Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

Abd├╝lhamid b├Âyle ├Âz├╝r diletmi┼čti!

Abd├╝lhamid b├Âyle ├Âz├╝r diletmi┼čti!
Yahudi Hahamba┼č─▒, Abd├╝lhamid'in ├Ân├╝nde diz ├ž├Âkerek kendisini ve halk─▒n─▒ affetmesi i├žin yalvard─▒.
12.09.2011 / 09:07


 
 Mavi Marmara katliam─▒ için ─░srail'den bekledi─čimiz özür, askerî krize dönü┼čürken, Türkiye'nin B ve C planlar─▒n─▒ devreye sokaca─č─▒n─▒ aç─▒klamas─▒ ortal─▒─č─▒ kar─▒┼čt─▒rd─▒. Bundan böyle donanmam─▒z─▒n Do─ču Akdeniz'de seyrüsefer halinde olaca─č─▒ aç─▒klamas─▒ da malum lobilerde "Türkiye'ye neler oluyor?" sorusunun kuyru─čunu tutu┼čturmu┼č oldu.Türkiye'ye bir ┼čey oldu─ču yok, uykudan uyan─▒yor sadece. Cüceler ülkesindeki Gulliver, uykudan uyand─▒─č─▒nda kendisini s─▒ms─▒k─▒ ba─člam─▒┼č bulunan urganlar─▒ teker teker kopar─▒yor, hepsi bu. Yar─▒n öbür gün Ayasofya ve 12 Ada dosyalar─▒n─▒n aç─▒lmayaca─č─▒n─▒ kimse garanti edemez; buraya yaz─▒yorum.Bu tarihî dönemeçte tarihimizle yüz yüze gelmemiz kaç─▒n─▒lmaz; daha do─črusu tarihimizle ve Sultan II. Abdülhamid'le. Abdülhamid Han'─▒n Yahudiler ile Siyonistleri nas─▒l hassas bir ölçüyle ay─▒rt etti─čini ve teb'as─▒ olan Yahudilerin haklar─▒n─▒n korunmas─▒na ne denli ihtimam gösterdi─čini, öte yandan ülkesinin bir parças─▒n─▒ koparma planlar─▒ yapan Siyonistlere kar┼č─▒ ne denli ┼čiddetli davrand─▒─č─▒n─▒ görmek için Yahudi tarihi uzman─▒ Avram Galante'nin "Abdülhamid ve Siyonizm" adl─▒ makalesinden daha güvenilir bir kaynak bulunamaz. Henüz Türkçeye tercüme edilmemi┼č olan makalede Abdülhamid'in, çok güvendi─či Hahamba┼č─▒ Mo┼če Levi'yi al─▒┼č─▒k olunmad─▒k bir ┼čekilde azarlay─▒p tehdit etti─či ve aya─č─▒na kapand─▒r─▒p özür diletti─či bizzat Levi'nin torunu Ye┼čua E┼čkenazi'nin verdi─či belge ve bilgilere dayan─▒larak anlat─▒lm─▒┼čt─▒r. Bu hararetli günlerde Abdülhamid'in zekâ ve dirayetinden günümüze dü┼čecek damlalara ne denli ihtiyac─▒m─▒z oldu─čunu görüyorsunuz.Siyonizm'in kurucusu Theodor Herzl, yan─▒nda Mo┼če Levi ile kap─▒ kâhyas─▒ oldu─ču halde Sultan'─▒n huzurundad─▒r. Herzl, Yahudilere gösterdi─či ihtimamdan dolay─▒ Sultan'a te┼čekkür eder ve bir mebla─č kar┼č─▒l─▒─č─▒nda Filistin'e Yahudi göçüne izin vermesi ve Girit'e benzer bir özerklik tan─▒mas─▒ teklifinde bulunma cüretini gösterir.Abdülhamid'in cevab─▒ son derece diplomatiktir: "Yahudilere güven duymu┼č olmam, teklifinizi reddetmeme mani de─čil." Ard─▒ndan da topu ustaca bakanlar kuruluna atar. Böylece bir yandan Herzl'in niyet ve çap─▒n─▒ ölçmek için zaman kazan─▒rken, di─čer yandan ili┼čkiyi kesmeksizin zamana yayma stratejisini izler. Tecrübesiz Herzl, bunun olumlu bir cevap oldu─čunu zannederek sevinecek ve yanda┼člar─▒na telgraf çekerek 'bu i┼č oldu' mesaj─▒ gönderecektir. Ancak bu cevap, asl─▒nda "olumsuz bir evet" demekti, zira 3 ay sonra Filistin'e ne ┼čekilde girmi┼č olursa olsun bütün Yahudilerin s─▒n─▒r d─▒┼č─▒ edilmesini emreden iradenin alt─▒nda da Abdülhamid'in imzas─▒ olacakt─▒. Demek ki, hay─▒r diyemeyece─či durumlarda muhatab─▒n─▒n içine gömülece─či bir cevap yuma─č─▒ sunmak bir Abdülhamid klasi─čiydi.Fakat Galante, Abdülhamid'in sanki Filistin'e yerle┼čme izni verdi─či anlam─▒na gelecek bu cevaptan ku┼čkulanm─▒┼čt─▒r. Zira tan─▒d─▒─č─▒ Abdülhamid imkân─▒ yok böyle bir ┼čey yapmazd─▒. Bu i┼čin içinde bir i┼č vard─▒ ama neydi?Bu soruyu eski Ayan üyelerinden Behor Efendi'ye sorar. O da, Abdülhamid'in Herzl'e görü┼čmeden sonra alt─▒n bir kravat i─čnesi hediye etti─čini, bundan, i─čneyi hediye etti─či ki┼čiye çok öfkelendi─či ve i─čneyi gö─čsüne saplamak istedi─či manas─▒n─▒n ç─▒kt─▒─č─▒n─▒ söyler. ─░lk i┼čaret al─▒nm─▒┼čt─▒r. Gerçekte Abdülhamid bu nezaket gösterisi halinde geçen görü┼čmeden hiç ho┼čnut olmam─▒┼čt─▒r. ─░ç yüzünü Levi'nin torunu aç─▒klar.Herzl Viyana'ya döndükten sonra Abdülhamid Hahamba┼č─▒'n─▒ ça─č─▒r─▒r. Levi sabah─▒n 9'unda Saray'a gider ve huzura girmek için izin ister. Sultan cevap verir: "Biraz beklesin". Ö─čleye do─čru Ba┼čmabeyinci Sultan'a kaymakam─▒n beklemekte oldu─čunu hat─▒rlat─▒r. Cevab─▒ ayn─▒ olur. Ak┼čam olurken Sultan bugün gitmesini ve yar─▒n gelmesini söyler. Mo┼če Levi, Sultan'─▒n i┼člerinin çoklu─ču nedeniyle kendisiyle görü┼čemedi─čini dü┼čünerek ertesi gün ayn─▒ saatte Saray'a gelir. O gün de huzura kabul edilmez. Levi bu kez Saray'dan ayr─▒l─▒rken, Sultan'─▒n kendisine kar┼č─▒ olan tutumundan ku┼čkulanmaya ba┼člar. Üçüncü gün de ayn─▒ ┼čekilde bekletilir. Bu durum Ba┼čmabeyincinin de garibine gider ve Sultan'a Hahamba┼č─▒'n─▒n bekledi─čini hat─▒rlat─▒r. O da güne┼č batt─▒ktan sonra huzura getirmesini söyler. (Bu, Abdülhamid'in önemli mevkilerdeki ki┼čileri cezaland─▒rma yöntemiydi. Bu bir tür tutuklamayd─▒. Mo┼če Levi bu uygulamaya göre 3 gün hapsedilmi┼čti.)Sultan, Hahamba┼č─▒'na so─čuk davran─▒r ve birkaç dakikal─▒k bir sessizlikten sonra kuru ve sert bir ses tonuyla "Hahamba┼č─▒ (normalde "Hahamba┼č─▒ Efendi" derdi, bu hitap ┼čekli k─▒zg─▒nl─▒─č─▒n─▒ gösterir), amcam Abdülaziz tahtta oldu─ču zamandan beri sizi tan─▒r─▒m ve birkaç gün öncesine kadar sadakatinizi takdir ederdim. Fakat Herzl'in geli┼činden sonra bu sadakatten ayr─▒lm─▒┼č oldu─čunuzu esefle gördüm. Bir kar─▒┼čl─▒k toprak parças─▒n─▒n bile verilemeyece─čini çok iyi bilen siz Hahamba┼č─▒, nas─▒l oldu da ─░mparatorlu─čumun, Müslüman ve H─▒ristiyan alemlerinin gözlerinin üzerinde oldu─ču bir parças─▒na ili┼čkin olarak benden böyle bir talepte bulunmas─▒ için o adam─▒ buraya getirebildiniz? Bu adam─▒n talebinin yüzde birini bile kabul etseydim benim ve devletimin ba┼č─▒na kim bilir neler gelirdi! O adam─▒n beni ziyaret etmekteki amac─▒ndan haberiniz var m─▒yd─▒, yok muydu? Burada nelerin konu┼čulaca─č─▒n─▒ bilmiyor muydunuz? Cevap veriniz!"Üzgün ve mahcup olan Hahamba┼č─▒ ┼ču cevab─▒ verdi: "Size hep sad─▒k kald─▒m. ┼×imdi de sad─▒─č─▒m ve hep sad─▒k kalaca─č─▒m. Efendimiz, yemin ederim ki, burada Siyonizm'den söz edilece─čini bilmiyordum; Herzl bu konuda bana hiçbir ┼čey söylemedi. Beni onun suç orta─č─▒ olmakla suçlamay─▒n. Ben masumum, milletim de masumdur!" Bunlar─▒ söyledikten sonra, Mo┼če Levi aya─ča kalkt─▒, a─člayarak Sultan'─▒n ayaklar─▒na kapand─▒ ve kendisini ve milletini affetmesini istedi.Sultan öfke ile aya─ča kalkt─▒ ve ┼čöyle dedi:"O adam─▒n ziyaretinden haberinizin olmad─▒─č─▒n─▒ söylüyorsunuz. Oysa mektubunuzda onun benimle Yahudi milletine ili┼čkin bir konuda görü┼čmek istedi─čini yaz─▒yorsunuz! Ne demek oluyor bu?!" Mo┼če Levi gözleri ya┼čla dolu bir vaziyette ┼čöyle cevap verdi: "Efendimiz, o adam gazeteci, zat─▒alinizin genel olarak Yahudi sorunu konusundaki görü┼člerinizi ö─črenmek istedi─čini zannetmi┼čtim". Yetmi┼člik bir ihtiyar─▒n kar┼č─▒s─▒nda a─člamas─▒ndan duygulanm─▒┼č olan Sultan ┼čöyle dedi: "┼×imdi sizin masum oldu─čunuzu anlad─▒m." Mabeyinciyi ça─č─▒rd─▒ ve Hahamba┼č─▒'n─▒ dinlendirmesini emretti. Torununun anlatt─▒─č─▒na göre Mo┼če Levi bu azardan sonra 15 gün hasta yatm─▒┼čt─▒r.Son Sultan'd─▒ gerçekten de. ┼×u sözünün ─▒┼č─▒lt─▒s─▒ bugüne kadar geliyor: "Bu adam─▒n talebinin yüzde birini bile kabul etseydim benim ve devletimin ba┼č─▒na kim bilir neler gelirdi!"Kabul etmedi─čin için ba┼č─▒na neler geldi─čini biliyoruz Sultan─▒m!


