’deki gaz─▒n Türkiye’de toplanmas─▒ halinde bu gaz─▒n di─čer ülkelere transferi konusunda Türkiye’de fiyat─▒n belirlenmesi gündeme gelebilir.  TANAP’tan ilk ak─▒┼č 2017-2018 y─▒llar─▒nda olacak ard─▒ndan Türkmenistan gaz─▒n─▒n TANAP’a aktar─▒lmas─▒ gündemde. Daha sonra Do─ču Akdeniz’deki gaz─▒n bir ┼čekilde Güney K─▒br─▒s ve Kuzey K─▒br─▒s aras─▒ndaki itilaf─▒n çözülmesi halinde TANAP üzerinden aktar─▒m─▒ söz konusu.’’ diye konu┼čtu.5-10 YILDA DENGELER DE─×─░┼×ECEK5-10 y─▒ll─▒k süreçte enerjide tüm dengelerin de─či┼čece─čini ve 2020’de Türkiye’nin enerji alan─▒nda çok önemli bir konumda olaca─č─▒n─▒ da sözlerine ekleyen Karagöl, Rusya’n─▒n da art─▒k ticaret halinde bulundu─ču ülkelerle ili┼čkilerinde ve fiyat konusunda biraz daha yumu┼čak bir politika yürütmesi gerekti─čini söyledi.TÜRK─░YE TAR─░H─░ B─░R NOKTAYA GELD─░Türkiye’nin enerjide transit bir ülke olma konumuna soyundu─čunu ve bunda da en önemli ad─▒m─▒ Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hatt─▒ ile att─▒─č─▒n─▒ belirten Uluslararas─▒ Stratejik Ara┼čt─▒rmalar Kurumu Ba┼čkan Yard─▒mc─▒s─▒ Prof. Dr. Kamer Kas─▒m ise; Azerbeycan ile yap─▒lan görü┼čmelerin çok önemli oldu─čunu ve tarihi bir noktaya geldi─čini ifade ederek, ‘’ Türkiye petrolde Bakü-Tiflis-Ceyhan ile önemli bir avantaj elde etmi┼čtir. E─čer TANAP da tamamlanabilirse do─čalgazda da çok ciddi bir avantaj elde edecek . O yüzden Türkiye ne yap─▒p edip planlanan tarihte bu projeyi bitirmeli. Bunu yap─▒labilirse ┼čayet tarihi bir ba┼čar─▒ sa─član─▒r.’’ dedi.AVRUPA B─░RL─░─×─░ SÜREC─░N─░ DE ETK─░LEYECEKTANAP’─▒n  di─čer bir yönüyle de Avrupa’y─▒ Türkiye’ye daha fazla ba─člayaca─č─▒n─▒ ve Avrupa Birli─či müzakere sürecini de do─črudan etkileyece─čini de belirten Kas─▒m, ‘’Enerji fiyatlar─▒ dü┼čü┼č gösterse de Türkiye’nin alternatif kaynaklar─▒ gözden geçirmesi gerekiyor. Irak’─▒n çat─▒┼čmal─▒ ortam─▒na Türkiye bel ba─člamamal─▒. Oraya harcad─▒─č─▒ enerjisini Kafkaslara ve Hazara harcamal─▒. Bu bölgeden çok daha fazla yarar görecektir. Çünkü daha istikrarl─▒ ve çok daha fazla f─▒rsatlar sunuyor.’’ diye konu┼čtu.TPAO BÖLGEDEK─░ YATIRIMLARINI ARTTIRDITürkiye’nin enerjide yeni alternatif yol çal─▒┼čmalar─▒ oldu─čunu bunlardan Irak ve ─░srail ile olan tarafta s─▒k─▒nt─▒lar─▒n olmas─▒ndan dolay─▒ Azerbaycan alternatifinin en mant─▒kl─▒ yol oldu─čunu dile getiren Yüzy─▒l Türkiye Enstitüsü Enerji ve Enerji Güvenli─či Merkezi Ba┼čkan─▒ Dr.Tu─čçe Varol Sevim de bu sayede Azerbaycan’dan TANAP yolu ile ald─▒─č─▒m─▒z do─čalgaz miktar─▒n─▒n artaca─č─▒n─▒ belirtirken öte taraftan da TPAO’nun Azerbaycan’daki yat─▒r─▒mlar─▒n─▒ artt─▒rd─▒─č─▒na dikkat çekti.EN FAZLA ENERJ─░ VADEDEN ÜLKE ─░RANEnerjide dü┼čük bir ihtimal de olsa ─░ran seçene─činin de bulundu─čuna dikkat çeken Sevim, uzun vadede Türkiye’ye en çok enerji potansiyeli vadeden ülkenin de ─░ran oldu─čunu aktararak, ‘’ ─░ran ile ilgili k─▒s─▒mda ─░ran’a yap─▒lan yapt─▒r─▒mlar─▒n k─▒sa zamanda kald─▒r─▒l─▒p kald─▒r─▒lmayaca─č─▒d─▒r. O yüzden Türkiye’nin ta┼č─▒mac─▒l─▒k de─čil kendi ihtiyaçlar─▒n─▒ kar┼č─▒lamak olmal─▒. Do─čru anla┼čmalar ile do─čru bir strateji ve do─čru bir diplomasi ile Türkiye hem kendine yetecek kadar gaz─▒ ─░ran’dan alabilir hem de ta┼č─▒y─▒c─▒l─▒─č─▒n─▒ yapabilir. ─░ran gaz─▒ ambargo   olmas─▒ndan dolay─▒ çok pahal─▒. ─░ran ekonomisi normalle┼čirse ─░ran gaz─▒n─▒n fiyat─▒ da normalle┼čir.’’ diye konu┼čtu.15 M─░LYAR METRE KÜPLÜK DEPO LAZIM!Türkiye’nin gaz koridoruna dönü┼čmesi için gaz depolar─▒n─▒ 15 milyar metreküpe ç─▒kartmas─▒ gerekti─čini de sözlerine ekleyen Sevim,  ┼čimdiki kapasitenin 3 milyar metreküp civar─▒nda oldu─čunu bunun 1 metreküplük bir bölümünün ┼ču an Tuz Gölü’nün alt─▒nda in┼čas─▒n─▒n devam etti─čini belirtti.kenan.biter..haber7.comKaynak: Haber7


Etiketler: enerji t├╝rkiye
Bu haber toplam 3249 defa okundu
YAZARLAR
 
Anasayfa |

Reklam Verin |

Sitene Haber Ekle |

Bize Ulaşın

  © 2010 YzC Haber Portal─▒                             Yazılım ve Tasarım: Serdar YAZICI
Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklar─▒na ve ki┼čilik haklar─▒na sayg─▒l─▒ olmay─▒ ama├ž edinmi┼čtir. Sitemiz, 5651 say─▒l─▒ yasada tan─▒mlanan .yer sa─člay─▒c─▒. olarak hizmet vermektedir. ─░lgili yasaya g├Âre, site y├Ânetiminin hukuka ayk─▒r─▒ i├žerikleri kontrol etme y├╝k├╝ml├╝l├╝─č├╝ yoktur. Bu sebeple, sitemiz .uyar ve kald─▒r. prensibini benimsemi┼čtir. Telif hakk─▒na konu olan eserlerin yasal olmayan bir bi├žimde payla┼č─▒ld─▒─č─▒n─▒ ve yasal haklar─▒n─▒n ├ži─čnendi─čini d├╝┼č├╝nen hak sahipleri veya meslek birlikleri, ─░leti┼čim b├Âl├╝m├╝nden bize ula┼čabilirler | Rize G├╝ndo─čdu Haber | Rize | Rize Haberleri haberler