Etiketler: israil
Bu haber toplam 2053 defa okundu
YAZARLAR
 
Anasayfa |

Reklam Verin |

Sitene Haber Ekle |

Bize Ulaşın

  © 2010 YzC Haber Portal─▒                             Yazılım ve Tasarım: Serdar YAZICI
Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklar─▒na ve ki┼čilik haklar─▒na sayg─▒l─▒ olmay─▒ ama├ž edinmi┼čtir. Sitemiz, 5651 say─▒l─▒ yasada tan─▒mlanan .yer sa─člay─▒c─▒. olarak hizmet vermektedir. ─░lgili yasaya g├Âre, site y├Ânetiminin hukuka ayk─▒r─▒ i├žerikleri kontrol etme y├╝k├╝ml├╝l├╝─č├╝ yoktur. Bu sebeple, sitemiz .uyar ve kald─▒r. prensibini benimsemi┼čtir. Telif hakk─▒na konu olan eserlerin yasal olmayan bir bi├žimde payla┼č─▒ld─▒─č─▒n─▒ ve yasal haklar─▒n─▒n ├ži─čnendi─čini d├╝┼č├╝nen hak sahipleri veya meslek birlikleri, ─░leti┼čim b├Âl├╝m├╝nden bize ula┼čabilirler | Rize G├╝ndo─čdu Haber | Rize | Rize Haberleri haberler